Pålidelig overvågning og beskyttelse af drevteknologi / transportbåndsteknologi

Teknologi drives og frekvensomformer
Overvågning og beskyttelse af Drevteknologi / Transportbåndsteknologi

Asynkrone kortslutningsmotore (elektromotorer) eller pumper drevet af en softstarter eller frekvensomformer, finder i stødt stigende grad indpas i moderne maskininstallationer.

Disse regulerede drev, genererer samtidig kritiske harmoniske forstyrrelser, som sendes retur, ud på AC-forsyningsnettet.

Konventionelle RCD‘ere som dem der kendes fra fx boligen, eller simpel jordfejlsovervågning (f.eks. kendt fra 3 lampe- eller dobbelt voltmetermetoden) kan ikke håndtere denne opgave.

Dette bl.a. fordi, et konventionel RCD kun er testet virksomt i området omkring grundtone – dvs. i frekvensområdet 50/60 Hz.

Endvidere har et almindeligt RCD en yderst begrænset bryde- og bæreevne, typisk i området fra 500 A til 10 gange mærkestrøm.

Udover dette parameter, skal beskyttelsesudstyret kunne håndtere de i anlægget forekommende lækstrømme.

Ydermere skal belastningen af elektromotorens isolationsmateriale også iagttages, under projektering og valg af rette beskyttelsesudstyr.

I avancerede maskinanlæg er der derfor behov for moderne overvågnings- og beskyttelsesudstyr fra Bender, som hurtigt registrere og alarmere/rapporterer om disse problemer.

Senest redigeret d.14 oktober 2021