RCMA423-D-1

 • AC/DC-fejlstrømsrelæ® type B iht. IEC/TR 60755
 • Kan anvendes som MRCD® (modulær fejlstrømsafbryder) sammen med en maksimalafbryder, alt  afhængigt af installationens tilgængelighed
 • Indstilbare værdier for mærkeudløsestrøm IΔn og udløsetider
 • Kontinuerlig overvågning af tilslutning til måletransformer
 • Selvovervågning
 • Til personbeskyttelse, beskyttelse mod brand og anlægsbeskyttelse

Det følsomme AC/DC-fejlstrømsrelæ® LINETRAXX® RCMA423-d-1, er dimensioneret til at detektere og måle reststrømme i jordede net (TN-system og TT-system).

Dette eksempelvis i a.c.-installationer hvor der forekommer glat jævnstrøms jordfejlstrøm (DC-fejlstrøm), eller hvor fejlstrømmen er uden nulgennemgang samt i tilfælde hvor fejlstrømmen kontinuerlig er større end nul.

Udstyret er således særlig egnet til belastninger med sekspuls-broensrettere eller topuls-brokobling med udjævning, som for eksempel i drev og omformere, vekselrettere, batteriladere, byggeri med frekvensregulerede- og styrede drev, men også til belastninger på en fase med udjævning.

Strømme i enkeltledere kan også overvåges med RCMA423. Et forvarsel med relæudgang (i området 50…100 % af indstillet udløsestrøm IΔn2) gør, at der kan differentieres mellem for-alarm hhv. hovedalarm og udkobling. I det alle værdier måles ved anvendelse af ekstern måletransformator, er udstyret tilnærmelsesvis uafhængig af systemets nominelle spænding og strøm.

Hvad er beskyttelsesudstyr?

Fejlstrømsafbryder RCD ifm.a. Modulær fejlstrømsafbryder MRCD®, Fejlstrømsovervågning og Fejlstrømsovervågningsudstyr RCM, System til fejlstrømsovervågning RCMS.

Et MRCD® er en moduler fejlstrømsafbryder (RCD) i type B udførelse - primært for anvendelse i industrielle installationer – deraf produktnavnet MRCDB. En modulær fejlstrømsafbryder er egnet og beregnet til installation i et TN-system og i et TT-system.

Fejlstrømsmoduler anvendes permanent til at overvåge installationer i jordede net (TN- og TT-systemer) for fejlstrømme og lækstrømme til jord. Summen af strømmene i alle spændingsførende ledere, bortset fra beskyttelseslederen (PE), måles ved hjælp af en måletransformer (sumstrømstransformer).

Som udgangspunkt anvendes reststrømsovervågningsudstyr (forkortelse: RCM, Residual Current Monitor), uden sammenbygning med koblingsudstyr, for at give brugeren information og meddelelse, langt før der sker afbrydelse af en RCD.

Reststrømsovervågningsudstyr måler-, registrerer og alarmere tidligt og sikkert om enhver forringelse af installationen isolationsniveau, lækstrøm og fejlstrøm.

Ofte installeres beskyttelsesudstyr i denne kategori som fejlbeskyttelse i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner og særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter, UPS-forsyning.

Endvidere som fejlbeskyttelse (tidligere: beskyttelse mod indirekte berøring) i elektriske køretøjer, ladestander men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og omfatter derfor udstyr til både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand.

Features

 • AC/DC-følsomt fejlstrømsmodul type B til IEC 62020 og IEC/TR 60755
 • Måling af r.m.s.-værdier (AC + DC)
 • To individuelt justerbare svar værdier 30... 3 A
 • Frekvensområde 0...2000 Hz (2KHz)
 • Opstart tidsforsinkelse, udløsetidsforsinkelse og forsinkelse ved tilbagestilling
 • Målte værdier vises digitalt i LC-display
 • Målte værdi som har bevirket udløsning gemmes i hukommelsen
 • Overvågning af CT-forbindelser
 • LED’er: ON, Alarm 1, Alarm 2
 • Intern/ekstern test/reset-knap
 • To separate alarmrelæer (én skiftekontakt hver)
 • N/O eller N/C funktion (arbejds-/hvilestrøm forhold) og fejl hukommelses med selvhold kan vælges
 • Kontinuerlig selvovervågning
 • Multi-funktionelt LC-display
 • Adgangskodebeskyttelse af indstillinger
 • Plomber gennemsigtig frontdæksel
 • Push-wire Terminal (to terminaler pr. tilslutning)
 • For montage på DIN-skinne, optager i 2 moduler (36 mm)

Applications

 • AC/DC-fejlstrømsrelæ til jordet 2-, 3- eller 4-leder systemer (TN- og TT-systemer)
 • Overvågning og beskyttelse af variabel hastigheds drev, UPS-systemer, byggeplads udstyr, trykmaskiner, batteri-anlæg, laboratorieudstyr, træbearbejdsmaskiner, MF-svejse anlæg, møbelindustrien, elektromedicinsk udstyr men også til medicinske områder’ TN-S-system, for at sikre isolationsniveauet på alle spændingsførende ledere osv.
 • AC/DC strømovervågning af enkelt-ledere, som under normaldrift er strømløse (fx N- og PE-ledere)

Accessories

EKSTRA TILBEHØR TIL LINETRAXX® RCMA423

Måletransformere

Type Indvendig diameter (mm) Art. nr.
W20AB ø 20 B98080008
W35AB ø 35 B98080016
W60AB ø 60 B98080026
W120AB ø 120 B98080041
W210AB ø 210 B98080040

Forbindelseskabel til måling af strømtransformer – RCMA423-D

Type Længde/m Art. nr.
WX-100 1 B98080503
WX-250 2,5 B98080504
WX-500 5 B98080505
WX-1000 10 B98080511

Tilbehør

Type Art. nr.
Monteringsclips til XM420 kabinet B98060008
Snap-on montering W20…, W35… B98080501
Snap-on montagebeslag W60… B98080502

Ordering information

VARIANTER AF LINETRAXX® RCMA423

Type Udløsestrøm IΔn Frekvensområde Forsyningsspænding Us* ▾ Kunst. Nr. * *
RCMA423-D-2 30 ma… 3 A 0…2000 Hz DC 70… 300 V/
AC 70… 300 V, 42… 460 Hz
B74043025
B94043025
RCMA423-D-1 30 ma… 3 A 0…2000 Hz DC 9, 6… 94 V/
AC 16… 72 V, 42… 460 Hz
B74043023
B94043023
*Absolutte værdier
* * (B7… = push-wire Terminal/B9… = skrue-type Terminal)

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade RCMA423 EN 2 MB  Download
Datablade RCMA423AS EN 321 KB  Download
Datablade RCMA423 Serie EN 251 KB  Download Nord Amerika
Manualer RCMA423 EN 251 KB  Download
Manualer RCMA423AS EN 251 KB  Download
Manualer RCMA423-DMx-v1.0 EN 251 KB  Download
Manualer RCMA423-DM EN 251 KB  Download
Manualer RCMA423-DM1C EN 251 KB  Download
Quickstart RCMA423 Serie EN 251 KB  Download Nord Amerika
Quickstart RCMA423 Serie EN 251 KB  Download Nord Amerika