Onshore

Sikker boring og pumpning uden risiko for brand

Onshore – Sikker boring og udvinding, ingen risiko for brand

dkbender
Effektiv, sikker og miljøvenlig produktion har høj prioritet inden for olie- og gasindustrien.

Ved omgang med elektricitet og samtidig brandfarlige gasser, væsker eller dampe, opstår der naturligt en øget risiko for brand.

Dette stiller naturligt store krav til den elektrisk sikkerhed, og ikke kun med hensyn til selve produktionsprocessen.

Beskyttelsesforanstaltninger blive valgt, alt afhængig af systemjordingen.

Således bliver pumper, transportbånd og alle drev overvåget sikkert af Bender beskyttelsesudstyr type RCMS for anvendelse som fejlstrømsbeskyttelse, eller ISOMETER® til isolationsovervågning.

Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer, er det naturligt rette valg, for hurtigt og effektivt at løse og imødegå eventuelle udfordringer, inden det måtte udvikle sig til problemer.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Produktoversigt – Reststrømsovervågning
Download Teknisk papir – Lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer – Planlægning og setup
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse
Download Teknisk papir – Stationær isolering fejl placering system i borerigge

Produkter

Anbefalet udstyr til Isolationsovervågning (IMD)

fournias-bender
ISOMETER iso 685…
fournais-bender
ISOMETER IRDH275
dkbender
ISOMETER IRDH375

Anbefalet udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS)

dkbender
ISOSCAN EDS440
dkbender
ISOSCAN EDS441
EDS460DG
ISOSCAN EDS460DG
dkbender
ISOSCAN EDS461-D
dkbender
ISOSCAN EDS490-D
dkbender
ISOSCAN EDS491-D
dkebender
ISOSCAN EDS151

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

onshore
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAXX RCMS460-L
dkbender
LINETRAXX RCMS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

DS/EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 61557-15
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i IT-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

Olie/gas separationssystemer

Sikker adskillelse med en forskel

dkbender
Separatorer, der adskiller det ekstraherede råmateriale der udvindes til olie og gas, anvender ofte pumper med varierende tryk, som styres af frekvensomformere.

Selv om anvendelse af disse frekvensomformere er meget energibesparende i drift, producerer de også DC-fejlstrømme og harmoniske forstyrrelser, som ikke kan registreres af en normal fejlstrømsafbryder (RCD).

Bender systemer tilbyder pålidelig overvågning af disse systemer.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Produktoversigt – Reststrømsovervågning
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse
Download Teknisk papir – Stationær isolering fejl placering system i borerigge

Produkter

Anbefalet udstyr til Isolationsovervågning (IMD)

iso 685
ISOMETER iso 685…
fournais-bender
ISOMETER IRDH275
dkbender
ISOMETER IRDH375

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

onshore
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAXX RCMS460-L
dkbender
LINETRAXX RCMS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 61557-15
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i IT-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 50178
Elektronisk udstyr til brug i kraftinstallationer


FORRIGE SIDEfournais-bender

Senest redigeret D.10 december 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.