LINETRAXX® RCM410R-2

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

 • Udstyr til reststrømsovervågning type A (AC og pulserende DC-fejlstrøm).
 • Permanent overvågning af lækstrømme og fejlstrømme i TN-system og TT-systemer.
 • Justerbar udløsestrøm IΔn i området 10mA… 30A.
 • Justerbar udløsetidsforsinkelse.
 • Til DIN-skinne montage: 1 modul (18mm).
 • Hjælpespænding:
  • RCM410R-1: DC24V
  • RCM410R-2: AC/DC 100… 240V
 • Løbe-LED for visning af målt værdi.
 • RS-485 med Modbus RTU
 • Kontinuerlig tilslutningsovervågning af måletransformer
RCM410 er designet til kontinuerlig fejlstrømsovervågning hvilket vil sige, permanent overvågning af lækstrømme og fejlstrømme til jord. RCM410 måler både AC og pulserende DC fejlstrømme i jordede systemer udført som et TN-system og/eller som et TT-system. En alarm med udgangsrelæ aktiveres i tilfælde af en fejl.
Udstyret kan også anvendes til at overvåge enkeltledere såsom PE-ledere, PE-N- forbindelser og PE-udligningsforbindelser.
2 indstilbar alarmværdier i området 50… 100% af mærkeudløsestrøm IΔn gør det muligt, at skelne mellem foralarm og hovedalarm.
I det alle værdier måles ved anvendelse af ekstern måletransformatorer, er udstyret tilnærmelsesvis uafhængig af systemets nominelle spænding og strøm.

Applikationer

 • Reststrømsovervågning i jordet to, tre, fire eller femleder systemer
 • Strømovervågning af enkeltledere som under normale forhold er spændingsløse
 • Stikkontakt strømkredse til udstyr, der i længere tid betjenes uden opsyn, og som ikke må svigte eller afbrydes
 • Alarm systemer, nødforsyning
 • Klimaanlæg, Air condition, Server og EDB-systemer
 • Køleudstyr med værdifulde frosne varer
 • Kantine og køkkener
 • Overvågning af jordet systemer for vagabonderende strømme
 • Overvågning af belastning i N-ledere

KATEGORIEN "BESKYTTELSESUDSTYR" OMFATTER

Fejlstrømsafbryder RCD ifm.a. Modulær fejlstrømsafbryder MRCD®, Fejlstrømsovervågning og Fejlstrømsovervågningsudstyr RCM, System til fejlstrømsovervågning RCMS.

Et MRCD® er en moduler fejlstrømsafbryder (RCD) i type B udførelse - primært for anvendelse i industrielle installationer – deraf produktnavnet MRCDB. En modulær fejlstrømsafbryder er egnet og beregnet til installation i et TN-system og i et TT-system.

Fejlstrømsmoduler anvendes permanent til at overvåge installationer i jordede net (TN- og TT-systemer) for fejlstrømme og lækstrømme til jord. Summen af strømmene i alle spændingsførende ledere, bortset fra beskyttelseslederen (PE), måles ved hjælp af en måletransformer (sumstrømstransformer).

Som udgangspunkt anvendes reststrømsovervågningsudstyr (forkortelse: RCM, Residual Current Monitor), uden sammenbygning med koblingsudstyr, for at give brugeren information og meddelelse, langt før der sker afbrydelse af en RCD.

Reststrømsovervågningsudstyr måler-, registrerer og alarmere tidligt og sikkert om enhver forringelse af installationen isolationsniveau, lækstrøm og fejlstrøm.

Ofte installeres beskyttelsesudstyr i denne kategori som fejlbeskyttelse i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner og særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter, UPS-forsyning.

Endvidere som fejlbeskyttelse (tidligere: beskyttelse mod indirekte berøring) i elektriske køretøjer, ladestander men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og omfatter derfor udstyr til både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand.

Downloads

Kategori Produkt Sprog Størrelse Download 
DatabladRCM410REN504 MB Download
ManualRCM410REN929 MB Download
QuickstartRCM410REN286 MB Download
Senest redigeret d.18 august 2021

Funktioner

 • Udstyr til reststrømsovervågning type A (AC og pulserende DC-fejlstrøm).
 • Permanent overvågning af lækstrømme og fejlstrømme i TN-system og TT-systemer.
 • Justerbar udløsestrøm IΔn i området 10mA... 30A.
 • Justerbar udløsetidsforsinkelse.
 • Til DIN-skinne montage: 1 modul (18mm).
 • Hjælpespænding:
  • RCM410R-1: DC24V
  • RCM410R-2: AC/DC 100... 240V
 • Løbe-LED for visning af målt værdi.
 • RS-485 med Modbus RTU
 • Kontinuerlig tilslutningsovervågning af måletransformer

Ordreoplysninger

TypeForsyningsspændingSKU. Nr.
RCM410R-1DC 24 VB74602000
RCM410R-2AC/DC 100…240 V; DC24 VB74603000
Senest redigeret d.18 august 2021

Tilbehør

Senest redigeret d.18 august 2021
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.