Forhøjet sikkerhed i elektriske køretøjer (EV)

Elektrisk sikkerhed for elbiler
Elektrisk sikkerhed for elbiler

Der er for øjeblikket en tendens i retning af energi-besparende køretøjer, udført med en kombineret Elektro-hybrid fremdrivning.

Antallet af godkendte hybridkøretøjer er massivt stigende.

Men med den nye teknologi følger også nye risici, i tilfælde af en ulykke eller en elektrisk/elektronisk funktionsfejl.

Bender isolationsovervågning, overvåger det komplette elektriske drev-system i bilen, og omfatter både elektriske og hybride køretøjer.

Bender IMD’er varetager- og tilbyder således en effektiv beskyttelse mod elektrisk stød. Dette samtidig med, at et Bender IMD reducerer risikoen for brand.

Brugs- og arbejdskøretøjer

Elektrisk sikkerhed for lastbiler, busser og gaffeltrucks
Elektrisk sikkerhed for lastbiler, busser og gaffeltrucks

Elektrisk og hybrid motoreffekt anvendes i stigende grad i brugs-og arbejdskøretøjer – for eksempel i lastbiler, busser og gaffeltrucks.

Dette fordi det er mere økonomisk, og mere effektiv end brugen af konventionelle benzin- eller dieselmotorer.

Bender isolationsovervågningsudstyr overvåger det komplette elektriske drev system til elektriske og hybride køretøjer i brugs- og arbejdskøretøjer, levere tilbyder en effektiv beskyttelse mod elektrisk stød, og minimere brandrisikoen.

Særlige løsninger

Sikkerhed for særlige køretøjer
Sikkerhed for særlige køretøjer

Specialkøretøjer (militære, entreprenørkøretøjer, kraner osv.) kræver særlige løsninger til overvågning af elektrisk sikkerhed.

Hvis det er nødvendigt, kan Bender udvikle løsninger, der er tilpasset den specifikke anvendelse. Kontakt venligst din Bender partner.

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.