Sikker drift af solcellesystemer (PV-anlæg) med høj tilgængelighed

Store PV-systemer med stor tilgængelighed
solar

I mellem- og større solcellesystemer er sikkerhed og tilgængelighed af PV-anlægget helt essientielt.

Det samme gælder for eksempel også beskyttelse mod termiske påvirkninger samt personsikkerhed for vedligeholdelsespersonal, inspektører, forsyningsselskab.

En eksisterende galvanisk adskillelese, foruden enkelt adskillelse inde i inverteren eller på AC-siden, er sammen med høj ydeevne af systemet blandt de væsenligste sikkerhedsmæssige udvælgelseskriterier, når der skal vælges en passende beskyttelse mod brand forårsaget af elektrisk materiel.

Den elektriske isolation og systemets højeste ydeevne spiller en væsentlig rolle, ved udvælgelsen af passende foranstaltninger til overvågningsudstyr.

Generelt er det således, at standarden DS/DH 60364-7-712 dækker disse installationer. Det er derfor vigtigt at gøre sig bekendt med kravene i bl.a. punkt 712.412.101.1, som vedrører beskyttelse mod termiske påvirkninger.

Heraf fremgår det, at isolationsovervågning (IMD) skal være installeret for kontinuerlig at verificere isolationsstatus på DC-siden i hele solcellesystemets levetid.

Det vil sige installeret, for at yde beskyttelse mod virkninger af isolationsfejl på d.c.-siden i tilfælde af enkelt adskillelse i inverteren eller på a.c.-siden.

Herudover fremgår det af standardens punkt 712.538.101, at installationer indeholdende udvidet solcellesammenbygning (100KWp), anbefales et automatisk system til lokalisering af isolationsfejl (IFLS) iht. standarden EN 61557-9, for hurtig lokalisering af isolationsfejl under drift.

Solcellesystemer < = 50 kWp

Elektrisk sikkerhed i boligen
elektrisk sikkerhed i boligen

Selv ved små solcellesystemer, er beskyttelse af boligens beboere og mulige operatører (brandvæsen, skorstensfejer) meget vigtig.

Solcelle-inverteren er for det meste fabriks udstyrede med “passende” beskyttelsesudstyr.

Det skal så bemærkes, at beskyttelsesudstyr til disse installationer dog kun er “passende”, såfremt det også kan afsløre symme-triske fejl, eksempelvis forårsaget af fugt og snavs.

I mindre solcellesystemer er det således også vigtigt, at spændingen og frekvensen i nettilslutningspunktet (POC) skal være inden for et bestemt område, for at kunne indgå og tilsluttes det kollektive elforsyningsnet.

Selvstænding Net- og anlægsbeskyttelse (NA-beskyttelse)

Sikre spændings- og frekvensniveauer
VMD460NA, vmd460

Før tilslutning af produktionsanlæg (solcelle, vandkraft, kraftvarmeproduktion, biogas, etc.) til det kollektive elforsyningsnet, skal disse anlæg være beskyttet mod påvirkninger fra nettet som et anlæg skal kunne modstå, for fortsat at kunne levere en stabil drift.

Til dette formål kan der for eksempel anvendes og installeres en central netbeskyttelses-enhed, mellem produktionsanlægget og nettet.

Dette kontrollerer om der forekommer frekvensændring, samt om spænding og frekvens i nettilslutningspunktet (POC), ligger inden for det angivne toleranceområde.

Tre-faset spændingsovervågning relæ bruges til at forudkonfigurere mange standard specifikationer, ved et tryk på en knap.