Klimaanlæg

Et godt klimaanlæg for pålidelig drift

dkbender
Klima og køleanlæg til datacentre er en nødvendig forudsætning for deres tilgængelighed og driftsikkerhed.

Den stigende integration af microprocessorer og modtagetætheden af samme IT udstyr, fx i servere og systemer til telekommunikation

Dette forårsager en afledt varmemængde på en så relativ begrænset plads, at  varmemængden var ufattelig bare for nogle år siden.

Derfor er en afbrydelse af køleanlægget til disse IT installationer synonymt med markant øget risiko for brand, fejl og svigt med deraf afledte økonomiske tab.

Ud fra dette perspektiv er det bydende nødvendigt med kontinuerlig overvågning af disse anlæg.

Et system til reststrømsovervågning i RCMS-serien, er derfor uundværligt til dette formål.

Udstyret genkender enhver farlig ændring i strømforsyningen med det samme.

Downloads

Download Brochure – Datacenter
Download Produktoversigt –  Strømkvalitet
Download Produktoversigt – Reststrømsovervågning
Download Flyer – Strømkvalitet
Download Teknisk papir – Uafbrudt sikkerhed

Produkter

Anbefalede systemer til permanent overvågning

DKBENDER
LINETRAXX NPEM330
dkbender
LINETRAXX PEM333
dkbender
LINETRAXX PEM533
DKBENDER
LINETRAXX PEM555
dkbender
LINETRAXX PEM575
dkbender
LINETRAXX PEM735

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

dkbender
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAXX RCMS4690-L
dkbender
LINETRAXX RCMS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150

Anbefalede måletransformere

dkbebnder
W…AB(P) series

Analyse og rapportering

dkbender
POWERSCOUT

Standarder

DIN VDE 0100-731
Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 7-731: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Abgeschlossene elektrische Betriebsstätten ETSI EN 301605
Environmental Engineering (EE); Earthing and bonding of 400 VDC Data and Telecom (ICT) Equipment – Erdung und Potentialausgleich von Einrichtungen der Informations- und Kommunikationstechnik mit DC 400 V in Rechenzentren und in Betriebsgebäuden der Telekommunikationstechnik (Anerkennung der Englischen Fassung EN 301 605 V1.1.1 (2013-10) als Deutsche Norm)

FORRIGE SIDE fournais-bender

Senest redigeret D.10 december 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.