Sikker drift af industrirobotter og svejseudstyr

Robot og svejseteknologi
Sikker drift af industrirobotter og svejseudstyr

Mange forskellige produktionsanlæg anvender i dag mellemfrekvente svejsesystemer.

Generelt set, er der ofte tale om helt eller delvist automatiserede svejserobotter, der er udstyret med et passende antal svejetænger, og en svejsepistol.

Som en enkel og effektiv overvågning af anlægget, fordres typisk en visualisering af aktuelle fejlstrømmene.

Dette er både meningsfuldt, enkelt at implementere, og samtidig, et uundværlig værktøj for det tekniske personale som skal betjene systemet,

Samtidig muliggøres, at driften kan reagere hurtigt i tilfælde af en fejl på robotten.

Benders AC/DC-fejlstrømsrelæ® (RCMA), kan til dette formål anvendes som AC/DC følsom fejlstrømsbeskyttelse – ofte kaldet reststrømsbeskyttelse.

Det betragtes som den førende tekniske løsning til bl.a. denne type af opgaver.

Såfremt udstyret indbygges i forsyningen til svejseanlægget – dvs. foran ensrettere og konverter – overvåges og beskyttes ikke kun svejsestrømkredsen/svejsekredsløbet, mod opstået fejlstrøm.

Det betyder også, at der tilvejebringes en pålidelig personbeskyttelse, og samtidig, at maskinen beskyttes mod fejl, dyre haverier og utilsigtede driftsstop eller anden beskadigelse.