Solar

Sikker drift af solcellesystemer (PV-anlæg) med høj tilgængelighed

Solar – Solcellesystemer > 50 kWp

Store PV-systemer med stor tilgængelighed

dkbender
I mellem- og større solcellesystemer er sikkerhed og tilgængelighed af PV-anlægget helt essientielt.

Det samme gælder for eksempel også beskyttelse mod termiske påvirkninger samt personsikkerhed for vedligeholdelsespersonal, inspektører, forsyningsselskab.

En eksisterende galvanisk adskillelese, foruden enkelt adskillelse inde i inverteren eller på AC-siden, er sammen med høj ydeevne af systemet blandt de væsenligste sikkerhedsmæssige udvælgelseskriterier, når der skal vælges en passende beskyttelse mod brand forårsaget af elektrisk materiel.

Den elektriske isolation og systemets højeste ydeevne spiller en væsentlig rolle, ved udvælgelsen af passende foranstaltninger til overvågningsudstyr.

Generelt er det således, at standarden DS/DH 60364-7-712 dækker disse installationer. Det er derfor vigtigt at gøre sig bekendt med kravene i bl.a. punkt 712.412.101.1, som vedrører beskyttelse mod termiske påvirkninger.

Heraf fremgår det, at isolationsovervågning (IMD) skal være installeret for kontinuerlig at verificere isolationsstatus på DC-siden i hele solcellesystemets levetid.

Det vil sige installeret, for at yde beskyttelse mod virkninger af isolationsfejl på d.c.-siden i tilfælde af enkelt adskillelse i inverteren eller på a.c.-siden.

Herudover fremgår det af standardens punkt 712.538.101, at installationer indeholdende udvidet solcellesammenbygning (100KWp), anbefales et automatisk system til lokalisering af isolationsfejl (IFLS) iht. standarden EN 61557-9, for hurtig lokalisering af isolationsfejl under drift.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Brochure – Vedvarende energi
Download Flyer – Sikker tilslutning til nettet
Download Applikations Notat EDS309x
Download Teknisk papir – Sikker og effektiv drift af solcelleanlæg
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i hjælpekredse

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

fournais-bender
ISOMETER ISOPV WITH AGH-PV
iso pv 1685
ISOMETER® isoPV1685RTU/isoPV1685P/isoPV1685PFR

Anbefalet måle og overvågningsrelæ

dkbender
LINETRAXX VMD460-NA

Anbefalet udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS)

dkbender
ISOSCAN EDS30…

Standarder

DS/EN 60255-127
Målerelæer og beskyttelsesudstyr – Del 127: Funktionskrav til over-/underspændingsbeskyttelse

VDE-AR-N 4105
Anwendungsregel: 2011-08 Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz 

CEI 0-21
Regola Tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle Reti på ed MT delle forpresning distributrici di Energia Elettrica (reference tekniske regler for tilslutning af aktive og passive forbrugere til HV og mv elektriske net af distributionsselskab)

C10/11
Specifieke Technische aansluitingsvoorschriften voor gedecentraliseerde producte-Installaties dør parallelt Werken mødte Het distributienet 

BDEW 

DIN V VDE V 0126-1-1
Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Eigenerzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz 

G83/2
Recommendations for the Connection of Type Tested Small-scale Embedded Generators (up to 16A per phase) in parallel with Low Voltage Distribution Systems

G59/2
Recommendations for the Connection of Generating Plant to the Distribution Systems of Licensed Distribution Network Operators

G59/3
Recommendations for the Connection of Generating Plant to the Distribution Systems of Licensed Distribution Network Operators

Solcellesystemer < = 50 kWp

Elektrisk sikkerhed i boligen

fournias-bender
Selv ved små solcellesystemer, er beskyttelse af boligens beboere og mulige operatører (brandvæsen, skorstensfejer) meget vigtig.

Solcelle-inverteren er for det meste fabriks udstyrede med “passende” beskyttelsesudstyr.

Det skal så bemærkes, at beskyttelsesudstyr til disse installationer dog kun er “passende”, såfremt det også kan afsløre symme-triske fejl, eksempelvis forårsaget af fugt og snavs.

I mindre solcellesystemer er det således også vigtigt, at spændingen og frekvensen i nettilslutningspunktet (POC) skal være inden for et bestemt område, for at kunne indgå og tilsluttes det kollektive elforsyningsnet.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Brochure – Vedvarende energi
Download Flyer – Sikker tilslutning til nettet
Download Teknisk papir – Sikker og effektiv drift af solcelleanlæg

Produkter

Anbefalet system til isolationsovervågning

ir 425
ISOMETER IR425-D4

Anbefalet måle og overvågningsrelæ

dkbender
LINETRAXX VMD460-NA

Standarder

DS/EN 60255-127
Målerelæer og beskyttelsesudstyr – Del 127: Funktionskrav til over-/underspændingsbeskyttelse

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

Selvstænding Net- og anlægsbeskyttelse (NA-beskyttelse)

Sikre spændings- og frekvensniveauer

solar
Før tilslutning af produktionsanlæg (solcelle, vandkraft, kraftvarmeproduktion, biogas, etc.) til det kollektive elforsyningsnet, skal disse anlæg være beskyttet mod påvirkninger fra nettet som et anlæg skal kunne modstå, for fortsat at kunne levere en stabil drift.

Til dette formål kan der for eksempel anvendes og installeres en central netbeskyttelses-enhed, mellem produktionsanlægget og nettet.

Dette kontrollerer om der forekommer frekvensændring, samt om spænding og frekvens i nettilslutningspunktet (POC), ligger inden for det angivne toleranceområde.

Tre-faset spændingsovervågning relæ bruges til at forudkonfigurere mange standard specifikationer, ved et tryk på en knap.

Downloads

Download Flyer – Sikker tilslutning til nettet

Produkter

Anbefalet måle og overvågningsrelæ

dkbender
LINETRAXX VMD460-NA

Standarder

CEI 0-21
Regola Tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle Reti på ed MT delle forpresning distributrici di Energia Elettrica (reference tekniske regler for tilslutning af aktive og passive forbrugere til HV og mv elektriske net af distributionsselskab)

VDE-AR-N 4105
Anwendungsregel: 2011-08 Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

C10/11
Specifieke Technische aansluitingsvoorschriften voor gedecentraliseerde producte-Installaties dør parallelt Werken mødte Het distributienet

BDEW-Richtlinie

DIN VDE 0126-1-1/a1
Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Eigenerzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz (norm wurde zurückgezogen und durch din VDE V 0126-1-1 ersetzt)

G59/2
Recommendations for the Connection of Generating Plant to the Distribution Systems of Licensed Distribution Network Operators

G59/3
Recommendations for the Connection of Generating Plant to the Distribution Systems of Licensed Distribution Network Operators

G83/2
Recommendations for the Connection of Type Tested Small-scale Embedded Generators (up to 16A per phase) in parallel with Low Voltage Distribution Systems

G83/3
Recommendations for the Connection of Type Tested Small-scale Embedded Generators (up to 16A per phase) in parallel with Low Voltage Distribution Systems


FORRIGE SIDEfournais-bender

Senest redigeret D.11 december 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.