Transporttabel

Transportable og mobile generatoranlæg

Mobile generatoranlæg
Mobile generatoranlæg

Ved brug af mobile og transportable generatoranlæg til fx redningsarbejde og på byggepladser.

Her må brugen af elektrisk energi under ingen omstændigheder føre til potentielle farer for menneskeliv eller udstyr.

På den anden side, så skal der måske hurtigst muligt sikres et serviceberedskab.

Det medfører, at der i praksis fx ikke er tid til tidskrævende kalibrering af beskyttelsesforanstaltninger, såsom test og afprøvning af fejlstrømsafbrydere (RCD), nedramning af jordspyd med kontrol af overgangsmodstand osv.

Hvilket i sagens natur vil nødvendiggøre tilstedeværelsen af en sagkyndig person.

I betragtning heraf, kan der med fordel anvendes beskyttelsesforanstaltninger som beskrevet i DS/HD 60364-5-551 punkt ZC.3.2.2.2 “Separate strømkredse med udstyr til isolationsovervågning (IMD) og automatisk afbrydelse”, hvilket samtidig er den enkle løsning i praksis.

Senest redigeret hos Fornais-Bender d.21 oktober 2021
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.