RCM410R-1

 • Udstyr til reststrømsovervågning type A (AC og pulserende DC-fejlstrøm).
 • Permanent overvågning af lækstrømme og fejlstrømme i TN-system og TT-systemer.
 • Justerbar udløsestrøm IΔn i området 10mA… 30A.
 • Justerbar udløsetidsforsinkelse.
 • Til DIN-skinne montage: 1 modul (18mm).
 • Hjælpespænding:
  • RCM410R-1: DC24V
  • RCM410R-2: AC/DC 100… 240V
 • Løbe-LED for visning af målt værdi.
 • RS-485 med Modbus RTU
 • Kontinuerlig tilslutningsovervågning af måletransformer

LINETRAXX® RCM410 er designet til kontinuerlig fejlstrømsovervågning hvilket vil sige, permanent overvågning af lækstrømme og fejlstrømme til jord. RCM410 måler både AC og pulserende DC fejlstrømme i jordede systemer udført som et TN-system og/eller som et TT-system. En alarm med udgangsrelæ aktiveres i tilfælde af en fejl.

Udstyret kan også anvendes til at overvåge enkeltledere såsom PE-ledere, PE-N- forbindelser og PE-udligningsforbindelser.

2 indstilbar alarmværdier i området 50… 100% af mærkeudløsestrøm IΔn gør det muligt, at skelne mellem foralarm og hovedalarm.

I det alle værdier måles ved anvendelse af ekstern måletransformatorer, er udstyret tilnærmelsesvis uafhængig af systemets nominelle spænding og strøm.

Nem konfiguration via app


Med NFC-funktionen og Bender Connect App kan du nemt konfigurere RCM410 via en smartphone.

Gå til BENDER CONNECT APP

Hvad er beskyttelsesudstyr?
Fejlstrømsafbryder RCD ifm.a. Modulær fejlstrømsafbryder MRCD®, Fejlstrømsovervågning og Fejlstrømsovervågningsudstyr RCM, System til fejlstrømsovervågning RCMS.

Et MRCD® er en moduler fejlstrømsafbryder (RCD) i type B udførelse - primært for anvendelse i industrielle installationer – deraf produktnavnet MRCDB. En modulær fejlstrømsafbryder er egnet og beregnet til installation i et TN-system og i et TT-system.

Fejlstrømsmoduler anvendes permanent til at overvåge installationer i jordede net (TN- og TT-systemer) for fejlstrømme og lækstrømme til jord. Summen af strømmene i alle spændingsførende ledere, bortset fra beskyttelseslederen (PE), måles ved hjælp af en måletransformer (sumstrømstransformer).

Som udgangspunkt anvendes reststrømsovervågningsudstyr (forkortelse: RCM, Residual Current Monitor), uden sammenbygning med koblingsudstyr, for at give brugeren information og meddelelse, langt før der sker afbrydelse af en RCD.

Reststrømsovervågningsudstyr måler-, registrerer og alarmere tidligt og sikkert om enhver forringelse af installationen isolationsniveau, lækstrøm og fejlstrøm.

Ofte installeres beskyttelsesudstyr i denne kategori som fejlbeskyttelse i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner og særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter, UPS-forsyning.

Endvidere som fejlbeskyttelse (tidligere: beskyttelse mod indirekte berøring) i elektriske køretøjer, ladestander men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og omfatter derfor udstyr til både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand.

Features

 • Udstyr til reststrømsovervågning type A (AC og pulserende DC-fejlstrøm).
 • Permanent overvågning af lækstrømme og fejlstrømme i TN-system og TT-systemer.
 • Justerbar udløsestrøm IΔn i området 10mA... 30A.
 • Justerbar udløsetidsforsinkelse.
 • Til DIN-skinne montage: 1 modul (18mm).
 • Hjælpespænding:
  • RCM410R-1: DC24V
  • RCM410R-2: AC/DC 100... 240V
 • Løbe-LED for visning af målt værdi.
 • RS-485 med Modbus RTU
 • Kontinuerlig tilslutningsovervågning af måletransformer

Applications

 • Reststrømsovervågning i jordet to, tre, fire eller femleder systemer
 • Strømovervågning af enkeltledere som under normale forhold er spændingsløse
 • Stikkontakt strømkredse til udstyr, der i længere tid betjenes uden opsyn, og som ikke må svigte eller afbrydes
 • Alarm systemer, nødforsyning
 • Klimaanlæg, Air condition, Server og EDB-systemer
 • Køleudstyr med værdifulde frosne varer
 • Kantine og køkkener
 • Overvågning af jordet systemer for vagabonderende strømme
 • Overvågning af belastning i N-ledere

Accessories

Ordering information

Type Forsyningsspænding SKU. Nr.
RCM410R-1 DC 24 V B74602000
RCM410R-2 AC/DC 100…240 V; DC24 V B74603000

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablad RCM410R EN 504 MB  Download
Manual RCM410R EN 929 MB  Download
Quickstart RCM410R EN 286 MB  Download
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.