Høj tilgængelighed af strømforsyning til datacentrene

Datacentre

Datacentre og regnecentraler er designet til at drive IT udstyr uden afbrydelse, og garantere facilitetering af IT-systemet, bl.a. ved hjælp af indbygget redundans.

I dag skal datacentre levere høj ydeevne, tilgængelighed og samtidig en optimal ressourceudnyttelse. Dette på en måde der er økonomisk rentabel.

For at sikre høj tilgængelighed, og på samme tid varetage den elektriske sikkerhed, anvendes der komplekse strømforsyningssystemer og komponenter.

En fejl, en forstyrrelse, eller en afbrydelse af forsyningen til disse tilgængelige IT systemer og anlæg, kan i værste fald medføre ganske betragtelige økonomiske omkostninger.

Driftstekniske fejl i den elektriske installation, kan heldigvis erkendes og imødegås i tilstrækkelig god tid inden de indtræder, takket være kontinuerlig overvågning af kvaliteten af elforsyningen.

Overvågning af kritiske parametre og funktioner som fx temperatur, fugtighed, dugpunkt, brand, bevægelse etc. er en naturlig del af den grundlæggende overvågning, som indgår i alle datacentre.

Benders systemer tilbyder derudover mulighed for permanent overvågning af den elektriske installation, og tilsikre samtidig en sikker drift af forsyning.

Dette selv med tilsluttede moderne forbrugere og belastninger , som i stigende grad forårsager elektriske forstyrrelser i nettet.

Download  Data centre – løsninger til mere sikkerhed og effektivitet