Transporttabel

Transportable og mobile generatoranlæg

Mobile generatoranlæg

Transportabel
Ved brug af mobile og transportable generatoranlæg til fx redningsarbejde og på byggepladser.

Her må brugen af elektrisk energi under ingen omstændigheder føre til potentielle farer for menneskeliv eller udstyr.

På den anden side, så skal der måske hurtigst muligt sikres et serviceberedskab.

Det medfører, at der i praksis fx ikke er tid til tidskrævende kalibrering af beskyttelsesforanstaltninger, såsom test og afprøvning af fejlstrømsafbrydere (RCD), nedramning af jordspyd med kontrol af overgangsmodstand osv.

Hvilket i sagens natur vil nødvendiggøre tilstedeværelsen af en sagkyndig person.

I betragtning heraf, kan der med fordel anvendes beskyttelsesforanstaltninger som beskrevet i DS/HD 60364-5-551 punkt ZC.3.2.2.2 “Separate strømkredse med udstyr til isolationsovervågning (IMD) og automatisk afbrydelse”, hvilket samtidig er den enkle løsning i praksis.

Downloads

Download Produktoversigt – Elektrisk sikkerhed til mobile generatoranlæg
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed til mobile generatorer

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

dkbdender
ISOMETER IR423

Standarder

IEC 60364-5-51
Elektriske installationer i bygninger – Del 5-51: Valg og installation af elektrisk materiel – Fælles regler

BGI 608
BG Bau: Auswahl und Betrieb Elektrischer Anlagen und Betriebsmittel auf Bau-und Montagestellen

DS/HD 60364-5-551
Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 5-55: Valg og installation af elektrisk materiel – Andet materiel – Pkt. 551: Lavspændingsgeneratoranlæg

GW 308, 8.00 – bilag 2
DVGW GW308:2000-08 – mobile Ersatzstromerzeuger für Rohrleitungsbaustellen – Ausrüstungen und Betrieb (wurde ersetzt im juli 2013 durch DVGW GW 661 (M) Einsatz von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln in der gas-und Wasserversorgung)

BGI 867
BG Bau: Auswahl und Betrieb von Ersatzstromerzeugern auf Bau-und Montagestellen

 


FORRIGE SIDEfournais-bender

Senest redigeret D.11 december 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.