MRCDB302

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

MRCDB302 iht EN60947-2 annex M

Et LINETRAXX® MRCD® er en AC/DC følsom modulær fejlstrømsafbryder, til brug i fx industrielle installationer. Beskyttelsesudstyret kan anvendes som fejlbeskyttelse / supplerende beskyttelse (tidligere kaldet: beskyttelse mod indirekte berøring) i jordede TN-system og TT-systemer, hvor der forekommer AC og/eller DC fejlstrømme.
I moderne industrielle installationer forekommer ofte belastninger som bl.a. indeholder seks-puls ensretterbroer eller enkelt ensrettere med udglatning som fx i omformere, batteriopladere, byggepladsudstyr med frekvensstyrede drev o. lign.

Applikationen er specielt beregnet til beskyttelsesformål fx ifm.a. personbeskyttelse, beskyttelse mod risiko for brand, og anlægsbeskyttelse. Når reaktionsværdien for IΔn2 (alarm) er nået, skifter udgangsrelæerne K1 og K2 i MRCDB.

Ved at anvende MRCDB302 og et egnet koblingsudstyr, ifm.a. maksimalafbryder/automatsikring med udløsespole, opfyldes kombinationskravet til en modulær fejlstrømsafbryder iht. IEC 60947-2 anneks M – også kaldet et MRCD®. Det bemærkes, at det anvendte koblingsudstyr (maksimalafbryder / automatsikring) ikke må have en koblingstid der overstiger 20 mS.

Det færdige MRCDB302 modul består af et elektronisk evalueringsmodul, der overvåger reststrømmen (tidligere kaldet: fejlstrømmen), og en tilhørende målestrømstransformer i serien CTBC20 (P) … 210 (P).

For at sammenbygge og montere et komplet modul kræves således, både et elektronisk modul og en måletransformer; såfremt disse bestilles separat, skal de to komponenter tilsluttes og kalibreres af montøren under idriftsættelse. Den endelige sammenbygning af en modulære fejlstrømsafbryder MRCD® bestående af; evalueringsmodul måletransformer maksimalafbryder/automatsikring, foretages enkelt i en kapsling som er egnet og beregnet til formålet, fx iht. standarden IEC/EN 61439-1/2 (Lavspændingstavler).

Måletransformere i serien CTBC20P … 210P har en integreret elektromagnetisk skærm, og er velegnede til applikationer med meget høje belastningsstrøm og/eller højt indstrømningsstrømstød.

Applikationer

Til brug for beskyttelse mod brand [IΔn] 300mA

KATEGORIEN "BESKYTTELSESUDSTYR" OMFATTER

Fejlstrømsafbryder RCD ifm.a. Modulær fejlstrømsafbryder MRCD®, Fejlstrømsovervågning og Fejlstrømsovervågningsudstyr RCM, System til fejlstrømsovervågning RCMS.

Et MRCD® er en moduler fejlstrømsafbryder (RCD) i type B udførelse - primært for anvendelse i industrielle installationer – deraf produktnavnet MRCDB. En modulær fejlstrømsafbryder er egnet og beregnet til installation i et TN-system og i et TT-system.

Fejlstrømsmoduler anvendes permanent til at overvåge installationer i jordede net (TN- og TT-systemer) for fejlstrømme og lækstrømme til jord. Summen af strømmene i alle spændingsførende ledere, bortset fra beskyttelseslederen (PE), måles ved hjælp af en måletransformer (sumstrømstransformer).

Som udgangspunkt anvendes reststrømsovervågningsudstyr (forkortelse: RCM, Residual Current Monitor), uden sammenbygning med koblingsudstyr, for at give brugeren information og meddelelse, langt før der sker afbrydelse af en RCD.

Reststrømsovervågningsudstyr måler-, registrerer og alarmere tidligt og sikkert om enhver forringelse af installationen isolationsniveau, lækstrøm og fejlstrøm.

Ofte installeres beskyttelsesudstyr i denne kategori som fejlbeskyttelse i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner og særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter, UPS-forsyning.

Endvidere som fejlbeskyttelse (tidligere: beskyttelse mod indirekte berøring) i elektriske køretøjer, ladestander men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og omfatter derfor udstyr til både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand.

Downloads

Kategori Produkt Sprog Størrelse Download 
DatabladMRCDB300 seriesEN787 MB Download
QuickstartMRCDB300 seriesEN786 MB Download
ManualMRCDB300 seriesEN853 MB Download
Senest redigeret d.3 januar 2022

Funktioner

 • Sammenbygning af en MRCD (modulær fejlstrømsafbryder) i overensstemmelse med IEC 60947-2 anneks M i kombination med en maksimalafbryder/automatsikring, med udløsespole.
 • Overvågning af den tilsluttede maksimalafbryder ved hjælp af kontaktmæssig returmelding.
 • RS-485 interface med Modbus RTU (udlæsning af målte værdier / indstillingsparametre).
 • Integreret udgangsrelæ med to omskiftningskontakter K1 og K2 (galvanisk adskilt).
 • Opfylder beskyttelseskravene til personbeskyttelse, beskyttelse mod brand og anlægsbeskyttelse (afhængig af varianten).
 • Frekvensområde DC ... 100 kHz
 • Kombineret test og reset-tast
 • Flerfarvet LED indikatorfunktion, overskridelse af udløseværdi, forstyrrelse og statusmeddelelser
 • AC / DC-følsom type B målemetode iht. IEC 60755
 • AC / DC-følsom type B + målemetode VDE 0664-40
 • Elektronisk kapslingsmodul udskiftbar uden mekanisk adskillelse af de primære ledere
 • Mulighed for udskiftning / eftermontering eller ændring af funktionalitet i tilfælde af ændrede overvågningskrav
 • Uafhængig af belastningsstrømme som følge af fuld magnetisk skærm (kun CTBC20P ... 210P)
 • Tilslutningsovervågning af måletransformer med cyklisk teststrøm
 • Brug af MRCDB300 til alle størrelser af CTBC ... målestrømstransformer
 • Forsyningsspænding DC 24 V

Ordreoplysninger

Varianter af LINETRAXX® MRCDB300 serie

Composition of an MRCD modue:
Electronic module + Measuring current transformers = MRCD modul
Electronic module

TypeSupply voltage UsVariantSKU nr.
MRCDB301DC 24 V (19.2…28,8 V)Protection of personsB74043120
MRCDB302DC 24 V (19.2…28,8 V)Fire protectionB74043121
MRCDB303DC 24 V (19.2…28,8 V)Protection of persons, fire protection and plant protection (freely configurable)B74043122

Måletransformere

TypeIntern diameterSKU Nr.
CTBC2020 mmB98120001
CTBC20P20 mmB98120002
CTBC3535 mmB98120003
CTBC35P35 mmB98120004
CTBC6060 mmB98120005
CTBC60P60 mmB98120006
CTBC120120 mmB98120007
CTBC120P120 mmB98120020
CTBC210210 mmB98120008
CTBC210P210 mmB98120021
P = full magnetic shield
Senest redigeret d.3 januar 2022

Tilbehør

Optionsmæssigt tilbehør til MRCD type LINETRAXX® serie MRCDB300

 • Interface konverter USB til RS-485
 • Terminal blok til MRCD modul
 • Forsyningsspænding
 • Type max. antal tilsluttede måletransformere
Senest redigeret d.3 januar 2022
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.