Teknologi, drives og frekevensomformer

Pålidelig overvågning og beskyttelse af drevteknologi / transportbåndsteknologi

dkbender

Asynkrone kortslutningsmotore (elektromotorer) eller pumper drevet af en softstarter eller frekvensomformer, finder i stødt stigende grad indpas i moderne maskininstallationer. Disse regulerede drev, genererer samtidig kritiske harmoniske forstyrrelser, som sendes retur, ud på AC-forsyningsnettet.

Konventionelle RCD‘ere som dem der kendes fra fx boligen, eller simpel jordfejlsovervågning (f.eks. kendt fra 3 lampe- eller dobbelt voltmetermetoden) kan ikke håndtere denne opgave. Dette bl.a. fordi, et konventionel RCD kun er testet virksomt i området omkring grundtone – dvs. i frekvensområdet 50/60 Hz. Endvidere har et almindeligt RCD en yderst begrænset bryde- og bæreevne, typisk i området fra 500 A til 10 gange mærkestrøm.

Udover dette parameter, skal beskyttelsesudstyret kunne håndtere de i anlægget forekommende lækstrømme. Ydermere skal belastningen af elektromotorens isolationsmateriale også iagttages, under projektering og valg af rette beskyttelsesudstyr. I avancerede maskinanlæg er der derfor behov for moderne overvågnings- og beskyttelsesudstyr fra Bender, som hurtigt registrere og alarmere/rapporterer om disse problemer.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Produktoversigt – Reststrømovervågning
Download Teknisk papir – Lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer – Planlægning og setup
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

iso 685
ISOMETER iso685…
irdh 275
ISOMETER IRDH275
Teknologi
ISOMETER IRDH375
Teknologi
ISOMETER IRDH575

Anbefalede systemer til lokalisering af isolationsfejl

dkbender
ISOSCAN EDS460-L

Anbefalede systemer til reststrømsbeskyttelse

dkbender
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAX RCMS460-L
dkbender
LINETRAXX RCMS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150

Anbefalede systemer til lokalisering af isolationsfejl

dkbender
W…AB(P) series

Analyse og rapportering

dkbender
POWERSHOUT

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

DS/EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 61557-15
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i IT-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 50178
Elektronisk udstyr til brug i kraftinstallationer

DS/IEC 60204-1
Maskinsikkerhed – Elektrisk udstyr på maskiner – Del 1: Generelle krav

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.