Elektrisk sikre stationsbygninger

Stationer

Sikre bygninger for tilfredse kunder
stationsbygning

Stationsbygninger rummer idag en lang række af funktioner, som ikke var at finde på en station for blot nogle få år siden.

Stationer anvendes således ikke længere kun til lastning og lodsning af togets passagerer, og gods.

Eksempelvis tangerer bygningerne i mange tilfælde et vigtigt servicecenter med mange funktioner, og huser derfor også et blomstrende forretningsliv, i form af supermarkeder, restauranter og mange andre butikker.

Alle disse sevicefunktioner forsynes fra en central beliggende hovedfordelingstavle.

En del af formålet med tavler er forsyningssikkerhed.

Den skal således forblive i drift, fungere normalt, og forsyne alle serviceområder, samt yde beskyttelse, selv hvis der opstår en enkelt elektronisk fejl, fx på en gruppe (eller en del) af installationen.

Til realisering af dette mål, kan der med stor fordel anvendes beskyttelsesudstyr i form af et RCMS system til fejlstrømsbeskyttelse.

Beskyttelsesudstyret er i stand til at registrere selv den mindste fejl, eller bare en begyndende isolationsfejl, og således også længe før en normal RCD (fejlstrømsafbryder).

Det betyder, at beskyttelsesudstyret RCMS er den perfekte løsning til netop disse områder, og øger derfor ikke kun driftsikkerheden markant, men samtidig også tilgængeligheden.

Det betyder også, at der derved tilvejebringes en signifikant forøget sikkerhed i stationsbygningers elektriske installation, til fordel for både lejere og passagerer.

Derved skabes samtidtig også kundetilfredshed.

Herudover forbedrer og forenkler RCMS også vedligeholdelse, og fejlfinding på installationen.

Værksteder

Elektrisk sikkerhed til reparation og vedligeholdelse
værksteder

Værksteder til service- og vedligeholdelse af jernbanens rullende material, forefindes i strategisk tilknytning til baneterrænet.

Disse omfatter bl.a. værkstedsbygninger til eftersyn, istandsættelse, ombygning, opretning, reparation og udskift samt vedligeholdelse på banens togsæt.

Teknisk vedligeholdelse af tog, vogne mv. omfatter blandt andet også eftersyn og afprøvning på alt material, lige fra drev og traktionsmaskine, til styring og reguleringer på det enkelte lokomotiv.

Værksteder til vedligehold omfatter derfor også løfte- og transportudstyr beregnet til meget tung belastning og tunge løft, og er således udstyret med de til formålet indbyggede kraner.

Derfor er det af sikkerhedsmæssig betydning, at alt installation, udstyret og faciliteter i værkstedsområder virker upåklageligt og kan driftes, selv om der skulle opstå en elektrisk fejl.

Afledning, fejlstrøm, lækstrøm, krybestrøm og vagabonderende strømme er alle reststrømme som registreres af et RCMS.

Fejlstrømmene måles, alarmeres og rapporteres – alt afhængig af indstilling – som type A eller som type B, og på så tidligt et stadie, at en normal fejlstrømsafbryder (RCD) til boligen, end ikke vil afbryde.

Dette øger tilgængeligheden af systemet og installationen som helhed, og accelererer derfor også processen betydeligt i forbindelse mde vedligeholdelse og fejlfinding.

Et isoleret net (IT-system), overvåges kontinuerligt af et IMD (isolationsovervågningsudstyr) for kontrol af isolationsniveau, og dermed også isolationenes tilstand.

Når et IT-system anvendes til sikkerhed for fortsat drift, anbefales det at kombinere IMDén med udstyr, der kan lokalisere fejlen under belastning.

Udstyrets funktion er at indikere strømkredsen med fejl, når isolationsovervågningsudstyret har detekteret en isolationsfejl.

Tunneller

Sikker strømforsyning selv i tilfælde af ulykke og katastrofe
tunneller

Jernbanenettet gennemløber en række tunneller, og går over broer.

En driftleder, trafikleder såvel som lokofører, skal derfor også være forberedt på det værst tænkelige for eksempel en togulykke i tunnel.

Værdifuld tid går ofte tabt før alarmering har fundet sted, og indsats med redning og beredskab når frem til ulykkestedet, men henblik på brandbekæmpelse og førstehjælp.

Beredskabscentre råder over et antal nødstrømsanlæg, med generatorer af forskellig kapacitet, samt skadestedsbelysning og andet beredskabsmateriale.

Af sikkerhedsmæssige- og drifttekniske grunde, er strømforsyningen via generatorer til forsyning af blandt andet brandpumper, kompressoranlæg og andet udstyr, i det væsentlige udføres som et IT-system.

Senest redigeret d.19 oktober 2021