Beskyttelsesudstyr

Bender produkter

 

Produkter Bender

  Danmark Bender Produkter

Fejlstrømsmoduler anvendes til permanent at overvåge jordet net (TN- og TT-systemer) for fejlstrømme og lækstrømme til jord. Summen af strømmene i alle spændingsførende ledere, bortset fra beskyttelseslederen (PE), måles ved hjælp af en måletransformer (sumstrømstransformer).

Som udgangspunkt anvendes reststrømsovervågnings-udstyr (forkortelse: RCM, Residual Current Monitor), uden sammenbygning med koblingsudstyr, for at give brugeren information og meddelelse, før der sker afbrydelse af en RCD. Reststrømsovervågningsudstyr måler- og registrerer tidligt og sikkert, enhver forringelsen af installationen isolationsniveau.

error: Indholdet er beskyttet!