Strømforsyning

Sikker strømforsyning i datacentre

Hovedfordelingstavle, lavspændingsforsyning

En sikker forsyning danner grundlag for sikre data

dkbender
Sikkerhed, tilgængelighed og maksimal leveringssikkerhed samt omkostningseffektivitet i Serverparker, datacentre og server og IT rum er et must, og kræver derfor en fejlfri forsyning.

Den fra nettet leverede mellemspænding transformeres ned til 400 V i transformerstationerne, og forsyner via kabler eller kanalskinnesystemer, den normalforsynede hovedfordelingstavle.

Derfra fordeles forsyningen ud via underfordelingstavler, til hele datacentrets lavspændingsinstallation.

Den normale forsyning levere således elektricitet til underfordelingstavler og nødstrømsforsyningen, som fx UPS’er (Uninterruptible Power Supply).

Med de alstrømsensitive AC/DC og multikanals fejlstrømsbeskyttelsessystemer fra Bender, kan strømforsyningen overvåges permanent.

Derved undgås uforudsete afbrydelser, risikoen for brand (brandfare) nedsættes markant.

Tilsvarende nedsættes risikoen for driftsforstyrrelser-, funktionsfejl, skader og i værste fald tab af data som følge af defekt elektrisk isolation eller EMC-interferens.

Bender overvågningssystemer beskytter dine data hver dag. Potentielle risici rapporteres tidligt, inden der opstår forstyrrelser.

Overvågning af spændingskvalitet, og dermed Power Quality, er den perfekte løsning til hovedfordelingstavler.

Overvågning af det centrale jordingspunkt via RCMS tilsikre, at der kun forefindes én forbindelse mellem N og PE, i overensstemmelse med standarderne.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Flyer – Strømkvalitet
Download Teknisk papir –  Fremtiden har brug for sikkerhed
Download Produktoversigt – Strømkvalitet

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

iso 685
ISOMETER iso685…
ISOMETER® IRDH275
ISOMETER® IRDH275
DKBENDER
ISOMETER IRDH375

Anbefalede systemer til permanent overvågning

DKBENDER
LINETRAXX NPEM330
dkbender
LINETRAXX PEM333
dkbender
LINETRAXX PEM533
DKBENDER
LINETRAXX PEM555
dkbender
LINETRAXX PEM575
dkbender
LINETRAXX PEM735

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

dkbender
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAXX RCMS4690-L
dkbender
LINETRAXX RCMS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150

Anbefalede forkoblingsmodstande

dkbender
AGH204S-4
dkbender
AGH520S
DKEBENDER
AGH675S-7…
dkbender
AGH676S-4

Analyse og rapportering

dkbender
POWERSCOUT

Standarder

DIN VDE 0100-731
Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 7-731: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer kunst – Abgeschlossene elektrische Betriebsstätten 

ETSI EN 301605
Environmental Engineering (EE); Earthing and bonding of 400 VDC Data and Telecom (ICT) Equipment

Underfordelingstavle, skinnesystemer

Interferensfri og enkel forbindelse

dkbender
Forbindelsen mellem lavspændingsforsyningens hoved- og effektfordelingstavle og underfordelingstavler sker ved hjælp af et kanalskinnesystem for at sikre, fejlfri forsyning og minimale driftsforstyrrelser.

Spændingskvalitet og RCMS reststrømsovervågningssystemer hjælpe til med denne overvågning.

Downloads

Download Produktoversigt – Strømkvalitet

Produkter

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

dkbender
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAXX RCMS4690-L
dkbender
LINETRAXX RCMS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150

Anbefalede systemer til permanent overvågning

DKBENDER
LINETRAXX NPEM330
dkbender
LINETRAXX PEM333
dkbender
LINETRAXX PEM533
DKBENDER
LINETRAXX PEM555
dkbender
LINETRAXX PEM575
dkbender
LINETRAXX PEM735

Analyse og rapportering

dkbender
POWERSCOUT

Generatorer

Nødstrøms systemer sikrer uafbrudt strømforsyning

strømforsyning
Forsyningsselskaber er ofte ikke altid i stand til at garantere problem- og afrbydelsesfri forsyning af elektriske energi, overalt i forsyningsområdet.

Selv en kort afbrydelse, eller måske mellemlænge og vedvarende strømafbrydelser skal derfor forebygges, ved anvendelse af nødforsyning.

Dette således, at sandsynligheden for afbrydelser nedsættes.

Som nødforsyningskilde anvende fx akkumulatorer, primærceller, ikke-afbrydelige forsyningskilder (UPS) og generatoranlæg hvis formål det er, i disse situationer at opretholde driften af et datacenteret, herunder de tilhørende tekniske installationer, såsom klimaanlæg, air-condition, elektricitets-forsyning og sikkerhed.

Benders løsninger styrer automatisk omskiftningen, foretager omkoblingen og overvåger nødforsyningssystemet for elektriske fejl.

Downloads

Download Produktoversigt – Reststrømsovervågning
Download Produktoversigt – Strømkvalitet
Download Brochure – Datacenter

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

iso 685
ISOMETER iso685…
ISOMETER® IRDH275
ISOMETER® IRDH275
DKBENDER
ISOMETER IRDH375

Anbefalede forkoblingsmodstande

dkbender
AGH204S-4
dkbender
AGH520S
DKEBENDER
AGH675S-7…
dkbender
AGH676S-4

Analyse og rapportering

dkbender
POWERSCOUT

Standarder

DIN VDE 0100-731
Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 7-731: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer kunst – Abgeschlossene elektrische Betriebsstätten 

ETSI EN 301605
Environmental Engineering (EE); Earthing and bonding of 400 VDC Data and Telecom (ICT) Equipment

UPS, ikke-afbrydelige forsyningskilder

Omkobling til nødforsyning uden afbrydelse

dkbender
Ikke afbrydelige forsyningskilder (UPS) anvendes til at sikre forsyningen til kritiske belastninger i tilfælde af strømsvigt.

UPS-systemerne (normalt batterianlæg eller roterende svinghjulssystemer) forsyner i den periode der går, indtil nødstrømsforsyningen (nødgeneratorerne) startes, eller nettet igen er tilgængeligt.

Den elektrisk sikkerhed overvåges løbende og kontinuerligt af Bender produkter.

Downloads

Download Produktoversigt – Reststrømsovervågning
Download Produktoversigt – Strømkvalitet
Download Brochure – Datacenter
Download Teknisk papir – Bender beskyttelse af bygninger med høj tilgængelighed

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

ir 425
ISOMETER IR425-D4

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

dkbender
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAXX RCMS4690-L
dkbender
LINETRAXX RCMS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150

Anbefalede måletransformere

DKBENDER
W..AB(P) series

Analyse og rapportering

dkbender
POWERSCOUT

Standarder

DS/EN 61557-8
DS/EN 50272-2
Krav til sikkerhed for sekundære batterier og installationer af batterier – Del 2: Stationære batterier


FORRIGE SIDE

Senest redigeret D.10 december 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.