Begrebet RCD og de forskellige typer af RCDére

Som det fremgår ovenfor af definitionen på en RCD (Residual Current Device), er en RCD (fejlstrømsafbryder) et helt ’overordnet begreb’ der dækker over flere forskellige typer af fejlstrømsafbrydere fx:

rcd

Typer af fejlstrømsafbrydere

  • RCCB er en fejlstrømsafbryder uden integreret overstømsbeskyttelse. RCCB er den engelske forkortelse for Residual Current operated Circuit-Breaker without overcurrent protection’, og er dækket af den europæiske standard EN 61008-1.
  • RCBO er en fejlstrømsafbryder med integreret overstømsbeskyttelse – blot kaldet en kombi-afbryder. RCCB er den engelske forkortelse for Residual Current operated Circuit-Breaker with integral Overcurrent protection’, og er dækket af standarden EN 61009-1.
  • SRCD er en fejlstrømsafbryder med eller uden overstrømsbeskyttelse til stikkontakter til husholdningsbrug og lignende. SRCD er den engelske forkortelse for Socket-outlet Residual Current Devices’, og er dækket af den harmoniserede standard IEC/HD 62640.
  • PRCD er en transportabel fejlstrømsafbryder uden integreret overstrømsbeskyttelse til brug i husholdninger og lignende. PRCD er den engelske forkortelse for Portable Residual Current Device’, og er dækket af den harmoniserede standard HD 639 S1.
  • RCU er en ’fejlstrøms-hjælpeblok’ i form af elektrisk tilbehør til effektafbrydere og lignende udstyr til brug i husholdninger. RCU er den engelske forkortelse for ’Residual Current Units’, og er dækket af produktstandarden IEC/EN 62019.
  • GFCI er en fejlstrømsafbryder. GFCI er den engelske betegnelse for ’Ground Fault Circuit Interrupters’. UL943 as Class A devices
  • CBR er en maksimalafbryder der yder reststrømsbeskyttelse. CBR er den engelske betegnelse for ’Circuit-breakers incorporating residual current protection’, som beskrevet i standarden EN 60947-2, anneks B.
  • MRCD er en Modulær RCD – altså, en modulær fejlstrømsafbryder. MRCD er den engelske forkortelse for ’Modular Residual Current Devices (without integral current breaking device)’, som er dækket af standarden EN 60947-2 anneks M.

Betegnelsen RCD er – som det fremgår ovenfor – en overordnet begrebsforkortelse. Et begreb der er forkortet, kaldes i standardiseringsmæssig sammenhæng for ”generisk akronymer’’. Dette fordi første led ’generisk’ kommer af det latinske ’genus’ – som betyder ’slægt’ eller ’art’. Andet led ’akronymer’ betyder ’ord dannet af begyndelsesbogstaver i flere ord’. Således kan man sige, at når der er talte om generisk akronymer, er der derfor tale om artsbeslægtede ord, dannet af begyndelsesbogstaver i flere ord.


Tilbage til "Definition på en RCD" fournais-bender

Senest redigeret hos Fornais-Bender d.30 juni 2020
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.