Sikker boring og pumpning uden risiko for brand

Onshore - Sikker boring og udvinding, ingen risiko for brand
Sikker boring og pumpning uden risiko for brand

Effektiv, sikker og miljøvenlig produktion har høj prioritet inden for olie- og gasindustrien.

Ved omgang med elektricitet og samtidig brandfarlige gasser, væsker eller dampe, opstår der naturligt en øget risiko for brand.

Dette stiller naturligt store krav til den elektrisk sikkerhed, og ikke kun med hensyn til selve produktionsprocessen.

Beskyttelsesforanstaltninger blive valgt, alt afhængig af systemjordingen.

Således bliver pumper, transportbånd og alle drev overvåget sikkert af Bender beskyttelsesudstyr type RCMS for anvendelse som fejlstrømsbeskyttelse, eller ISOMETER® til isolationsovervågning.

Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer, er det naturligt rette valg, for hurtigt og effektivt at løse og imødegå eventuelle udfordringer, inden det måtte udvikle sig til problemer.

Olie/gas separationssystemer

Sikker adskillelse med en forskel
Olie/gas separationssystemer

Separatorer, der adskiller det ekstraherede råmateriale der udvindes til olie og gas, anvender ofte pumper med varierende tryk, som styres af frekvensomformere.

Selv om anvendelse af disse frekvensomformere er meget energibesparende i drift, producerer de også DC-fejlstrømme og harmoniske forstyrrelser, som ikke kan registreres af en normal fejlstrømsafbryder (RCD).

Bender systemer tilbyder pålidelig overvågning af disse systemer.

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.