Elektrisk sikre havne

Havneterminaler - Portalkraner

Høj brand- og personalebeskyttelse i terminalen
Elektrisk sikre havne

Bender arbejder tæt sammen med producenter af portalkran systemer for at optimere beskyttelsen mod elektriske fejl og garantere driftspersonalets sikkerhed.

Isolationsovervågning eller fejlstrømsbeskyttelse sikrer et højt niveau af sikkerhed og tilgængelighed.

Terminaler

Sikker løft af last og styring af kraner
Terminaler

Ved hjælp af isolationsovervågning eller fejlstrømsbeskyttelse sikrer Bender det højest mulige sikkerhedsniveau for mennesker og systemer.

Og garanterer derfor en høj grad af systemtilgængelighed under lastning og losning.

Marinaer og lystbådehavne

Forebyg skader forårsaget af fejlstrømme
Marinaer og lystbådehavne

Problemet i marinaer er ofte kaj og liggeplads.

En central fordelingstavle leverer forsyning til de mange både som er fortøjret i havnen, via decentralt opstillede kajskabe.

Ofte er de elektriske installationer dækket af kravene i fx standarden for lystbådehavne og lignende områder DS/HD 60364-7-709, eller af standarden for enheder på land til elektrisk landtilslutning af fartøjer til indre vandveje DS/HD 60364-7-730.

Heraf fremgår det, at hvor der ikke er krav om effektkrævende forsyning til de enkelte både, kan der anvendes stikkontakter med en mærkestrøm på op til 63A, som skal være beskyttet af RCD (Residual Current Device), med en mærkeudløsestrøm der ikke overstiger 30mA.

Samtidig gælder det, at stikkontakter med en mærkestrøm over 63A, skal være beskyttet med en RCD med en mærkeudløsestrøm der ikke overstiger 300mA.

Til trods herfor forholder det sig således, at der kan opstå ganske store og farlige strømme, som gennem vandet cirkulere mellem fartøjernes skrog og metalliske dele på land, dvs. på kajsiden, strømmene kan ikke nødvendigvis opdages og registreres af et RCD.

Det anbefales derfor, at overvåge og beskytte hovedledinger fra fordelingstavlen individuelt, da cirkulerende strømme udover en ødelæggende virkning, idet cirkulationsstrømme (altså fejlstrømme) fra en båd, føres gennem vandet, og beskadiger andre både, men også frembringer en latent fare.

Senest redigeret d.14 oktober 2021