Havneterminaler

Elektrisk sikre havne

Havneterminaler – Portalkraner

Sikker løft af last og styring af kraner

fournais-bender
Bender arbejder tæt sammen med producenter af portalkran systemer for at optimere beskyttelsen mod elektriske fejl og garantere driftspersonalets sikkerhed.

Isolationsovervågning eller fejlstrømsbeskyttelse sikrer et højt niveau af sikkerhed og tilgængelighed.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse
Download Produktoversigt – Reststrømovervågning

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

iso 685
ISOMETER 685
ISOMETER® IRDH275
ISOMETER® IRDH275
DKBENDER
ISOMETER IRDH375

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

dkbender
LINETRAXX RCMS460-D
havneterminaler
LINETRAXX RCMS460-L
havneterminaler
LINETRAXX RC MS490-D
havneterminaler
LINETRAXX RCMS490-L
havneterminaler
LINETRAXX RCMS150

Anbefalede måletransformere

havneterminaler
W…AB(P) series

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

DS/EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 61557-15
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i IT-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

Terminaler

Høj brand- og personalebeskyttelse i terminalen

havneterminaler
Ved hjælp af isolationsovervågning eller fejlstrømsbeskyttelse sikrer Bender det højest mulige sikkerhedsniveau for mennesker og systemer.

Og garanterer derfor en høj grad af systemtilgængelighed under lastning og losning.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse
Download Produktoversigt – Reststrømovervågning

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

iso 685
ISOMETER 685
ISOMETER® IRDH275
ISOMETER® IRDH275
havneterminaler
ISOMETER IRDH375

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

havneterminaler
LINETRAXX RCMS460-D
havneterminaler
LINETRAXX RCMS460-L
havneterminaler
LINETRAXX RC MS490-D
havneterminaler
LINETRAXX RCMS490-L
havneterminaler
LINETRAXX RCMS150

Anbefalede måletransformere

havneterminaler
W…AB(P) series

Anbefalet til modstandsjordede net

havneterminaler
LINETRAXX NGRM700

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

DS/EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 61557-15
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i IT-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

Marinaer og lystbådehavne

Forebyg skader forårsaget af fejlstrømme

havneterminaler
Problemet i marinaer er ofte kaj og liggeplads.

En central fordelingstavle leverer forsyning til de mange både som er fortøjret i havnen, via decentralt opstillede kajskabe.

Ofte er de elektriske installationer dækket af kravene i fx standarden for lystbådehavne og lignende områder DS/HD 60364-7-709, eller af standarden for enheder på land til elektrisk landtilslutning af fartøjer til indre vandveje DS/HD 60364-7-730.

Heraf fremgår det, at hvor der ikke er krav om effektkrævende forsyning til de enkelte både, kan der anvendes stikkontakter med en mærkestrøm på op til 63A, som skal være beskyttet af RCD (Residual Current Device), med en mærkeudløsestrøm der ikke overstiger 30mA.

Samtidig gælder det, at stikkontakter med en mærkestrøm over 63A, skal være beskyttet med en RCD med en mærkeudløsestrøm der ikke overstiger 300mA.

Til trods herfor forholder det sig således, at der kan opstå ganske store og farlige strømme, som gennem vandet cirkulere mellem fartøjernes skrog og metalliske dele på land, dvs. på kajsiden, strømmene kan ikke nødvendigvis opdages og registreres af et RCD.

Det anbefales derfor, at overvåge og beskytte hovedledinger fra fordelingstavlen individuelt, da cirkulerende strømme udover en ødelæggende virkning, idet cirkulationsstrømme (altså fejlstrømme) fra en båd, føres gennem vandet, og beskadiger andre både, men også frembringer en latent fare.

Downloads

Download Beskyttelse af sikkerhedsgrunde – Fejlbeskyttelse i lystbådehavne og lignende områder
Download Produktoversigt – Reststrømovervågning

Produkter

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

havneterminaler
LINETRAXX RCMS460-D
havneterminaler
LINETRAXX RCMS460-L
havneterminaler
LINETRAXX RC MS490-D
havneterminaler
LINETRAXX RCMS490-L
havneterminaler
LINETRAXX RCMS150

Anbefalede produkter til onshore-landforsyning

havneterminaler
LINETRAXX MRCDB423

Standarder

IEC/TS 61439-7
Lavspændingstavler – Del 7: Tavler til specifikke installationer i offentlige rum såsom marinaer, campingpladser, markedspladser og lignende samt for ladestationer til elektriske køretøjer


FORRIGE SIDEfournais-bender

Senest redigeret D.10 december 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.