Teknologi, drives og frekevensomformer

Pålidelig overvågning og beskyttelse af drevteknologi / transportbåndsteknologi

Teknologi drives og frekvensomformer

dkbender
Asynkrone kortslutningsmotore (elektromotorer) eller pumper drevet af en softstarter eller frekvensomformer, finder i stødt stigende grad indpas i moderne maskininstallationer.

Disse regulerede drev, genererer samtidig kritiske harmoniske forstyrrelser, som sendes retur, ud på AC-forsyningsnettet.

Konventionelle RCD‘ere som dem der kendes fra fx boligen, eller simpel jordfejlsovervågning (f.eks. kendt fra 3 lampe- eller dobbelt voltmetermetoden) kan ikke håndtere denne opgave.

Dette bl.a. fordi, et konventionel RCD kun er testet virksomt i området omkring grundtone – dvs. i frekvensområdet 50/60 Hz.

Endvidere har et almindeligt RCD en yderst begrænset bryde- og bæreevne, typisk i området fra 500 A til 10 gange mærkestrøm.

Udover dette parameter, skal beskyttelsesudstyret kunne håndtere de i anlægget forekommende lækstrømme.

Ydermere skal belastningen af elektromotorens isolationsmateriale også iagttages, under projektering og valg af rette beskyttelsesudstyr.

I avancerede maskinanlæg er der derfor behov for moderne overvågnings- og beskyttelsesudstyr fra Bender, som hurtigt registrere og alarmere/rapporterer om disse problemer.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Produktoversigt – Reststrømovervågning
Download Teknisk papir – Lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer – Planlægning og setup
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

iso 685
ISOMETER iso685…
irdh 275
ISOMETER IRDH275
drives og frekvensomformer
ISOMETER IRDH375
drives og frekvensomformer
ISOMETER IRDH575

Anbefalede systemer til lokalisering af isolationsfejl

dkbender
ISOSCAN EDS460-L

Anbefalede systemer til reststrømsbeskyttelse

dkbender
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAX RCMS460-L
dkbender
LINETRAXX RCMS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150

Anbefalede systemer til lokalisering af isolationsfejl

dkbender
W…AB(P) series

Analyse og rapportering

dkbender
POWERSHOUT

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

DS/EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 61557-15
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i IT-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 50178
Elektronisk udstyr til brug i kraftinstallationer

DS/IEC 60204-1
Maskinsikkerhed – Elektrisk udstyr på maskiner – Del 1: Generelle krav


FORRIGE SIDE fournais-bender

Senest redigeret D.10 december 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.