MRCDB423-D-2

MODULÆR FEJLSTRØMSAFBRYDER MRCD TYPE B

Et LINETRAXX® MRCD® er en AC/DC følsom modulær fejlstrømsafbryder type B, til brug i fx industrielle installationer. Beskyttelsesudstyret kan anvendes som fejlbeskyttelse / supplerende beskyttelse (tidligere kaldet: beskyttelse mod indirekte berøring) i jordede TN-system og TT-systemer, hvor der forekommer AC og/eller DC fejlstrømme.

I moderne industrielle installationer forekommer ofte belastninger som bl.a. indeholder seks-puls ensretterbroer eller enkelt ensrettere med udglatning som fx i omformere, batteriopladere, byggepladsudstyr med frekvensstyrede drev o. lign.

Applikationen er specielt beregnet til beskyttelsesformål fx ifm.a. personbeskyttelse, beskyttelse mod risiko for brand, og anlægsbeskyttelse. Når reaktionsværdien for IΔn2 (alarm) er nået, skifter udgangsrelæerne K1 og K2 i MRCDB.

Ved at anvende MRCDB423 og et egnet koblingsudstyr, ifm.a. maksimalafbryder/automatsikring med udløsespole, opfyldes kombinationskravet til en modulær fejlstrømsafbryder iht. IEC 60947-2 anneks M – også kaldet et MRCD®. Det bemærkes, at det anvendte koblingsudstyr (maksimalafbryder / automatsikring) ikke må have en koblingstid der overstiger 20 mS.

Det færdige MRCDB423 består af et elektronisk evalueringsmodul, der overvåger reststrømmen (tidligere kaldet: fejlstrømmen), og en tilhørende målestrømstransformer i serien CTBC20 (P) … 210 (P).

For at sammenbygge og montere et komplet modul kræves således, både et elektronisk modul MRCDB423, en måletransformer CTUB101 og en maksimalafbryder.

Den endelige sammenbygning af en modulære fejlstrømsafbryder MRCD® bestående af; evalueringsmodul måletransformer maksimalafbryder/automatsikring, foretages enkelt i en kapsling som er egnet og beregnet til formålet, fx iht. standarden IEC/EN 61439-1/2 (Lavspændingstavler).

Hvad er beskyttelsesudstyr?
Fejlstrømsafbryder RCD ifm.a. Modulær fejlstrømsafbryder MRCD®, Fejlstrømsovervågning og Fejlstrømsovervågningsudstyr RCM, System til fejlstrømsovervågning RCMS.

Et MRCD® er en moduler fejlstrømsafbryder (RCD) i type B udførelse - primært for anvendelse i industrielle installationer – deraf produktnavnet MRCDB. En modulær fejlstrømsafbryder er egnet og beregnet til installation i et TN-system og i et TT-system.

Fejlstrømsmoduler anvendes permanent til at overvåge installationer i jordede net (TN- og TT-systemer) for fejlstrømme og lækstrømme til jord. Summen af strømmene i alle spændingsførende ledere, bortset fra beskyttelseslederen (PE), måles ved hjælp af en måletransformer (sumstrømstransformer).

Som udgangspunkt anvendes reststrømsovervågningsudstyr (forkortelse: RCM, Residual Current Monitor), uden sammenbygning med koblingsudstyr, for at give brugeren information og meddelelse, langt før der sker afbrydelse af en RCD.

Reststrømsovervågningsudstyr måler-, registrerer og alarmere tidligt og sikkert om enhver forringelse af installationen isolationsniveau, lækstrøm og fejlstrøm.

Ofte installeres beskyttelsesudstyr i denne kategori som fejlbeskyttelse i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner og særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter, UPS-forsyning.

Endvidere som fejlbeskyttelse (tidligere: beskyttelse mod indirekte berøring) i elektriske køretøjer, ladestander men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og omfatter derfor udstyr til både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand.

Features

  • AC/DC-følsom MRCD type B i overensstemmelse med IEC 60947-2 Annex M
  • Anvendes som modulær fejlstrømsbeskyttelsesanordning til yderligere beskyttelse i jordede systemer
  • Driftskarakteristik type B i overensstemmelse med IEC 60755
  • RMS værdi måling af reststrømmen
  • Alarm- og forvarselsindikation via LED'er
  • Alarm- og forvarselsudgang via relæer (K1/K2)
  • Styring af et koblingselement med isolerende egenskaber via relæ K2
  • Måling af strømtransformatorforbindelsesovervågning
  • Fejlhukommelse

Applications

Beskyttelse mod indirekte berøring i jordede systemer (TN- og TT-systemer)

Accessories

 

Ordering information

Varianter af LINETRAXX® MRCDB423

Type Udløsestrøm IΔn Frekvensområde Forsyningsspænding Us* ▾ SKU. Nr.
MRCDB423-D-1 30 mA… 3 A 0…2000 Hz DC 9, 6… 94 V/
AC 16… 72 V, 42… 460 Hz
B94043055
MRCDB423-D-2 30 mA… 3 A 0…2000 Hz DC 70… 300 V/
AC 70… 300 V, 42… 460 Hz
B94043056
*Absolutte værdier

Måletransformere

Type Intern diameter SKU Nr.
CTUB101-CTBC20

CTUB101-CTBC20P (m .skærm)

20 mm B78120010

B78120020

CTUB101-CTBC35

CTUB101-CTBC35P (m. skærm)

35 mm B78120012

B78120022

CTUB101-CTBC60

CTUB101-CTBC60P (m. skærm)

60 mm B78120014

B78120024

CTUB101-CTBC120

CTUB101-CTBC120P (m. skærm)

120 mm B78120016

B78120026

CTUB101-CTBC210

CTUB101-CTBC210P (m. skærm)

210 mm B78120018

B78120028

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablad MRCDB423 EN 661 KB  Download
MRCD® EU-overensstemmelseserklæring MRCDB423 EN 86 MB  Download
Manual MRCDB423 EN 853 MB  Download
Quickstart MRCDB423 EN 746 MB  Download
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.