MRCDB303

Serien LINETRAXX® MRCDB303

Et MRCD® er en AC/DC følsom modulær fejlstrømsafbryder, til brug i fx industrielle installationer. Beskyttelsesudstyret kan anvendes som fejlbeskyttelse / supplerende beskyttelse (tidligere kaldet: beskyttelse mod indirekte berøring) i jordede TN-system og TT-systemer, hvor der forekommer AC og/eller DC fejlstrømme.

I moderne industrielle installationer forekommer ofte belastninger som bl.a. indeholder seks-puls ensretterbroer eller enkelt ensrettere med udglatning som fx i omformere, batteriopladere, byggepladsudstyr med frekvensstyrede drev o. lign.

Applikationen er specielt beregnet til beskyttelsesformål fx ifm.a. personbeskyttelse, beskyttelse mod risiko for brand, og anlægsbeskyttelse. Når reaktionsværdien for IΔn2 (alarm) er nået, skifter udgangsrelæerne K1 og K2 i MRCDB.

Ved at anvende MRCDB30 3og et egnet koblingsudstyr, ifm.a. maksimalafbryder/automatsikring med udløsespole, opfyldes kombinationskravet til en modulær fejlstrømsafbryder iht. IEC 60947-2 anneks M – også kaldet et MRCD®. Det bemærkes, at det anvendte koblingsudstyr (maksimalafbryder / automatsikring) ikke må have en koblingstid der overstiger 20 mS.

Det færdige MRCDB303 består af et elektronisk evalueringsmodul, der overvåger reststrømmen (tidligere kaldet: fejlstrømmen), og en tilhørende målestrømstransformer i serien CTBC20 (P) … 210 (P).

For at sammenbygge og montere et komplet modul kræves således, både et elektronisk modul og en måletransformer; såfremt disse bestilles separat, skal de to komponenter tilsluttes og kalibreres af montøren under idriftsættelse.

Den endelige sammenbygning af en modulære fejlstrømsafbryder MRCD® bestående af; evalueringsmodul måletransformer maksimalafbryder/automatsikring, foretages enkelt i en kapsling som er egnet og beregnet til formålet, fx iht. standarden IEC/EN 61439-1/2 (Lavspændingstavler).

Måletransformere i serien CTBC20P … 210P har en integreret elektromagnetisk skærm, og er velegnede til applikationer med meget høje belastningsstrøm og/eller højt indstrømningsstrømstød.

Hvad er beskyttelsesudstyr?

Fejlstrømsafbryder RCD ifm.a. Modulær fejlstrømsafbryder MRCD®, Fejlstrømsovervågning og Fejlstrømsovervågningsudstyr RCM, System til fejlstrømsovervågning RCMS.

Et MRCD® er en moduler fejlstrømsafbryder (RCD) i type B udførelse - primært for anvendelse i industrielle installationer – deraf produktnavnet MRCDB. En modulær fejlstrømsafbryder er egnet og beregnet til installation i et TN-system og i et TT-system.

Fejlstrømsmoduler anvendes permanent til at overvåge installationer i jordede net (TN- og TT-systemer) for fejlstrømme og lækstrømme til jord. Summen af strømmene i alle spændingsførende ledere, bortset fra beskyttelseslederen (PE), måles ved hjælp af en måletransformer (sumstrømstransformer).

Som udgangspunkt anvendes reststrømsovervågningsudstyr (forkortelse: RCM, Residual Current Monitor), uden sammenbygning med koblingsudstyr, for at give brugeren information og meddelelse, langt før der sker afbrydelse af en RCD.

Reststrømsovervågningsudstyr måler-, registrerer og alarmere tidligt og sikkert om enhver forringelse af installationen isolationsniveau, lækstrøm og fejlstrøm.

Ofte installeres beskyttelsesudstyr i denne kategori som fejlbeskyttelse i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner og særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter, UPS-forsyning.

Endvidere som fejlbeskyttelse (tidligere: beskyttelse mod indirekte berøring) i elektriske køretøjer, ladestander men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og omfatter derfor udstyr til både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand.

Features

 • Sammenbygning af en MRCD (modulær fejlstrømsafbryder) i overensstemmelse med IEC 60947-2 anneks M i kombination med en maksimalafbryder/automatsikring, med udløsespole.
 • Overvågning af den tilsluttede maksimalafbryder ved hjælp af kontaktmæssig returmelding.
 • RS-485 interface med Modbus RTU (udlæsning af målte værdier / indstillingsparametre).
 • Integreret udgangsrelæ med to omskiftningskontakter K1 og K2 (galvanisk adskilt).
 • Opfylder beskyttelseskravene til personbeskyttelse, beskyttelse mod brand og anlægsbeskyttelse (afhængig af varianten).
 • Frekvensområde DC … 100 kHz
 • Kombineret test og reset-tast
 • Flerfarvet LED indikatorfunktion, overskridelse af udløseværdi, forstyrrelse og statusmeddelelser
 • AC / DC-følsom type B målemetode iht. IEC 60755
 • AC / DC-følsom type B + målemetode VDE 0664-40
 • Elektronisk kapslingsmodul udskiftbar uden mekanisk adskillelse af de primære ledere
 • Mulighed for udskiftning / eftermontering eller ændring af funktionalitet i tilfælde af ændrede overvågningskrav
 • Uafhængig af belastningsstrømme som følge af fuld magnetisk skærm (kun CTBC20P … 210P)
 • Tilslutningsovervågning af måletransformer med cyklisk teststrøm
 • Brug af MRCDB300 til alle størrelser af CTBC … målestrømstransformer
 • Forsyningsspænding DC 24 V

Applications

Til brug for anlægsbeskyttelse, Indstilbar mærkeudløsestrøm [IΔn] i området 30mA… 3A

Accessories

Optionsmæssigt tilbehør til MRCD type LINETRAXX® serie MRCDB300

 • Interface konverter USB til RS-485
 • Terminal blok til MRCD modul
 • Forsyningsspænding
 • Type max. antal tilsluttede måletransformere

Ordering information

Varianter af LINETRAXX® MRCDB300 serie

Composition of an MRCD modue:
Electronic module + Measuring current transformers = MRCD modul
Electronic module

Type Supply voltage Us Variant SKU nr.
MRCDB301 DC 24 V (19.2…28,8 V) Protection of persons B74043120
MRCDB302 DC 24 V (19.2…28,8 V) Fire protection B74043121
MRCDB303 DC 24 V (19.2…28,8 V) Protection of persons, fire protection and plant protection (freely configurable) B74043122

Måletransformere

Type Intern diameter SKU Nr.
CTBC20 20 mm B98120001
CTBC20P 20 mm B98120002
CTBC35 35 mm B98120003
CTBC35P 35 mm B98120004
CTBC60 60 mm B98120005
CTBC60P 60 mm B98120006
CTBC120 120 mm B98120007
CTBC120P 120 mm B98120020
CTBC210 210 mm B98120008
CTBC210P 210 mm B98120021
P = full magnetic shield

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablad MRCDB300 series EN 787 MB  Download
Quickstart MRCDB300 series EN 786 MB  Download
Manual MRCDB300 series EN 853 MB  Download