RCMS490-L-2

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

 • Alternativ til måling af isolationsmodstand ved periodisk verifikation iht. DS/HD 60364-6 pkt. 6.5.1.2
 • Sinusformet, pulserende eller universel AC/DC strømmåling kan vælges individuelt for hver enkelt kanal, ved valg af de respektive måltransformer for hver kanal
 • Udstyrsvariant RCMS490 er udstyret med én alarmkontakt rangeret for hver målekanal
 • Harmonisk analyse, DC, THF (i forbindelse med tilslutning til COM465IP, CP700)
 •  Justerbart frekvensområde til brug for personbeskyttelse, beskyttelse mod brand, anlægsbeskyttelse
 • Kan anvendes som modulær RCD (MRCD®) i kombination med en maksimalafbryder iht. EN 60947-2 anneks M, alt afhængigt af installationens tilgængelighed
 • AC/DC-fejlstrømsrelæ® type B og/eller type A iht. IEC/TR 60755
 • Indstilbare værdier for mærkeudløsestrøm IΔn og udløsetid, for hver enkelt målekanal
 • Kontinuerlig overvågning af tilslutninger til måletransformer
 • Selvovervågning

Et LINETRAXX® RCMS-system består af en eller flere RCMS460-D/-L eller RCMS490-D/-L fejlstrømsmoduler, som via tilsluttede måletransformere, er i stand til at måle-, signalere og evaluere fejlstrømme, lækstrømme og driftsstrømme i et jordet forsyningssystem (TN-system / TT-system).

Den maksimale spænding for det net der skal overvåges og beskyttes, er i tilfælde af kanalskinne systemer, hhv. de kabler og ledere der føres gennem måletransformeren, afhænger af den nominelle isolationsspænding på den anvendet måletransformer.

For måling af AC/DC fejlstrøm (ifølge IEC/TR 60755: Type B) fordre dette måletransformere i W…AB-serien. For hver seks måletransformere i W…AB-serien, kræver det tilslutning af en strømforsyning type AN420 eller AN110. For måling af AC- og pulserende DC fejlstrøm (iht. IEC/TR 60755: type A) kan der anvendes måletransformere i serien W… (lukket), WR… (rektangulær), WS… (delbar) og WF… (fleksibel).

Enhver kombination af de forskellige måletransformer kan tilsluttes fejlstrømsmodulets målekanaler. Hver RCMS460-D/-L og RCMS490-D/-L har 12 målekanaler. Op til 90 fejlstrømsmoduler kan tilsluttes via én BMS bus (RS-485 interface med BMS-protokol), hvilket betyder, at op til 1080 målekanaler (strømkredse) kan overvåges og beskyttes.

Såfremt udstyret anvendes til person-, brand- eller anlægsbeskyttelse, kan frekvensforholdet indstilles i overensstemmelse hermed. De målte strømme kan analyseres for harmoniske overtoner.

Applikationer

 • Måling og evaluering af læk-, fejl- og belastningsstrømme i installationer med frekvenser i området 0...2 kHz (måletransformere i W...AB-serien), og i området 42...2 kHz (måletransformere i W, WR, WS WF-serien).
 • Overvågning af strømme der kan give anledning til brandfare, fx i områder hvor der er særlig risiko eller fare (brandfarlige områder)
 • EMC-overvågning af TN-S-systemer for "vagabonderende strømme" og yderligere PE-N-forbindelser.
 • Overvågning af N-ledere for overbelastning forårsaget af harmoniske
 • Overvågning af PE og potentialudligningsledere for at sikre, de er strømfri
 • Kontinuerlig overvågning af fejlstrømmene i faste elektriske installationer, og dito for elektrisk materiel. Udstyr til bestemmelse af praktiske verifikationsintervaller (periodisk verifikation) i henhold til de i Tyskland gældende uheldsforebyggende bestemmelser BGV A3, og Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV.
 • Person- og brandbeskyttelse som følge af hurtig afbrydelse, fejlbeskyttelse, beskyttelse mod indirekte berøring i TN-systemer.
 • Overvågning af digitale indgange
 • I kombination med en effektafbryder / maksimalafbryder, opfyldes kravene til et beskyttelsesudstyr (fejlstrømsafbryder) type MRCD iht. DIN EN 60947-2 bilag M. Det er dog en forudsætning, at den anvendte maksimalafbryder (koblingsudstyret), skal have en reaktionstid på mindre end maks. 20 mS.

KATEGORIEN "BESKYTTELSESUDSTYR" OMFATTER

Fejlstrømsafbryder RCD ifm.a. Modulær fejlstrømsafbryder MRCD®, Fejlstrømsovervågning og Fejlstrømsovervågningsudstyr RCM, System til fejlstrømsovervågning RCMS.

Et MRCD® er en moduler fejlstrømsafbryder (RCD) i type B udførelse - primært for anvendelse i industrielle installationer – deraf produktnavnet MRCDB. En modulær fejlstrømsafbryder er egnet og beregnet til installation i et TN-system og i et TT-system.

Fejlstrømsmoduler anvendes permanent til at overvåge installationer i jordede net (TN- og TT-systemer) for fejlstrømme og lækstrømme til jord. Summen af strømmene i alle spændingsførende ledere, bortset fra beskyttelseslederen (PE), måles ved hjælp af en måletransformer (sumstrømstransformer).

Som udgangspunkt anvendes reststrømsovervågningsudstyr (forkortelse: RCM, Residual Current Monitor), uden sammenbygning med koblingsudstyr, for at give brugeren information og meddelelse, langt før der sker afbrydelse af en RCD.

Reststrømsovervågningsudstyr måler-, registrerer og alarmere tidligt og sikkert om enhver forringelse af installationen isolationsniveau, lækstrøm og fejlstrøm.

Ofte installeres beskyttelsesudstyr i denne kategori som fejlbeskyttelse i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner og særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter, UPS-forsyning.

Endvidere som fejlbeskyttelse (tidligere: beskyttelse mod indirekte berøring) i elektriske køretøjer, ladestander men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og omfatter derfor udstyr til både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand.

Downloads

/tbody>

Kategori Produkt Sprog Størrelse Download 
DatabladeRCMS460/RCMS490EN 768 KB Download
DatabladeRCMS460/RCMS490 SerieEN768 KB Download Nord Amerika
ManualerRCMS460/RCMS490EN2 MB Download
QuickstartRCMS460/RCMS490 SerieEN2 MB Download Nord Amerika
Senest redigeret d.3 januar 2022

Funktioner

 • Valgfri AC-, pulserende DC eller AC/DC-måling ved vælg af den til formålet respektive måletransformer for hver kanal
 • Måling af sand r.m.s. værdi (TRMS)
 • 12 måle kanaler pr. modul til fejlstrømmåling eller til digitale indgange
 • Op til 90 RCMS... moduler, op to1080 måle kanaler i systemet, hurtig parallel scanning af alle kanaler
 • Hurtig parallel scanning af alle kanaler
 • Udløsestrøm i områder: 10 mA...10 A (0...2000 Hz), 6 mA...20 A (42...2000 Hz), 100 mA... 125 A (42...2000 Hz) RCM'er...-D4
 • Forudindstillet funktion
 • Justerbare tidsforsinkelse
 • Frekvenskarakteristik kan indstilles til personbeskyttelse, beskyttelse mod brand og/eller til anlægsbeskyttelses
 • Historisk hukommelse med dato og tidsstempel for 300 datahændelser
 • Data-logger for 300 datahændelser/kanal
 • Harmonisk analyse, DC, THD
 • To alarm relæer med én skiftekontakt hver
 • Udstyrsvariant RCMS490 med én alarm kontakt rangeret pr. målekanal
 • N/O eller N/C drift og fejlhukommelse valgbar
 • Tilslutning ekstern test/reset tast
 • Baggrundsbelyst grafisk display (7-segment display) og alarm LED'er
 • Dataudveksling via BMS bus
 • Udstyrsindstillinger er beskyttet med adgangskode
 • Kontinuerlig overvågning af CT-tilslutning
 • RoHS-kompatible

Ordreoplysninger

VARIANTER AF LINETRAXX® RCMS490-L

TypeForsyningsspænding Us*Art. nr.
RCMS490-L-1DC 16…94 V/AC 16… 72 V, 42…460 HzB94053007
RCMS490-L-2DC 70…276 V / AC 70…276 V, 42…460 HzB94053008
*Absolutte værdier
Senest redigeret d.3 januar 2022

Tilbehør

EKSTRA TILBEHØR TIL LINETRAXX® RCMS490-L

Strømforsyning

TypeForsyningsspænding os *Art. nr.
AN420-2 (strømforsyningsenhed til forsyning af op til seks måletransformere i W…AB-serien
måletransformere)
DC 70…276 V*
AC 70…276 V*,
42… 460 Hz
B94053100
B74053100
AN110-1 (strømforsyning til op til seks W… AB-serie måletransformere)AC 20…60 V
DC 18…72 V
B94053101
AN110-2 (strømforsyningsenhed til at forsyning af op til 6 måletransformere i W… AB-serien )AC 90…264 V
DC 100…353 V
B94053102
DI-1 (RS-485 repeater)DC 10…30 VB95012015
DI-1PSM (RS-485 repeater)AC/DC 24 V, ± 20%B95012044
AN471 (strømforsyning til DI-1)AC 230 V, 50…60 Hz/
AC, DC 20 V
B924189
*Absolutte værdier

Repeatere og interface konvertere

TypeBeskrivelseForsyningsspænding os *Art. nr.
COM465IPTilstands overvågning med integreret gateway: Bender system/EthernetAC/DC 24…240 V,
DC, 50…60 Hz
B95061065
COM465IP-24 VTilstands overvågning med integreret gateway: Bender system/EthernetDC 24 VB95061066
COM465IP
Funktionsmodul A
Individuelle tekst-beskeder for alle enheder/kanaler, selvovervågning af udstyrsfejl,
e-mail i tilfælde af alarm
B75061011
COM465IP
Funktionsmodul B
Modbus TCP server til maks. 98 * 139 BMS noder samt til BCOM og
universelt måleudstyr, SNMP-server
B75061012
COM465IP
Funktionsmodul C
Parameter indstilling af BMS-enheder samt BCOM og
universelt måleudstyr
B75061013
COM465IP
Funktionsmodul D
Visualisering af Bender-systemer, system visualiseringB75061014
COM465IP
Funktionsmodul E
Virtuelle enhederB75061015
COM465IP
Funktionsmodul F
Integration af tredjepartsudstyr/enhederB75061016
CP700Tilstands overvågning for tilslutning af Bender BMS-enheder og
universelle måleinstrumenter til TCP/IP-netværk
B95061030
COM462RTUBMS Modbus RTU gatewayAC/DC 76…276 V */
AC 42… 460 Hz/DC
B95061022
*Absolutte værdier

konfektioneret tilslutningskabel til måletransformere i W…AB-serien – RCMS og AN420 hhv. AN110

TypeLængde/mArt. nr.
WXS-1001B98080506
WXS-2502,5B98080507
WXS-5005B98080508
WXS-100010B98080509

AC- og pulserende DC måletransformere (type A) til RCMS460/490

TypeIndvendig diameter/mmTypeArt. nr.
W2020rundpB98080003
W3535rundpB98080010
W6060rundpB98080018
W120120rundpB98080028
W210210rundpB98080034
WR70x17570 x 175rektangulærB98080609
WR115x305115×305rektangulærB98080610
WS20x3020×30delbareB98080601
WS50x8050×80delbareB98080603
WS80x12080×120delbareB98080606

AC/DC måletransformere (type B) til RCMS460/490

TypeIndvendig diameter/mmTypeArt. nr.
W20AB20rundpB98080008
W35AB35rundpB98080016
W60AB60rundpB98080026
W120AB120rundpB98080041
W210AB210rundpB98080040

Fleksibel måletransformere type A (pulserende DC-følsom) til RCMS460/490

TypeIndvendig diameter/mmHjælpespænding UsArt. nr.
WF170-1170DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 HzB78080201
WF170-2170DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 HzB78080202
WF250-1250DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 HzB78080203
WF250-2250DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 HzB78080204
WF500-1500DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 HzB78080205
WF500-2500DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 HzB78080206
WF800-1800DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 HzB78080207
WF800-2800DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 HzB78080208
WF1200-11200DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 HzB78080209
WF1200-21200DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 HzB78080210
Målerstrømstransformere i WF … serien består af en fleksibel måletransformer W …F og en signalomformer type RCC420.

Tilbehør

TypeArt. nr.
Montage clips til kabinet XM420 (1 stk. pr. enhed)B98060008
Snap-on montage til W20…, W35…B98080501
Snap-on montage til W60…B98080502
XM460 monteringsramme, 144 x 82 mmB990995
Senest redigeret d.3 januar 2022
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.