Driftsikkerhed

Elektrisk driftsikkerhed


Driftssikkerhed i elektriske installationer er af væsentlig betydning, og fremgår derfor som et af de nye bærende elementer i Standarderamling til installationsbekendtgørelsen – DS/HD 60364-serien.

Definitioner og grundlæggende principper for vurdering af generelle egenskaber for faste elektriske lavspændingsinstallationer – således også i forbindelse med driftssikkerhed – fremgår bl.a. af standarden DS/HD 60364-1, der indgår som reference i Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer (installationsbekendtgørelsen).

Af standarden DS/HD60364-1 fremgår det, at den indeholder bestemmelser for projektering og udførelse af elektriske installationer.

Dette for at opnå sikkerhed for personer, husdyr og ejendom mod farer og skader, der kan opstå ved antagelig brug af elektriske installationer i fx:

Boligejendomme, erhvervsejendomme, offentlige ejendomme, industriejendomme, landbrug og gartneri, præfabrikerede bygninger, lystbådehavne, medicinske områder, mobile og transportable enheder, solcellesystemer og lavspændingsgeneratoranlæg mm.

De grundlæggende principper for beskyttelse af sikkerhedsgrunde behandler standarden DS/HD 60364-1 i punkt 131.

Beskyttelse af sikkerhedsgrunde omhandler grundbeskyttelse og fejlbeskyttelse, beskyttelse mod termiske påvirkninger, beskyttelse mod overstrøm samt beskyttelse mod fejlstrømme mm.

Som noget nyt – set i forhold til den tidligere Stærkstrømsbekendtgørelse Afsnit 6 – omfatter Beskyttelse af sikkerhedsgrunde et nyt driftssikkerheds teknisk aspekt, beskrevet i afs. 131.7.

Punkt 131.7 i DS/HD 60364-1 behandler temaet ”Beskyttelse mod afbrydelse af strømforsyningen”. Her fremgår det, at:

Hvor der kan forventes at opstå fare eller beskadigelse som følge af en afbrydelse af forsyningen, skal der træffes passende foranstaltninger for installationen eller det installerede materiel.

Ovenstående er således et krav som skal overholdes, hvilket fremgår af afsnit 132.1 ”Projektering” i DS/HD 60364-1.

Ifølge 60364-1 punkt 30 ”Vurdering af generelle egenskaber”, skal der fremover foretages en vurdering af egenskaber for installationen i henhold til installationen forventede anvendelse, den almindelig opbygning og forsyning i henhold til pkt. 31 ”Formål, forsyning og opbygning”, pkt. 35 ”Nødforsyning” og pkt. 36 ”Driftssikkerhed”.

For at opnå driftssikkerhed som beskrevet i DS/HD 60364-1 punkt 36, kræves det, at:

Der skal foretages en vurdering af hver enkelt strømkreds med henblik på den driftssikkerhed, der vurderes at være nødvendig i installationens forudsatte levetid.

Følgende genskaber bør tages i betragtning:

Hvor i standarderne fremgår driftssikkerhed i øvrigt også?

Driftssikkerhed er et begreb der i øvrigt er nærmere defineret i standarden DS/HD 60364-5-53. Tilsvarende med hensyn til sikkerhed for elektriske installationer.

Standarden beskriver valg og installation af elektrisk materiel. Her fremgår det af punkt 530.3.6, at:

sikkerhed for mennesker, husdyr og ejendom mod farer og skader, der kan opstå ved rimelig brug af elektriske installationer, og som dækkes ved foranstaltninger til:

Forsyningssikkerhed kan være nødvendig for visse strømkredse (fx strømkredse i medicinske områder, strømkredse.”

Af punkt 530.3.7 i standarden DS/HD 60364-5-53 fremgår det, at driftssikkerhed kan demonstreres ved:

Kvalitet for en installation, som er udtrykt ved det omfang, i hvilket driften af et elektrisk system opnår den ideelle tilstand af uafhængighed af forstyrrelser, eller hvor driften af et elektrisk system minimerer forsyningsforstyrrelser som følge af koordinationen af elektrisk udstyr.”

Konkluderende:

Sammenfattende kan det siges, at såvel den projekterende som installatøren som noget nyt, bl.a. skal forholde sig til kravene i standarderne DS/HD 60364-1 og DS/HD 60364-5-53. Dette både i forhold til installationens ’driftssikkerhed’ og i forhold til ’forsyningssikkerhed’, således der kan opnås:

Sikkerhed for personer, husdyr og ejendom mod farer og skader, der kan opstå ved ’rimelig’ antagelig brug af elektriske installationer” og samtidig mht. hvordan ”driften af et elektrisk system opnår den ideelle tilstand af uafhængighed af forstyrrelser”.

Som ovenfor skitseret, er der i standarderne givet et par ledetråde til, hvordan man både opnår en høj kvalitet, og samtidig forsyningssikkerhed. Svaret er:

  • Systemjording
  • Beskyttelsesudstyr
  • Forsyningskilder
  • Overvågningsudstyr

Den ultimative ledetråd til hvordan kravene imødekommes, fremgår imidlertid af udsagnet i DS/HD 60364-5-53, nærmere bestemt i punkt 538.1 omhandlende: ”IMD’er (isolationsovervågningsudstyr) til IT-systemer”, hvor der står anført:

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.