Et godt klimaanlæg for pålidelig drift

Klimaanlæg

Klima og køleanlæg til datacentre er en nødvendig forudsætning for deres tilgængelighed og driftsikkerhed.

Den stigende integration af microprocessorer og modtagetætheden af samme IT udstyr, fx i servere og systemer til telekommunikation

Dette forårsager en afledt varmemængde på en så relativ begrænset plads, at  varmemængden var ufattelig bare for nogle år siden.

Derfor er en afbrydelse af køleanlægget til disse IT installationer synonymt med markant øget risiko for brand, fejl og svigt med deraf afledte økonomiske tab.

Ud fra dette perspektiv er det bydende nødvendigt med kontinuerlig overvågning af disse anlæg.

Et system til reststrømsovervågning i RCMS-serien, er derfor uundværligt til dette formål.

Udstyret genkender enhver farlig ændring i strømforsyningen med det samme.

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.