LINETRAXX® RCMB35-30-01

 • Modulær RCD (MRCD®) i kombination med en maksimalafbryder iht. EN 60947-2 anneks M
 • Sinusformet og pulserende fejlstrøm (type A), eller AC/DC fejlstrømsmåling (type B) kan vælges individuelt for hver enkelt kanal, afhængig af den respektive måltransformer, som tilsluttes den enkelt målekanal
 • Til personbeskyttelse, fejlbeskyttelse (beskyttelse mod indirekte berøring) alt afhængigt af installationens tilgængelighed
 •  Ufølsom overfor- og uafhængig af belastningsstrøm, grundet magnetisk skærm
Det AC/DC følsomme fejlstrømsmodul RCMB35-30-... kan, i kombination med en maksimalafbryder, anvendes til fejlstrømsbeskyttelse i et TN-system og TT-system (jordede net). Beskyttelsesudstyret registrerer jævnstrøms fejlstrømme og/eller vekselstrøms fejlstrømme. Det indbyggede udgangsrelæ skifter (åbner), så snart reaktionsværdien for jordfejlstrøm / mærkeudløsestrømmen IΔn 30 mA, er nået. Ved anvendelse af RCMB35-30-01 i kombination med en effektafbryder / maksimalafbryder, opfyldes kravene til et beskyttelsesudstyr (fejlstrømsafbryder) type MRCD iht. EN 60947-2 bilag M. Det er samtidig en forudsætning, at den anvendte maksimalafbryder (koblingsudstyret), skal have en reaktionstid på maks. 20 mS.
 • Modulær RCD (MRCD®) i kombination med en maksimalafbryder iht. EN 60947-2 anneks M
 • Sinusformet og pulserende fejlstrøm (type A), eller AC/DC fejlstrømsmåling (type B) kan vælges individuelt for hver enkelt kanal, afhængig af den respektive måltransformer, som tilsluttes den enkelt målekanal
 • Til personbeskyttelse, fejlbeskyttelse (beskyttelse mod indirekte berøring) alt afhængigt af installationens tilgængelighed
 •  Ufølsom overfor- og uafhængig af belastningsstrøm, grundet magnetisk skærm

Det AC/DC følsomme fejlstrømsmodul RCMB35-30-… kan, i kombination med en maksimalafbryder, anvendes til fejlstrømsbeskyttelse i et TN-system og TT-system (jordede net).

Beskyttelsesudstyret registrerer jævnstrøms fejlstrømme og/eller vekselstrøms fejlstrømme. Det indbyggede udgangsrelæ skifter (åbner), så snart reaktionsværdien for jordfejlstrøm / mærkeudløsestrømmen IΔn 30 mA, er nået.

Ved anvendelse af RCMB35-30-01 i kombination med en effektafbryder / maksimalafbryder, opfyldes kravene til et beskyttelsesudstyr (fejlstrømsafbryder) type MRCD iht. EN 60947-2 bilag M. Det er samtidig en forudsætning, at den anvendte maksimalafbryder (koblingsudstyret), skal have en reaktionstid på maks. 20 mS.

Varenummer (SKU): B94042100 Kategori: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Applikationer

 • Til personbeskyttelse, fortrådet i kombination med en maksimalafbryder iht. EN 60947-2
 • Fejlbeskyttelse / beskyttelse mod indirekte berøring
 • Frekvensomformerdrift,
 • Installationer hvor der kan forekomme glat DC-fejlstrøm eller reststrømme, der er kontinuerligt, er større end nul.
 • Ekstrabeskyttelse / supplerende beskyttelse i forbindelse med belastninger indeholdende seks-puls ensretter eller ensrettere med udjævning
 • Omformere, batteriladere, tyristorstyringer etc.

KATEGORIEN "BESKYTTELSESUDSTYR" OMFATTER

Fejlstrømsafbryder RCD ifm.a. Modulær fejlstrømsafbryder MRCD®, Fejlstrømsovervågning og Fejlstrømsovervågningsudstyr RCM, System til fejlstrømsovervågning RCMS.

Et MRCD® er en moduler fejlstrømsafbryder (RCD) i type B udførelse - primært for anvendelse i industrielle installationer – deraf produktnavnet MRCDB. En modulær fejlstrømsafbryder er egnet og beregnet til installation i et TN-system og i et TT-system.

Fejlstrømsmoduler anvendes permanent til at overvåge installationer i jordede net (TN- og TT-systemer) for fejlstrømme og lækstrømme til jord. Summen af strømmene i alle spændingsførende ledere, bortset fra beskyttelseslederen (PE), måles ved hjælp af en måletransformer (sumstrømstransformer).

Som udgangspunkt anvendes reststrømsovervågningsudstyr (forkortelse: RCM, Residual Current Monitor), uden sammenbygning med koblingsudstyr, for at give brugeren information og meddelelse, langt før der sker afbrydelse af en RCD.

Reststrømsovervågningsudstyr måler-, registrerer og alarmere tidligt og sikkert om enhver forringelse af installationen isolationsniveau, lækstrøm og fejlstrøm.

Ofte installeres beskyttelsesudstyr i denne kategori som fejlbeskyttelse i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner og særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter, UPS-forsyning.

Endvidere som fejlbeskyttelse (tidligere: beskyttelse mod indirekte berøring) i elektriske køretøjer, ladestander men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og omfatter derfor udstyr til både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand.

Downloads

Kategori  Product  Sprog  Dato  Størrelse  Download 
Manualer RCMB35-30-… EN 23.08.2016 681 KB  Download
Datablade RCMB35-30-… EN 30.03.2015 399 KB  Download

Senest redigeret D.30 juli 2019

Funktioner

 • Realisering af et beskyttelsesudstyr i henhold til DIN EN 60947-2 anneks M i kombination med en maksimalafbryder
 • Integreret udgangsrelæ til styring af en underspændingsspole
 • Indbygget kombineret test- og resettast
 • Tilslutningsovervågning af tilslutning til måletransformer med cyklisk prøvestrøm
 • Ufølsom overfor- og uafhængig af belastningsstrøm, grundet magnetisk skærm
 • Multifarvet LED til indikation af: drift, overskredet mærkeudløsestrøm og intern fejl fundet
 • Alstrømsensitiv / AC/DC-følsom / type B måling
 • Mærkeudløsestrøm IΔn ≤ 30 mA
 • Nominelt frekvensområde / måleområde: RCMB35-30-01:0... 1 kHz RCMB35-30-02:0... 10 kHz
 • Forsyningsspænding/hjælpespænding DC 24 V
 • Mærkestrøm ≤ 160A
 • Måletransformer, indvendig rudediameter ø35mm
 • Maks. kabeldimension ≤ 4x35mm² eller 3x50mm²

Ordreoplysninger

VARIANTER AF LINETRAXX® RCMB35-30-…

Type Forsyningsspænding Us* Indvendig rudediameter/mm Art. nr.
RCMB35-30-01 DC 20,4… 28,8 V 35 B94042100
RCMB35-30-02 DC 20,4… 28,8 V 35 B94042106
*Absolutte værdier

Senest redigeret D.30 juli 2019

Tilbehør

Senest redigeret D.30 juli 2019


error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.