I køretøjet

Forhøjet sikkerhed i elektriske køretøjer (EV)

Elektrisk sikkerhed for elbiler

dkbender
Der er for øjeblikket en tendens i retning af energi-besparende køretøjer, udført med en kombineret Elektro-hybrid fremdrivning.

Antallet af godkendte hybridkøretøjer er massivt stigende.

Men med den nye teknologi følger også nye risici, i tilfælde af en ulykke eller en elektrisk/elektronisk funktionsfejl.

Bender isolationsovervågning, overvåger det komplette elektriske drev-system i bilen, og omfatter både elektriske og hybride køretøjer.

Bender IMD’er varetager- og tilbyder således en effektiv beskyttelse mod elektrisk stød. Dette samtidig med, at et Bender IMD reducerer risikoen for brand.

Downloads

Download Brochure – Elektriske køretøjer (eMobility)
Download Teknisk papir – Isolation er alfa og omega

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

ir 155
ISOMETER IR155-3203/IR155-3204
ir 155
ISOMETER IR155-3203/IR155-4204

Anbefalet udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS)

dkbender
ISOSCAN EDS30…

Standarder

ISO 6469-3
Elektriske motorkøretøjer – Sikkerhedsspecifikationer – del 3: Beskyttelse af personer mod elektrisk stød

Brugs- og arbejdskøretøjer

Elektrisk sikkerhed for lastbiler, busser og gaffeltrucks

dkbender

Elektrisk og hybrid motoreffekt anvendes i stigende grad i brugs-og arbejdskøretøjer – for eksempel i lastbiler, busser og gaffeltrucks.

Dette fordi det er mere økonomisk, og mere effektiv end brugen af konventionelle benzin- eller dieselmotorer.

Bender isolationsovervågningsudstyr overvåger det komplette elektriske drev system til elektriske og hybride køretøjer i brugs- og arbejdskøretøjer, levere tilbyder en effektiv beskyttelse mod elektrisk stød, og minimere brandrisikoen.

Downloads

Download Brochure – Elektriske køretøjer (eMobility)

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

ir 155
ISOMETER IR155-3203/IR155-3204
ir 155
ISOMETER IR155-3203/IR155-4204
iso 685
ISOMETER iso685…

Anbefalet udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS)

dkbender
ISOSCAN EDS30…

Standarder

ISO 6469-3
Elektriske motorkøretøjer – Sikkerhedsspecifikationer – del 3: Beskyttelse af personer mod elektrisk stød

Særlige løsninger

Sikkerhed for særlige køretøjer

dkbender
Specialkøretøjer (militære, entreprenørkøretøjer, kraner osv.) kræver særlige løsninger til overvågning af elektrisk sikkerhed.

Hvis det er nødvendigt, kan Bender udvikle løsninger, der er tilpasset den specifikke anvendelse. Kontakt venligst din Bender partner.

Downloads

Download Brochure – Elektriske køretøjer (eMobility)
Download Teknisk papir – Isolation er alfa og omega

FORRIGE SIDE fournais-bender

Senest redigeret D.11 december 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.