Vind

Sikker drift af vindkraftanlæg med høj tilgængelighed

Vind – Generator

Sikker forsyning til nettes mellemspænding vind

dkbender
Når det kommer til høj tilgængelighed og pålidelighed af systemer til vindenergi, har anlægsoperatørerne kun ét mål – at undgå fejl, uventede nedetid eller fejl og problemer med den daglig drift.

I en isoleret asynkrongenerator, udført med kortslutningsrotor, tilsluttes der reaktiv effekt – fx i form af kondensatore – parallelt med generatorklemmerne.

I moderne anlæg adskilles generatorens omdrejningstal fra netfrekvensen, ved hjælp af en inverter.

I vindkraftanlæg spiller elektrisk sikkerhed en afgørende rolle.

En uopdaget isolationsfejl, er lige med stor sandsynlighed for afbrydelse, produktionsstop eller nedetid, og øger risikoen for brand signifikant.

Samtidig er uplanlagte service indgreb grundet en sådan fejl både dyre, og tidskrævende.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Brochure – Vedvarende energi
Download Teknisk papir –  Lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer – Planlægning og setup
Download Teknisk papir – Effektelektronik til vedvarende energiforsyning

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

iso 685
ISOMETER ISO685…

Anbefalet udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS)

dkbender
ISOSCAN EDS440
dkbender
ISOSCAN EDS440
dkbender
ISOSCAN EDS460-DG
eds 641-d
ISOSCAN EDS461-D
eds 460-l
ISOSCAN EDS460-L
eds 461-l
ISOSCAN EDS461-L
dkbender
ISOSCAN EDS490-D
dkbender
ISOSCAN EDS491-D
dkbender
ISOSCAN EDS490-L
dkbender
ISOSCAN EDS491-L
eds 460-dg
ISOSCAN EDS460-DG
eds 150
ISOSCAN EDS150
eds 151
ISOSCAN EDS151
dkbender
ISOSCAN EDS30…

Standarder

DS/EN 61400-2
Elproducerende vindmøller – Del 2: Små vindmøller

DS/EN 60255-127
Målerelæer og beskyttelsesudstyr – Del 127: Funktionskrav til over-/underspændingsbeskyttelse

DS/EN 50178
Elektronisk udstyr til brug i kraftinstallationer

Kontrolspænding og hjælpekredse

Tilgængelighed starter med en sikker og pålidelig forsyning

dkbender
Den energi som et vindkraftanlæg (vindmølle) skal bruge til drift, leveres som en udefra kommende styrespænding, som skal overvåges for elektrisk sikkerhed.

I applikationer med vindmøller er en uopdaget elektrisk fejl synonym med driftsstop og manglende indtjening, men samtidig så øger det markant risikoen for brand.

Samtidig så medfører fejl ikke-planlagte service indgreb, som kan være dyre og tidskrævende.

Nogle af de forsikringsselskaber – ofte udenlandske – der tilbyder vindmølleforsikring, for eksempel all-risk, driftstabsforsikring og lignende er begyndt at fordre, at vindkraftanlægget skal udstyres med et system til effektiv tilstandsovervågning.

Benders systemer til tilstandsbaseret overvågning, giver kontinuerligt et hurtigt og klart overblik over alle relevante data i vindmøllens system.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Brochure – Vedvarende energi
Download Flyer – Sikker tilslutning til nettet
Download Teknisk papir – Lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer – Planlægning og setup
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse
Download Teknisk papir – Effektelektronik til vedvarende energiforsyning

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

iso 685
ISOMETER ISO685…

Anbefalet udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS)

dkbender
ISOSCAN EDS440
dkbender
ISOSCAN EDS440
eds 460-dg
ISOSCAN EDS460-DG
eds 461-d
ISOSCAN EDS461-D
eds 460-l
ISOSCAN EDS460-L
eds 461-l
ISOSCAN EDS461-L
dkbender
ISOSCAN EDS490-D
dkbender
ISOSCAN EDS491-D
dkbender
ISOSCAN EDS490-L
dkbender
ISOSCAN EDS491-L
dkbender
ISOSCAN EDS460-DG
eds150
ISOSCAN EDS150
eds 151
ISOSCAN EDS151
dkbender
ISOSCAN EDS30…
isomed 427p
ISOMETER isoMED427P

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

iso 685
ISOMETER ISO685…

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

dkbender
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAXX RCMS4690-L
dkbender
LINETRAXX RCMS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150

Anbefalede systemer til Tilstandsovervågning

dkbender
COMTRAXX CP700

Standarder

DS/EN 61400-2
Elproducerende vindmøller – Del 2: Små vindmøller

Selvstænding Net- og anlægsbeskyttelse (NA-beskyttelse)

Sikre spændings- og frekvensniveauer

LINETRAXX® VMD460NA
Før tilslutning af produktionsanlæg (solcelle, vindkraftanlæg, kraft-varme-anlæg, biogas anlæg, og så videre) til det kollektive elforsyningsnet, skal disse anlæg være beskyttet mod påvirkninger fra nettet som et anlæg skal kunne modstå, for fortsat at kunne levere en stabil drift.

Til dette formål kan der for eksempel anvendes og installeres en central netbeskyttelse, mellem produktionsanlægget og nettet.

Dette kontrollerer om der forekommer frekvensændring, samt om spænding og frekvens i nettilslutningspunktet (POC), ligger inden for det angivne toleranceområde.

Tre-faset spændingsovervågning relæ bruges til at forudkonfigurere mange standard specifikationer, ved et tryk på en knap.

Downloads

Download Flyer – Sikker tilslutning til nettet

Produkter

Anbefalet måle og overvågningsrelæ

dkbender
LINETRAXX VMD460-NA

Standarder

CEI 0-21
Regola Tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle Reti på ed MT delle forpresning distributrici di Energia Elettrica (reference tekniske regler for tilslutning af aktive og passive forbrugere til HV og mv elektriske net af distributionsselskab)

VDE-AR-N 4105
Anwendungsregel: 2011-08 Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

C10/11
Specifieke Technische aansluitingsvoorschriften voor gedecentraliseerde producte-Installaties dør parallelt Werken mødte Het distributienet

BDEW-Richtlinie

DIN VDE 0126-1-1/a1
Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Eigenerzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz (norm wurde zurückgezogen und durch din VDE V 0126-1-1 ersetzt)

G59/2
Recommendations for the Connection of Generating Plant to the Distribution Systems of Licensed Distribution Network Operators

G59/3
Recommendations for the Connection of Generating Plant to the Distribution Systems of Licensed Distribution Network Operators

G83/2
Recommendations for the Connection of Type Tested Small-scale Embedded Generators (up to 16A per phase) in parallel with Low Voltage Distribution Systems

G83/3
Recommendations for the Connection of Type Tested Small-scale Embedded Generators (up to 16A per phase) in parallel with Low Voltage Distribution Systems

Pitch-kontrol

Drej vingerne sikkert mod vinden

dkbender
Uventede afbrydelser-, nedlukninger og nedetid på grund af fejl i vindkraftanlæg sikkerhedsrealaterede systemer kan undgås, ved hjælp af RCMS reststrømovervågning af styringen til pitch-forstilling.[responsivevoice voice="Danish Female" buttontext="Læs op"]
[tabby title="Downloads"]
Download Produktoversigt – Reststrømsovervågning
Download Brochure – Vedvarende energi
[tabby title="Produkter"]

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

[caption id="attachment_678" align="aligncenter" width="250"]dkbender LINETRAXX RCMS460-D[/caption]
[caption id="attachment_694" align="aligncenter" width="250"]dkbender LINETRAXX RCMS460-L[/caption]
[caption id="attachment_697" align="aligncenter" width="250"]dkbender LINETRAXX RC MS490-D[/caption]
[caption id="attachment_701" align="aligncenter" width="250"]dkbender LINETRAXX RCMS490-L[/caption]
[caption id="attachment_704" align="aligncenter" width="250"]dkbender LINETRAXX RCMS150[/caption]
[tabbyending]

Azimut Control

Følg vinden og få højt effektivitets- og sikkerhedsniveau

dkbender
[responsivevoice voice="Danish Female" buttontext="Læs op"]Overvågningen af Azimut-styringen ved hjælp af RCMA eller RCMS, muliggør tidlig påvisning af et faldende isolationsniveau og isolationsforringelse.

Nedlukninger undgås, og produktsikkerheden af dit anlæg forbedres markant.

Downloads

Download Produktoversigt – Reststrømsovervågning
Download Brochure – Vedvarende energi
Download Flyer – Sikker tilslutning til nettet

Produkter

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

dkbender
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAXX RCMS460-L
dkbender
LINETRAXX RC MS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150

Kommunikation

Centralt overvåget, centralt styret

Samarbejde
Decentralt opstillede og installerede vindmøller overvåges centralt af et kontrolcenter.

De nødvendige data og oplysninger leveres af Bender gateways, og er tilstandsbaserede overvågningssystemer (Condition-Monitoring-System).

Ved hjælp af en gateway eller en tilstandsovervågning i COMTRAXX®- serien, rapporteres om for eksempel isolationsmodstanden eller en forekommende fejlstrøm, lækstrømme og afledningsstrømme til overvågningssystemer på et højere niveau, eller til et kontrolcenter.

Downloads

Download Brochure – Vedvarende energi
Download Flyer – Sikker tilslutning til nettet

Produkter

Anbefalede måle og overvågningsrelæer

fournias-bender
COMTRAXX CP700
fournais-bender
COMTRAXX COM465IP

FORRIGE SIDEfournais-bender

Senest redigeret D.11 december 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.