Ladeteknologi

Brug en sikker opladningsteknologi til elbiler (EV)

AC-opladning kolonne

Sikker opladning af elektriske køretøjer – ladeteknologi

dkbender
Idet AC-opladning anvender det konventionelle lavspændingsnet, findes AC-ladestationer ofte i hjemmet, på hoteller, arbejdspladser eller indkøbscentre.

Det betyder, at AC opladning har den fordel, at den nødvendige infrastruktur til dette formål, kan holdes relativt enkel.

Køretøjet skal dog imidlertid have en indbygget opladningselektronik, hvis vægt og volumen er omtrent proportional med den maksimalt mulige opladningseffekt.

Det er et lille stykke elektronik – i form af et printkort – som er indbygget i det mobil ladeaggregatet, hvis formål det er, hurtigt og sikkert at registrere eventuelle fejl, samt informere og/eller afbryde forsyningen, hvis der opstår en risiko for fare.

Alternativet er et lidt større DIN-skinne monteret udstyr, som anvendes i faste stationær installationer.

I begge tilfælde overholder Bender alle gældende standarder, og brugen af ladestationen er på den sikre side.

Downloads

Download Brochure – Elektriske køretøjer (eMobility)
Download Teknisk papir – Isolation er alfa og omega

Produkter

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

DKBENDER
RCMB121
dkbender
LINETRAXX RCMB42…
DKBENDER
RCMB104

Anbefalet Smart-Grid ladecontroller

dkbender
CC612 Charge Controller

Standarder

IEC/TS 61439-7
Lavspændingstavler – Del 7: Tavler til specifikke installationer i offentlige rum såsom marinaer, campingpladser, markedspladser og lignende samt for ladestationer til elektriske køretøjer

Ladekabel med integreret kontrol- og beskyttelsesudstyr til elektriske kørertøjer (IC-CPD)

Sikker plug-in løsning

Ladeteknologi
Da AC-opladning fx i hjemmet indebærer, at tilslutning af det elektriske køretøj foretages via a.c.-forsyningsnettet ved hjælp af standardiserede enkeltfasede eller trefasede stikkontakter, for eksempel normale stikkontakter, ligger den simpelt nødvendige infrastruktur for opladning, i selve ladekablet eller ladekablets styreboks.

Det særlige ladekabel der benyttes, skal derfor have et integreret overvågningssystem, til beskyttelse af peronoer mod elektrisk stød.

Derudover skal køretøjet naturligvis være forsynet med en intern opladningselektronik. Bender tilbyder udstyr til fejlstrøms-beskyttelse ifm.a. overvågningsensorer fx til brug for kabelproducenter der producere ladekabler- og tilhørende stikproper for mode 2-opladning.

Disse sensorer kan anvendes i IC-CPDs i henhold til IEC/EN 62752.

Downloads

Download Brochure – Elektriske køretøjer (eMobility)
Download Teknisk papir – Isolation er alfa og omega

Produkter

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

DKBENDER
RCMB121
DKBENDER
RCMB104

Standarder

IEC 62752
Ladekabel med integreret kontrol- og beskyttelsesudstyr til brug for mode 2-opladning af elektriske kørertøjer (IC-CPD)

DIN DS/EN 62752
Ladekabel med integreret kontrol- og beskyttelsesudstyr til brug for mode 2-opladning af elektriske kørertøjer (IC-CPD)

DC ladestander

Elektrisk sikkerhed under opladning af elektriske køretøjer

ladeteknologi
Større opladestationer og hurtig-ladningsstationer anvender DC-opladning.

Generelt er disse ladestationer udført som et isoleret net – dvs. med systemjordingen udført som et IT-system. Under DC-opladning påtrykkes de i køretøjet seriekoblede batterier, en jævnspænding.

For at få tilstrækkelig med ladestrøm på batteripakken, skal den påtrykte spænding styres således, at ladespænding altid er lidt højere, end den faktiske cellespænding på de tilsluttede batterier.

Dette kræver en kompleks styrefunktion med ladekontrol, fordi der kan forekomme ganske store strømme, på op til flere 100 A under opladning.

Ved en hurtig opladningsproces, vil køretøjets batteri typisk være genopladet inden i cirka 15 minutter.

Derfor er konceptet velegnet til genopladning imens man holder hvil, fx. når man er på rejse, og således særlig egnet til fx motorvejes restepladser og serviceområder eller lignende.

For at forhindre, at isolationsovervågning i køretøjet og i ladestationen påvirker hinanden negativt, bliver isolationsovervågningsudstyret i køretøjet automatisk deaktiveret, under opladning.

Den i ladestationen installerede isolationsovervågning, overvåger herefter beskyttelses- og overvågningsfunktionen i hele ladekredsløbet, under hele ladeprocessen.

Historisk set, er Bender produkter ikke blot trendsættende også inden for denne teknologi, men også førende på markedet.

Dette fordi, Bender udstyr tilbyder – og borger for – en meget høj grad af sikkerhed.

Downloads

Download Brochure – Elektriske køretøjer (eMobility)
Download Teknisk papir – Isolation er alfa og omega

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

ir 155
ISOMETER IR155-3203/IR155-3204
ir 155
ISOMETER IR155-3203/IR155-4204
iso ev425
ISOMETER isoEV425 with AGH420

Standarder

IEC/TS 61439-7
Lavspændingstavler – Del 7: Tavler til specifikke installationer i offentlige rum såsom marinaer, campingpladser, markedspladser og lignende samt for ladestationer til elektriske køretøjer


FORRIGE SIDE fournais-bender

Senest redigeret D.11 december 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.