Vores immaterialret eller IPR/Intellectual Property Rights

IPRImmaterialret kommer fra det engelske udtryk ”Intellectual Property Rights” – som oftest blot forkortet IPR eller IP-rettigheder. Der er tale om en fællesbetegnelse for lovbestemt beskyttelse af intellektuelle frembringelser.

I Danmark kaldes det ofte for ”intellektuel ejendomsrettighed, ”immateriel rettighed” eller blot ”eneret”. Disse rettigheder kan fx omfatte design, formgivning, opfindelser, prototyper, forretningskendetegn og ophavsret til litteratur osv.

Hvad dækker vores immaterielle rettigheder over?

Vores immaterielle rettigheder giver os eneret til at udnytte et produkt, eksempelvis kommercielt.

Bag de enkelte produkter ligger ofte en opfindelse af teknisk eller industriel karakter, et computer software program, et design, en brugsgenstand el.lign. frembringelse.

Vores immaterielle rettigheder er vores ejendomsret, og gælder selve vores idé, vores konstruktionen bag produktet, vores betegnelse ifm.a. et varemærke og/eller ophavsretten til et litterært værk.

IPR er således en betegnelse for vores beskyttelse af opfindelser og idéer, og dækker over vores:

Tekniske opfindelser (Patenter)

Logo, navn, betegnelser og slogans (Varemærker)

Frembringelser af litteratur (Ophavsret)

Dette fordi vi på et tidspunkt har fået en god idé, som vi ikke ønsker at andre skal kopiere, hvorfor vi har beskyttet den gennem IPR. Der er altså tale om registrerede rettigheder, og derfor kan vi også dokumentere, at idéen er vores, hvis andre kopierer den.

Eksempelvis er vores navn, logoer og mange betegnelser på produkter varemærkeregistret, og benyttes til markedsføring af den tekniske opfindelse som ligger bag.

Dette for at undgå, at andre bruger samme logo, navn eller produktbetegnelse om den samme ydelse som vi udbyder.

Samtidig også som sikkerhed for, at du som kunde ikke risikerer, at der er andre, der benytter samme varemærke for lignende produkter.

Hvorfor registrere vi vores varemærker?

Vores immaterielle rettigheder, og særligt vores varemærker, er kimen til den måde hvorpå vores kunder både kender og genkender vores virksomhed. Værdien af det enkelte mærke afhænger derfor også af, at vi beskytter vores varemærker, så andre – især konkurrenter – ikke benytter et identisk eller lignende varemærke for de samme produkter, eller de samme serviceydelser.

Vores registrerede varemærker er vores brands, og vi er stolte af de brands vi markedsfører:

AC/DC-FEJLSTRØMSRELÆ®

ATICS®

COMTRAXX®

FOURNAIS®

IPS TAVLE®

ISOMETER®

ISOSCAN®

LINETRAXX®

MIT 6A710-SYSTEM®

MRCD®

NEPTUN™

POWERSCOUT®

UNIMET®

Brug af vores brands

Vores varemærker er alle brands der står for den gode kvalitet vi altid bestræber os at levere. Her kan du læse mere om, hvordan vi forholder os til brugen af vores brands:

  • Bevidst kopiering med brug af vores registrerede varemærker, såvel som brud på vores ophavsret til illustrationer, brugsanvisninger, beskrivelser og andre litterære værker, eksempelvis denne hjemmeside, retsforfølges med krav om erstatning.
  • Efterligninger, hvor man forsøger at skabe forvekslelighed med vores brands, frembringelser eller opfindelser retsforfølges, hvis produktet ikke trækkes tilbage med det samme vi henvender os.
  • Vores forhandleres brug af vores varemærker i strid med vores brandguide, fører i grove eller gentagne tilfælde til ophævelse af samarbejdet.
  • Co-branding hvor vores logoer, varemærker eller opfindelser indgår i andres reklamemateriale eller produkter accepteres ikke uden forudgående skriftlig aftale med fournais a/s.
  • Brug af varemærker og billeder af vores designs, produkter, litterære frembringelser og andre beskrivelser tillades på ikke-kommercielle hjemmesider, såfremt det klart fremgår af pågældende hjemmeside der ikke drives eller støttes af os, at der er tale om fournais a/s’ varemærke-, design, produkt eller vores litteratur.

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.