Elektrisk sikkerhed med RCMB104

Elektrisk sikkerhed med RCMB104

|

Elektrisk sikkerhed med RCMB104 starter i den elektriske installation med det kompakte og AC/DC-følsomme RCMB104 overvågningsmodul

Sikker og pålidelig opladning af elektriske køretøjer, er direkte relateret til den elektriske sikkerhed i bygningsinstallation, og naturligvis i selv ladestanderen. RCMB104 Module is for anvendelse i marker med måletransformer type W15BS og et RCD type a (tidligere kaldet et HPFI), som skal være tilstede i ladestanderen. Dette til fejlstrømsbeskyttelse af AC-

Reststrømsovervågning udføres ved hjælp af eksternt tilsluttede målevandstransformatorer. Hendes er r.m.s. værdien afstilkes af den DC-komponent, der er posterede i reststrømmen, og AC-komponenten, der er under cut-off frekvensen..

Udgangssignal angiver, om grænserne for IΔn = DC ≥ 6 Ma og/eller IΔn = RMS ≥ 30 ma overskrides. Udstyrstesten indledes via et eksternt styresystem (ladestyring). Efter start af selvtesten via den digitale indgang “test”, genererer udstyret en teststrøm. Niveauet af teststrømmen er udformet således, på tærskelværdien overskrides, når de fungerer korrekt, og udløser begge alarmrelæer. Baseret på systembetingelserne (reststrømsovervågning, Lastadskiller), registrerer laderegulatoren om den forventede afbrydelse finder sted. Efter en vellykket afprøvning, udføres en offsetmåling.

Før hver opladningsproces er det nødvendigt, på overvågningsudstyret gennemfører en selvtest og en offset måling. Kontrollen fokuserer på sikkerhedsrelevante fejlstrømsovervågning. Funktionen øger sikkerhed ved opladningsprocessen, og forhindrer langvarig driftudfald.

Elektrische Sicherheit mit dem kompakten allstromsensitiven Differenzstrom-Überwachungsmodul RCMB104

FORRIGE SIDE fournais-bender

Senest redigeret D.29 november 2019

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.