Elektrisk sikker intensivafdeling og operationsstuer

IPS-tavle® til opstilling på gulv, eller for vægmontage

Kompakt elektrisk sikkerhed til operationsstuer og intensiv
Intensiv/Operarionsstue OP-stue

medicinske gruppe 2-områder er anvendelsen af et isoleret net – IT-systemer – et krav, da en afbrydelse af forsyningen er potentielt livstruende for patienten der behandles.

Behandling og terapi kan ikke bare stoppes og gentages, undersøgelsesresultater skal gemmes.

Den obligatorisk normative brug af det medicinske IT-system betyder, at elektromedicinske udstyr, apparater, ME-udstyr og elektromedicinske systemer forbliver i drift, selv i tilfælde af en første fejl.

Samtidig, at der ikke forekommer en øget og dermed farlig berøringsspændingen i patientomgivelserne.

Isolationsovervågningsudstyr

IMD'er til medicinsk IT-systemer
isoMED427

I medicinske gruppe 2-områder er anvendelsen af et isoleret net – IT-systemer – et krav, da en afbrydelse af forsyningen er potentielt livstruende for patienten der behandles.

Behandling og terapi kan ikke bare stoppes og gentages, undersøgelsesresultater skal gemmes. Den obligatorisk normative brug af det medicinske IT-system betyder, at elektromedicinske udstyr, apparater, ME-udstyr og elektromedicinske systemer forbliver i drift, selv i tilfælde af en første fejl.

Samtidig, at der ikke forekommer en øget og dermed farlig berøringsspændingen i patientomgivelserne.

Udstyr til automatisk lokalisering af isolationsfejl

Automatisk lokalisering i stedet for manuel fejlfinding
EDS151

Transformere til medicinske IT-systemer

Galvanisk adskillelse
es710

Der anvendes en Transformere til medicinske it-systemer med en veldefineret spænding til at danne det medicinske IT-system, i form af et isoleret net.

Bender’s højtydende transformere til medicinske IT-systemer, er nøje udført iht. IEC/EN 61558-2-15, og opfylder derfor også DS/HD 60364-7-710.

De er endvidere tilgængelige i en GreenLine variant som er kendetegnet ved, at være særdlig energieffektiv grundet ekstra lave strøm-varmetab.

GreenLine udgaven af Bender transformatore er derfor det helt rette valg, såfremt der ønskes eller fordres mangeårige driftsmæssige energibesparelser.

Alle udgaver af Bender transformatore til brug for et medicinsk IT-system – uanset type og udførelse – efterlever naturligvis det sikkerhedsmæssige forbud som fremgår af den harmoniserede sikkerhedsstandard punkt 710.512.1.101, hvoraf det bl.a. fremgår, at:

“Der må ikke anvendes kondensatorer i transformere til medicinske IT-systemer“.