Sikker strømforsyning i datacentre

Hovedfordelingstavle, lavspændingsforsyning

En sikker forsyning danner grundlag for sikre data
Sikker strømforsyning i datacentre

Sikkerhed, tilgængelighed og maksimal leveringssikkerhed samt omkostningseffektivitet i Serverparker, datacentre og server og IT rum er et must, og kræver derfor en fejlfri forsyning. 

Den fra nettet leverede mellemspænding transformeres ned til 400 V i transformerstationerne, og forsyner via kabler eller kanalskinnesystemer, den normalforsynede hovedfordelingstavle.

Derfra fordeles forsyningen ud via underfordelingstavler, til hele datacentrets lavspændingsinstallation.

Den normale forsyning levere således elektricitet til underfordelingstavler og nødstrømsforsyningen, som fx UPS’er (Uninterruptible Power Supply).

Med de alstrømsensitive AC/DC og multikanals fejlstrømsbeskyttelsessystemer fra Bender, kan strømforsyningen overvåges permanent.

Derved undgås uforudsete afbrydelser, risikoen for brand (brandfare) nedsættes markant.

Tilsvarende nedsættes risikoen for driftsforstyrrelser-, funktionsfejl, skader og i værste fald tab af data som følge af defekt elektrisk isolation eller EMC-interferens.

Bender overvågningssystemer beskytter dine data hver dag. Potentielle risici rapporteres tidligt, inden der opstår forstyrrelser.

Overvågning af spændingskvalitet, og dermed Power Quality, er den perfekte løsning til hovedfordelingstavler.

Overvågning af det centrale jordingspunkt via RCMS tilsikre, at der kun forefindes én forbindelse mellem N og PE, i overensstemmelse med standarderne.

Underfordelingstavle, skinnesystemer

Interferensfri og enkel forbindelse
strømforsyning

Forbindelsen mellem lavspændingsforsyningens hoved- og effektfordelingstavle og underfordelingstavler sker ved hjælp af et kanalskinnesystem for at sikre, fejlfri forsyning og minimale driftsforstyrrelser.

Spændingskvalitet og RCMS reststrømsovervågningssystemer hjælpe til med denne overvågning.

Generatorer

Nødstrøms systemer sikrer uafbrudt strømforsyning
Generator under kategorien Løsninger og Datacentre læs mere på fournais bender

Forsyningsselskaber er ofte ikke altid i stand til at garantere problem- og afrbydelsesfri forsyning af elektriske energi, overalt i forsyningsområdet. 

Selv en kort afbrydelse, eller måske mellemlænge og vedvarende strømafbrydelser skal derfor forebygges, ved anvendelse af nødforsyning.

Dette således, at sandsynligheden for afbrydelser nedsættes.

Som nødforsyningskilde anvende fx akkumulatorer, primærceller, ikke-afbrydelige forsyningskilder (UPS) og generatoranlæg hvis formål det er, i disse situationer at opretholde driften af et datacenteret, herunder de tilhørende tekniske installationer, såsom klimaanlæg, air-condition, elektricitets-forsyning og sikkerhed.

Benders løsninger styrer automatisk omskiftningen, foretager omkoblingen og overvåger nødforsyningssystemet for elektriske fejl.

UPS, ikke-afbrydelige forsyningskilder

Omkobling til nødforsyning uden afbrydelse
UPS ikke afbrydelige forsyningskilder

Ikke afbrydelige forsyningskilder (UPS) anvendes til at sikre forsyningen til kritiske belastninger i tilfælde af strømsvigt.

UPS-systemerne (normalt batterianlæg eller roterende svinghjulssystemer) forsyner i den periode der går, indtil nødstrømsforsyningen (nødgeneratorerne) startes, eller nettet igen er tilgængeligt.

Den elektrisk sikkerhed overvåges løbende og kontinuerligt af Bender produkter.

Senest redigeret d.14 oktober 2021