Sikker drift af vindkraftanlæg med høj tilgængelighed

Sikker forsyning til nettes mellemspænding
vind generator

Når det kommer til høj tilgængelighed og pålidelighed af systemer til vindenergi, har anlægsoperatørerne kun ét mål – at undgå fejl, uventede nedetid eller fejl og problemer med den daglig drift.

I en isoleret asynkrongenerator, udført med kortslutningsrotor, tilsluttes der reaktiv effekt – fx i form af kondensatore – parallelt med generatorklemmerne.

I moderne anlæg adskilles generatorens omdrejningstal fra netfrekvensen, ved hjælp af en inverter.

I vindkraftanlæg spiller elektrisk sikkerhed en afgørende rolle.

En uopdaget isolationsfejl, er lige med stor sandsynlighed for afbrydelse, produktionsstop eller nedetid, og øger risikoen for brand signifikant.

Samtidig er uplanlagte service indgreb grundet en sådan fejl både dyre, og tidskrævende.

Kontrolspænding og hjælpekredse

Tilgængelighed starter med en sikker og pålidelig forsyning
Kontrolspænding og hjælpekredse

Den energi som et vindkraftanlæg (vindmølle) skal bruge til drift, leveres som en udefra kommende styrespænding, som skal overvåges for elektrisk sikkerhed.

I applikationer med vindmøller er en uopdaget elektrisk fejl synonym med driftsstop og manglende indtjening, men samtidig så øger det markant risikoen for brand.

Samtidig så medfører fejl ikke-planlagte service indgreb, som kan være dyre og tidskrævende.

Nogle af de forsikringsselskaber – ofte udenlandske – der tilbyder vindmølleforsikring, for eksempel all-risk, driftstabsforsikring og lignende er begyndt at fordre, at vindkraftanlægget skal udstyres med et system til effektiv tilstandsovervågning.

Benders systemer til tilstandsbaseret overvågning, giver kontinuerligt et hurtigt og klart overblik over alle relevante data i vindmøllens system.

Selvstænding Net- og anlægsbeskyttelse (NA-beskyttelse)

Sikre spændings- og frekvensniveauer
VMD460NA, vmd460

Før tilslutning af produktionsanlæg (solcelle, vindkraftanlæg, kraft-varme-anlæg, biogas anlæg, og så videre) til det kollektive elforsyningsnet, skal disse anlæg være beskyttet mod påvirkninger fra nettet som et anlæg skal kunne modstå, for fortsat at kunne levere en stabil drift.

Til dette formål kan der for eksempel anvendes og installeres en central netbeskyttelse, mellem produktionsanlægget og nettet.

Dette kontrollerer om der forekommer frekvensændring, samt om spænding og frekvens i nettilslutningspunktet (POC), ligger inden for det angivne toleranceområde.

Tre-faset spændingsovervågning relæ bruges til at forudkonfigurere mange standard specifikationer, ved et tryk på en knap.

Pitch-kontrol

Drej vingerne sikkert mod vinden
pitch kontrol

Uventede afbrydelser-, nedlukninger og nedetid på grund af fejl i vindkraftanlæg sikkerhedsrealaterede systemer kan undgås, ved hjælp af RCMS reststrømovervågning af styringen til pitch-forstilling. 

Azimut Control

Følg vinden og få højt effektivitets- og sikkerhedsniveau
azimut kontrol

Overvågningen af Azimut-styringen ved hjælp af RCMA eller RCMS, muliggør tidlig påvisning af et faldende isolationsniveau og isolationsforringelse.

Nedlukninger undgås, og produktsikkerheden af dit anlæg forbedres markant.

Kommunikation

Centralt overvåget, centralt styret
kommunikation og samarbejde

Decentralt opstillede og installerede vindmøller overvåges centralt af et kontrolcenter.

De nødvendige data og oplysninger leveres af Bender gateways, og er tilstandsbaserede overvågningssystemer (Condition-Monitoring-System).

Ved hjælp af en gateway eller en tilstandsovervågning i COMTRAXX®- serien, rapporteres om for eksempel isolationsmodstanden eller en forekommende fejlstrøm, lækstrømme og afledningsstrømme til overvågningssystemer på et højere niveau, eller til et kontrolcenter.