RCMS410

Beskyttelsesudstyr – RCMS410

 • 4 målekanaler i én kompakt kapsling (1 modul / 18mm DIN-skinne brede)
 • Valgfri AC-, DC- eller AC/DC fejlstrømsmåling ved valg af målestrømstransformer for hver enkelt kanal (type A, type F, type B eller type B+ i henhold til IEC 60755)
 • Veksel-, puls- og/eller jævnstrømsmåling for hver kanal
 • Analyse af overtoner op til 400. harmoniske
 • Indstilbare frekvensområder for de enkelte målekanaler
 • Kommunikation via forskellige interfaces

 

Bender LINETRAXX® SmartDetect RCMS410 er en ny generation af fejlstrømsovervågningsudstyr til jordede systemer (TN-system og TT-system). I henhold til EN 62020-1 er den nyeste måleteknologi installeret med fire kanaler i et kompakt hus. Udstyret er nem at installere og idriftsætte. Derudover er betjeningen særdeles enkel, med en ekstra mulighed for parametrering via Bender Connect-appen. LINETRAXX® SmartDetect RCMS410 er velegnet til de fleste elektriske systemer.

RCMS410 er både en kompakt og kraftfuld, 4-kanals DC, AC og pulserende DC følsom reststrømsovervågning til jordede net. Den måler reststrøm/fejlstrøm i området mellem 2 mA og 70 A for jævnspænding og vekselspænding i frekvensområdet på op til 20 kHz, og er udviklet til fleksibel brug i en lang række af forskellige applikationer.

På trods af sin ringe størrelse og kompakte design, er RCMS410 meget kraftfuld. Udstyret kan overvåge op til 4 reststrømskanaler samtidigt (parallelt). Separat justerbare responsværdier kan bruges til at skelne mellem forvarsel og hovedalarm, samt mellem RMS-værdier fra AC og DC, hvor der skelnes mellem de enkelte AC og DC-komponenter. Ved hjælp af specielle analysefunktioner, kan overharmoniske strømme op til 400. harmoniske detekteres.

Ud over de fire målende fejlstrømsindgange har RCMS410 en ekstra digital indgang, samt en digital udgang, og et multifunktionelt tovejs interface (IO). Passende målestrømtransformere (i CTUB100-serien og CTAC-serien) skal anvendes til brug for måling via fejlstrømsindgangene.

Med sine mange interfaces, kan RCMS410 nemt integreres i nye såvel som i eksisterende elektriske installationer. RCMS410 udstyret har et Modbus RTU-interface, som også bruges af andre udbydere af elektrisk udstyr.

Med RCMS410 er display- og kontrolelementerne reduceret til det absolut mest nødvendige. Flere farvede LED’er angiver systemets aktuelle status. Der er også en test/reset knap. De nødvendige værdier til brug for det elektriske system, kan parametreres enkelt via Modbus RTU, eller via det indbyggede NFC-interfacet via Bender Connect-appen (interfacet er også tilgængeligt når udstyret er slukket). Under alle omstændigheder er det også muligt, at anvende de fabriksindstillede driftsparametrene.

Indtil videre er RCMS410 tilgængelig i en variant med 24 V DC hjælpespænding. Yderligere varianter er i øjeblikket under udvikling, og vil løbende blive integreret i den nye produktserie.

Hvad er beskyttelsesudstyr?

Fejlstrømsafbryder RCD ifm.a. Modulær fejlstrømsafbryder MRCD®, Fejlstrømsovervågning og Fejlstrømsovervågningsudstyr RCM, System til fejlstrømsovervågning RCMS.

Et MRCD® er en moduler fejlstrømsafbryder (RCD) i type B udførelse - primært for anvendelse i industrielle installationer – deraf produktnavnet MRCDB. En modulær fejlstrømsafbryder er egnet og beregnet til installation i et TN-system og i et TT-system.

Fejlstrømsmoduler anvendes permanent til at overvåge installationer i jordede net (TN- og TT-systemer) for fejlstrømme og lækstrømme til jord. Summen af strømmene i alle spændingsførende ledere, bortset fra beskyttelseslederen (PE), måles ved hjælp af en måletransformer (sumstrømstransformer).

Som udgangspunkt anvendes reststrømsovervågningsudstyr (forkortelse: RCM, Residual Current Monitor), uden sammenbygning med koblingsudstyr, for at give brugeren information og meddelelse, langt før der sker afbrydelse af en RCD.

Reststrømsovervågningsudstyr måler-, registrerer og alarmere tidligt og sikkert om enhver forringelse af installationen isolationsniveau, lækstrøm og fejlstrøm.

Ofte installeres beskyttelsesudstyr i denne kategori som fejlbeskyttelse i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner og særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter, UPS-forsyning.

Endvidere som fejlbeskyttelse (tidligere: beskyttelse mod indirekte berøring) i elektriske køretøjer, ladestander men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og omfatter derfor udstyr til både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand.

Applications

 • Mål og evaluer fejlstrømme, lækstrømme og nominelle strømme fra forbrugere og systemer
 • Erkender gradvis forringelse af isolationen understøtter forebyggende vedligeholdelse
 • Overvågning af fejlstrømme hvor der er særlig risiko eller fare (brandfare)
 • EMC-overvågning af TN-S-systemer mod “vagabonderende strømme” og yderligere PEN-broer
 • Overvågning af 0-strøm i PE- og PU-skinner
 • Overvågning af N-ledere mod overbelastning grundet harmoniske strømme
 • Overvågning af digitale indgange

Features

 • Permanent fejlstrømsovervågning
 • 4 kanaler til fejlstrømsmåling
 • Valgfri AC-, DC- eller AC/DC fejlstrømsmåling ved valg af målestrømstransformer for hver enkelt kanal (type A, type F, type B eller type B+ i henhold til IEC 60755)
 • Permanent tilslutningsovervågning af målestrømtransformere
 • Separat evaluering af AC- og DC-komponenter samt effektiv værdien fra AC og DC (RMS) af fejlstrømmen
 • Valgfri overstrøm (standard), understrøm eller vinduesfunktion pr. kanal
 • Hver målekanal kan alternativt konfigureres som en digital indgang
 • Område for udløsestrøm: 10 mA…10 A (type B/B+), 6 mA…30 A (type A/F)
 • Frekvensområde: DC…20 kHz
 • Forudindstillet funktion
 • Reload function
 • Justerbar udløsetidsforsinkelse
 • Justerbar frekvensområde
 • Analyse af harmoniske op til 400. harmoniske, beregning af THD værdien
 • En digital indgang, en digital indgang/udgang og en multifunktionel digital/analog udgang
 • Integreret kombineret test/reset tast, tilslutning til eksterne tryk
 • Udstyrsstatus og 2 alarm-LED'er samt et alarm-LED pr. kanal
 • RS-485 interface med Modbus RTU (udlæsning af målte værdier/parametrering)

- Kompatibel i systemnetværket med andre Modbus RTU-kompatible enhedsserier fra Bender, f.eks. RCMB300-serien, RCMS150-01 og RCMB13…-01

- Kompatibel med Bender-gateways af typen COM465IP, CP9...-I

- Op til 247 RCMS410 kan tilsluttes på busnetværket

 • NFC-interface til brug for parametrering via Bender Connect-appen
 • Udvidelse/eftermontering eller ændring af funktionaliteter i takt med ændrede overvågningskrav
 • I overensstemmelse med IEC/EN 62020-1

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade RCMS410 EN 568 KB  Download
Manual RCMS410 EN 4 MB  Download
Quickstart RCMS410 EN 1 MB  Download
Video RCMS410 – Basic EN  Se video
Video RCMS410 – Avanceret EN  Se video