ISOMETER® iso415R-2

Et ISOMETER® i serien iso415R, er et IMD beregnet til at overvåge isolationsmodstanden i henhold til standarden EM 61557-8, og er beregnet en isoleret AC/DC hjælpekreds, udført som et IT-system med en normalspænding i området 0... 400 V.

Såfremt der forefindes DC-komponenter i AC/DC systemet, påvirker disse ikke isolationsovervågningens driftsegenskaber negativt, såfremt der opstår en kapacitiv isolationsfejl på belastningssiden af ensretterne.

At udstyret er udført med ekstern forsyningsspænding muliggøre endvidere, at der kan foretage overvågning af afbrudte strømkredse.

Den målte værdi RF samt alle meddelelser og alarmer vises via lysdioderne på IMD’et, og kan aflæses via interfacet (Modbus RTU og NFC).

Desuden aktiveres meddelelser og alarmer også via udgangsrelæ K1, alt afhængig af hvilke alarmopgaver der er indstillet via interfacet.

Et ISOMETER® i serien iso415R, er et IMD beregnet til at overvåge isolationsmodstanden i henhold til standarden EM 61557-8, og er beregnet en isoleret AC/DC hjælpekreds, udført som et IT-system med en normalspænding i området 0… 400 V.

Såfremt der forefindes DC-komponenter i AC/DC systemet, påvirker disse ikke isolationsovervågningens driftsegenskaber negativt, såfremt der opstår en kapacitiv isolationsfejl på belastningssiden af ensretterne.

At udstyret er udført med ekstern forsyningsspænding muliggøre endvidere, at der kan foretage overvågning af afbrudte strømkredse.

Den målte værdi RF samt alle meddelelser og alarmer vises via lysdioderne på IMD’et, og kan aflæses via interfacet (Modbus RTU og NFC).

Desuden aktiveres meddelelser og alarmer også via udgangsrelæ K1, alt afhængig af hvilke alarmopgaver der er indstillet via interfacet.

Applikationer

AC/DC-hjælpekredse udført som et IT-system, som effektiv løsning til elektrisk-sikkerhed-maskiner

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade iso415R EN 425 KB  Download
Manualer iso415R EN 425 KB  Download

OpDatoret d. 11 maj 2021

Funktioner

  • Isolationsovervågningsudstyr til isolerede net, fx 3(N)AC, AC og DC-systemer (IT-system) med galvanisk tilsluttede ensrettere.
  • For anvendelse i fx hjælpekredse med begrænset udbredelse iht. DS/HD60364-5-557.
  • IMD i henhold til IEC/EN 61557-8
  • Automatisk tilpasning til systemer med en maksimal kapacitans 25μF.
  • Selvovervågning samt automatisk tilslutningsovervågning
  • To individuelt konfigurerbare alarmværdier fra 5 kΩ…1000 kΩ
  • RS-485 interface med Modbus RTU protocol · NFC interface (Near Field Communication / Nærfeltskommunikation)

Ordreoplysninger

Varianter af ISOMETER® iso415R

Type Hjælpespænding SKU. Nr.
Iso415R-24 DC 24V B71602000
Iso415R-2 AC/DV 100…240 V B71603000

OpDatoret d. 11 maj 2021

Tilbehør

OpDatoret d. 11 maj 2021


error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.