RCMS490-D-1

 • Alternativ til måling af isolationsmodstand ved periodisk verifikation iht. DS/HD 60364-6 pkt. 6.5.1.2
 • Sinusformet og pulserende fejlstrøm (type A), eller AC/DC fejlstrømsmåling (type B) kan vælges individuelt for hver enkelt kanal, afhængig af den respektive måltransformer, som tilsluttes den enkelt målekanal
 • Udstyrsvariant RCMS490 er udstyret med én alarmkontakt rangeret for hver målekanal
 • Harmonisk analyse, DC, THF
 • Justerbart frekvensområde til brug for personbeskyttelse, beskyttelse mod brand, anlægsbeskyttelse

Et LINETRAXX® RCMS-system består af en eller flere RCMS460-D/-L eller RCMS490-D/-L fejlstrømsmoduler, som via tilsluttede måletransformere, er i stand til at måle-, signalere og evaluere fejlstrømme, lækstrømme og driftsstrømme i et jordet forsyningssystem (TN-system / TT-system). Den maksimale spænding for det net der skal overvåges og beskyttes, er i tilfælde af kanalskinne systemer, hhv. de kabler og ledere der føres gennem måletransformeren, afhænger af den nominelle isolationsspænding på den anvendet måletransformer.
For måling af AC/DC fejlstrøm (ifølge IEC/TR 60755: Type B) fordre dette måletransformere i W…AB-serien. For hver seks måletransformere i W…AB-serien, kræver det tilslutning af en strømforsyning type AN420 eller AN110. For måling af AC- og pulserende DC fejlstrøm (iht. IEC/TR 60755: type A) kan der anvendes måletransformere i serien W… (lukket), WR… (rektangulær), WS… (delbar) og WF… (fleksibel).

Enhver kombination af de forskellige måletransformer kan tilsluttes fejlstrømsmodulets målekanaler. Hver RCMS460-D/-L og RCMS490-D/-L har 12 målekanaler. Op til 90 fejlstrømsmoduler kan tilsluttes via én BMS bus (RS-485 interface med BMS-protokol), hvilket betyder, at op til 1080 målekanaler (strømkredse) kan overvåges og beskyttes.

Såfremt udstyret anvendes til person-, brand- eller anlægsbeskyttelse, kan frekvensforholdet indstilles i overensstemmelse hermed. De målte strømme kan analyseres for harmoniske overtoner.

Hvad er beskyttelsesudstyr?

Fejlstrømsafbryder RCD ifm.a. Modulær fejlstrømsafbryder MRCD®, Fejlstrømsovervågning og Fejlstrømsovervågningsudstyr RCM, System til fejlstrømsovervågning RCMS.

Et MRCD® er en moduler fejlstrømsafbryder (RCD) i type B udførelse - primært for anvendelse i industrielle installationer – deraf produktnavnet MRCDB. En modulær fejlstrømsafbryder er egnet og beregnet til installation i et TN-system og i et TT-system.

Fejlstrømsmoduler anvendes permanent til at overvåge installationer i jordede net (TN- og TT-systemer) for fejlstrømme og lækstrømme til jord. Summen af strømmene i alle spændingsførende ledere, bortset fra beskyttelseslederen (PE), måles ved hjælp af en måletransformer (sumstrømstransformer).

Som udgangspunkt anvendes reststrømsovervågningsudstyr (forkortelse: RCM, Residual Current Monitor), uden sammenbygning med koblingsudstyr, for at give brugeren information og meddelelse, langt før der sker afbrydelse af en RCD.

Reststrømsovervågningsudstyr måler-, registrerer og alarmere tidligt og sikkert om enhver forringelse af installationen isolationsniveau, lækstrøm og fejlstrøm.

Ofte installeres beskyttelsesudstyr i denne kategori som fejlbeskyttelse i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner og særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter, UPS-forsyning.

Endvidere som fejlbeskyttelse (tidligere: beskyttelse mod indirekte berøring) i elektriske køretøjer, ladestander men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og omfatter derfor udstyr til både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand.

Features

 • Valgfri AC-, pulserende DC eller AC/DC-måling ved vælg af den til formålet respektive måletransformer for hver kanal
 • Måling af sand r.m.s. værdi (TRMS)
 • 12 måle kanaler pr. modul til fejlstrømmåling eller til digitale indgange
 • Op til 90 RCMS… moduler, op to1080 måle kanaler i systemet, hurtig parallel scanning af alle kanaler
 • Hurtig parallel scanning af alle kanaler
 • Udløsestrøm i områder: 10 mA…10 A (0…2000 Hz), 6 mA…20 A (42…2000 Hz), 100 mA… 125 A (42…2000 Hz) RCM’er…-D4
 • Forudindstillet funktion
 • Justerbare tidsforsinkelse
 • Frekvenskarakteristik kan indstilles til personbeskyttelse, beskyttelse mod brand og/eller til anlægsbeskyttelses
 • Historisk hukommelse med dato og tidsstempel for 300 datahændelser
 • Data-logger for 300 datahændelser/kanal
 • Harmonisk analyse, DC, THD
 • To alarm relæer med én skiftekontakt hver
 • Udstyrsvariant RCMS490 med én alarm kontakt rangeret pr. målekanal
 • N/O eller N/C drift og fejlhukommelse valgbar
 • Tilslutning ekstern test/reset tast
 • Baggrundsbelyst grafisk display (7-segment display) og alarm LED’er
 • Dataudveksling via BMS bus
 • Udstyrsindstillinger er beskyttet med adgangskode
 • Kontinuerlig overvågning af CT-tilslutning
 • RoHS-kompatible

Applications

 • Måling og evaluering af læk-, fejl- og belastningsstrømme i installationer med frekvenser i området 0…2 kHz (måletransformere i W…AB-serien), og i området 42…2 kHz (måletransformere i W, WR, WS WF-serien).
 • Overvågning af strømme der kan give anledning til brandfare, fx i områder hvor der er særlig risiko eller fare (brandfarlige områder)
 • EMC-overvågning af TN-S-systemer for “vagabonderende strømme” og yderligere PE-N-forbindelser.
 • Overvågning af N-ledere for overbelastning forårsaget af harmoniske
 • Overvågning af PE og potentialudligningsledere for at sikre, de er strømfri
 • Kontinuerlig overvågning af fejlstrømmene i faste elektriske installationer, og dito for elektrisk materiel. Udstyr til bestemmelse af praktiske verifikationsintervaller (periodisk verifikation) i henhold til de i Tyskland gældende uheldsforebyggende bestemmelser BGV A3, og Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV.
 • Person- og brandbeskyttelse som følge af hurtig afbrydelse, fejlbeskyttelse, beskyttelse mod indirekte berøring i TN-systemer.
 • Overvågning af digitale indgange

Accessories

EKSTRA TILBEHØR TIL LINETRAXX® RCMS490-D

Strømforsyning

Type Forsyningsspænding os * Art. nr.
AN420-2 (strømforsyningsenhed til forsyning af op til seks måletransformere i W…AB-serien
måletransformere)
DC 70…276 V*
AC 70…276 V*,
42… 460 Hz
B94053100
B74053100
AN110-1 (strømforsyning til op til seks W… AB-serie måletransformere) AC 20…60 V
DC 18…72 V
B94053101
AN110-2 (strømforsyningsenhed til at forsyning af op til 6 måletransformere i W… AB-serien ) AC 90…264 V
DC 100…353 V
B94053102
DI-1 (RS-485 repeater) DC 10…30 V B95012015
DI-1PSM (RS-485 repeater) AC/DC 24 V, ± 20% B95012044
AN471 (strømforsyning til DI-1) AC 230 V, 50…60 Hz/
AC, DC 20 V
B924189
*Absolutte værdier

Repeatere og interface konvertere

Type Beskrivelse Forsyningsspænding os * Art. nr.
COM465IP Tilstands overvågning med integreret gateway: Bender system/Ethernet AC/DC 24…240 V,
DC, 50…60 Hz
B95061065
COM465IP-24 V Tilstands overvågning med integreret gateway: Bender system/Ethernet DC 24 V B95061066
COM465IP
Funktionsmodul A
Individuelle tekst-beskeder for alle enheder/kanaler, selvovervågning af udstyrsfejl,
e-mail i tilfælde af alarm
B75061011
COM465IP
Funktionsmodul B
Modbus TCP server til maks. 98 * 139 BMS noder samt til BCOM og
universelt måleudstyr, SNMP-server
B75061012
COM465IP
Funktionsmodul C
Parameter indstilling af BMS-enheder samt BCOM og
universelt måleudstyr
B75061013
COM465IP
Funktionsmodul D
Visualisering af Bender-systemer, system visualisering B75061014
COM465IP
Funktionsmodul E
Virtuelle enheder B75061015
COM465IP
Funktionsmodul F
Integration af tredjepartsudstyr/enheder B75061016
CP700 Tilstands overvågning for tilslutning af Bender BMS-enheder og
universelle måleinstrumenter til TCP/IP-netværk
B95061030
COM462RTU BMS Modbus RTU gateway AC/DC 76…276 V */
AC 42… 460 Hz/DC
B95061022
*Absolutte værdier

konfektioneret tilslutningskabel til måletransformere i W…AB-serien – RCMS og AN420 hhv. AN110

Type Længde/m Art. nr.
WXS-100 1 B98080506
WXS-250 2,5 B98080507
WXS-500 5 B98080508
WXS-1000 10 B98080509

AC- og pulserende DC måletransformere (type A) til RCMS460/490

Type Indvendig diameter/mm Type Art. nr.
W20 20 rundp B98080003
W35 35 rundp B98080010
W60 60 rundp B98080018
W120 120 rundp B98080028
W210 210 rundp B98080034
WR70x175 70 x 175 rektangulær B98080609
WR115x305 115×305 rektangulær B98080610
WS20x30 20×30 Del-bare B98080601
WS50x80 50×80 Del-bare B98080603
WS80x120 80×120 Del-bare B98080606

AC/DC måletransformere (type B) til RCMS460/490

Type Indvendig diameter/mm Type Art. nr.
W20AB 20 rundp B98080008
W35AB 35 rundp B98080016
W60AB 60 rundp B98080026
W120AB 120 rundp B98080041
W210AB 210 rundp B98080040

Fleksibel måletransformere type A (pulserende DC-følsom) til RCMS460/490

Type Indvendig diameter/mm Hjælpespænding Us Art. nr.
WF170-1 170 DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz B78080201
WF170-2 170 DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz B78080202
WF250-1 250 DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz B78080203
WF250-2 250 DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz B78080204
WF500-1 500 DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz B78080205
WF500-2 500 DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz B78080206
WF800-1 800 DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz B78080207
WF800-2 800 DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz B78080208
WF1200-1 1200 DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz B78080209
WF1200-2 1200 DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz B78080210
Målerstrømstransformere i WF … serien består af en fleksibel måletransformer W …F og en signalomformer type RCC420.

Tilbehør

Type Art. nr.
Montage clips til kabinet XM420 (1 stk. pr. enhed) B98060008
Snap-on montage til W20…, W35… B98080501
Snap-on montage til W60… B98080502
XM460 monteringsramme, 144 x 82 mm B990995

Ordering information

UDSTYRSVARIANTER AF LINETRAXX® RCMS490-D

Type Forsyningsspænding Us* Art. nr.
RCMS490-D-1 DC 16…94 V/AC 16… 72 V, 42…460 Hz B94053005
RCMS490-D4-1 DC 16…94 V/AC 16… 72 V, 42…460 Hz B94053011
RCMS490-D-2 DC 70…276 V / AC 70…276 V, 42…460 Hz B94053006
RCMS490-D4-2 DC 70…276 V / AC 70…276 V, 42…460 Hz B94053012
*Absolutte værdier

Downloads

/tbody>

Category  Produkt  Language  Size  Download 
Datablade RCMS460/RCMS490 EN  768 KB  Download
Datablade RCMS460/RCMS490 Serie EN 768 KB  Download Nord Amerika
Manualer RCMS460/RCMS490 EN 2 MB  Download
Quickstart RCMS460/RCMS490 Serie EN 2 MB  Download Nord Amerika