RCM420-D-1

 • Reststrømsovervågningsudstyr type A
 • Permanent overvågning af lækstrømme og fejlstrømme til jord

Et LINETRAXX® RCMS-system består af en eller flere RCMS460-D/-L eller RCMS490-D/-L fejlstrømsmoduler, som via tilsluttede måletransformere, er i stand til at måle-, signalere og evaluere fejlstrømme, lækstrømme og driftsstrømme i et jordet forsyningssystem (TN-system / TT-system). Den maksimale spænding for det net der skal overvåges og beskyttes, er i tilfælde af kanalskinne systemer, hhv. de kabler og ledere der føres gennem måletransformeren, afhænger af den nominelle isolationsspænding på den anvendte måletransformer.

En foralarmen med relæudgang (indstilbar i området 50 … 100% af den indstillede mærkeudløsestrøm IΔn2) gør det muligt, at skelne mellem foralarm og hovedalarm. I det alle værdier måles ved anvendelse af ekstern måletransformatorer, er udstyret tilnærmelsesvis uafhængig af systemets nominelle spænding og strøm.

Hvad er beskyttelsesudstyr?

Fejlstrømsafbryder RCD ifm.a. Modulær fejlstrømsafbryder MRCD®, Fejlstrømsovervågning og Fejlstrømsovervågningsudstyr RCM, System til fejlstrømsovervågning RCMS.

Et MRCD® er en moduler fejlstrømsafbryder (RCD) i type B udførelse - primært for anvendelse i industrielle installationer – deraf produktnavnet MRCDB. En modulær fejlstrømsafbryder er egnet og beregnet til installation i et TN-system og i et TT-system.

Fejlstrømsmoduler anvendes permanent til at overvåge installationer i jordede net (TN- og TT-systemer) for fejlstrømme og lækstrømme til jord. Summen af strømmene i alle spændingsførende ledere, bortset fra beskyttelseslederen (PE), måles ved hjælp af en måletransformer (sumstrømstransformer).

Som udgangspunkt anvendes reststrømsovervågningsudstyr (forkortelse: RCM, Residual Current Monitor), uden sammenbygning med koblingsudstyr, for at give brugeren information og meddelelse, langt før der sker afbrydelse af en RCD.

Reststrømsovervågningsudstyr måler-, registrerer og alarmere tidligt og sikkert om enhver forringelse af installationen isolationsniveau, lækstrøm og fejlstrøm.

Ofte installeres beskyttelsesudstyr i denne kategori som fejlbeskyttelse i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner og særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter, UPS-forsyning.

Endvidere som fejlbeskyttelse (tidligere: beskyttelse mod indirekte berøring) i elektriske køretøjer, ladestander men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og omfatter derfor udstyr til både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand.

Features

 • AC og pulserende DC sensitive rest strøm skærm type A i henhold til IEC 62020
 • Måling af r.m.s. værdi (AC)
 • To individuelt justerbare alarm værdier
 • Frekvensområde 42… 2000 Hz
 • Opstart tidsforsinkelse, udløsetidsforsinkelse og forsinkelse ved tilbagestilling
 • Genstart funktion
 • Målte værdier vises digitalt i LC-display
 • Målte værdi som har bevirket udløsning gemmes i hukommelsen
 • Overvågning af CT-forbindelser
 • LED’er: ON, Alarm 1, Alarm 2
 • Intern/ekstern test/reset-knap
 • To separate alarm relæer
  (én overgangen kontakt hver)
 • N/O eller N/C funktion (arbejds-/hvilestrøm forhold) og fejl hukommelses med selvhold kan vælges
 • Udstyrsindstillinger er beskyttet med adgangskode
 • Selvovervågning af enheden
 • Plomber gennemsigtig frontdæksel
 • For montage på DIN-skinne, optager i 2 moduler (36 mm)
 • RoHS-kompatible
 • Push-wire Terminal (to terminaler pr. tilslutning)

Applications

 • Reststrømsovervågning i jordet to, tre, fire eller femleder systemer
 • Strømovervågning af enkeltledere som under normale forhold er spændingsløse
 • Stikkontakt strømkredse til udstyr, der i længere tid betjenes uden opsyn, og som ikke må svigte eller afbrydes
 • Alarm systemer, nødforsyning
 • Klimaanlæg, Air condition, Server og EDB-systemer
 • Køleudstyr med værdifulde frosne varer
 • Kantine og køkkener
 • Overvågning af jordet forsyninger for vagabonderende strømme
 • Indvirkning på og belastning af N-ledere
 • El-tracing systmer
 • Systemer til sporskiftevarme

Accessories

EKSTRA TILBEHØR TIL LINETRAXX® RCM420

Udvendig måling af nuværende transformere

Type Indvendig diameter (mm) Art. nr.
W20 ø 20 B98080003
W35 ø 35 B98080010
W60 ø 60 B98080018
W120 ø 120 B98080028
W210 ø 210 B98080034
WR70x175 70 x 175 B98080609
WR115x305 115×305 B98080610
WS20x30 20×30 B98080601
WS50x80 50×80 B98080603
WS80x120 80×120 B98080606

Tilbehør

Type Art. nr.
Montage clips til kabinet XM420 (1 stk. pr. enhed) B98060008
Snap-on montage til W20…, W35… B98080501
Snap-on montage til W60… B98080502

Ordering information

VARIANTER AF LINETRAXX® RCM420

Type Udløsestrøm IΔn Frekvensområde Måletransformere Forsyningsspænding Us* Art. nr.
RCM420-D-1 10 ma… 10 A 42… 2000 Hz W…, WR…, ws… DC 9, 6… 94 V/
AC 16… 72 V, 42… 460 Hz
B74014001
B94014001
RCM420-D-2 10 ma… 10 A 42… 2000 Hz W…, WR…, ws… DC 70… 300 V/
AC 70… 300 V, 42… 460 Hz
B74014002
B94014002
*Absolutte værdier
* * (B7… = push-wire Terminal/B9… = skrue-type Terminal)

Downloads

Category  Produkt  Language  Size  Download 
Datablade RCM420 EN 2 MB  Download
Datablade RCM420 Serie EN 297 KB  Download Nord Amerika
Manualer RCM420 EN 297 KB  Download
Manualer RCM420-DM EN 297 KB  Download
Quickstart RCM420-DM Serie EN 297 KB  Download Nord Amerika
Quickstart RCM420 Serie EN 297 KB  Download Nord Amerika
Quickstart RCM420 Serie EN 297 KB  Download Nord Amerika