Maksimalafbryder vs. Kredsbryder

Det bemærkes i denne forbindelse, at i 2019 har Dansk Standard og Sikkerhedsstyrelsen i fællesskab begået en ny oversættelse af begrebet ’circuit-breaker’ – tidligere kaldet en ’maksimalafbryder’. En ’circuit-breaker’ er nu oversat til det nye begreb ’kredsbryder’ i stedet for ’maksimalafbryder / automatsikring’.

Dette fordi, en ’kredsbryder’ – ifølge myndigheden – er en oversættelse der er mere direkte af det engelske ’circuit-breaker’, og som samtidig gør op med, at vi har to danske ord for det samme engelske ord.

Det nye begreb ’kredsbryder’ introduceres til fordel for det velkendte begreb ’maksimalafbryder’, i forbindelse med udgivelsen af 4. udgave af DS-håndbog 183 ’Standarderamling til installationsbekendtgørelsen – DS/HD 60364-serien (2 bind)’.


Tilbage til "Definition på en RCD" fournais-bender

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.