Robot og svejseteknologi

Sikker drift af industrirobotter og svejseudstyr

Robot og svejseteknologi

dkbender
Mange forskellige produktionsanlæg anvender i dag mellemfrekvente svejsesystemer.

Generelt set, er der ofte tale om helt eller delvist automatiserede svejserobotter, der er udstyret med et passende antal svejetænger, og en svejsepistol.

Som en enkel og effektiv overvågning af anlægget, fordres typisk en visualisering af aktuelle fejlstrømmene.

Dette er både meningsfuldt, enkelt at implementere, og samtidig, et uundværlig værktøj for det tekniske personale som skal betjene systemet,

Samtidig muliggøres, at driften kan reagere hurtigt i tilfælde af en fejl på robotten.

Benders AC/DC-fejlstrømsrelæ® (RCMA), kan til dette formål anvendes som AC/DC følsom fejlstrømsbeskyttelse – ofte kaldet reststrømsbeskyttelse.

Det betragtes som den førende tekniske løsning til bl.a. denne type af opgaver.

Såfremt udstyret indbygges i forsyningen til svejseanlægget – dvs. foran ensrettere og konverter – overvåges og beskyttes ikke kun svejsestrømkredsen/svejsekredsløbet, mod opstået fejlstrøm.

Det betyder også, at der tilvejebringes en pålidelig personbeskyttelse, og samtidig, at maskinen beskyttes mod fejl, dyre haverier og utilsigtede driftsstop eller anden beskadigelse.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Produktoversigt – Reststrømovervågning
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse
Download Teknisk papir – Bilindustriens sikkerhedssystem projekt

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

iso 685
ISOMETER ISO685
ISOMETER® IRDH275
ISOMETER® IRDH275
robot og svejseteknologi
ISOMETER IRDH375

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

dkbender
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAX RCMS460-L
dkbender
LINETRAXX RCMS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150

Anbefalede måletransformere

DKBENDER
W..AB(P) SERIES

Analyse og rapportering

dkbender
POWERSHOUT

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger

Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

DS/EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger

Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 61557-15
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding

Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger

Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i IT-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 60204-32
Maskinsikkerhed – Elektrisk materiel på maskiner – Del 32: Krav til løftemaskiner

DS/IEC 60204-1
Maskinsikkerhed – Elektrisk udstyr på maskiner – Del 1: Generelle krav


FORRIGE SIDE fournais-bender

Senest redigeret D.10 december 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.