Overvågning af afbrudte strømkredse

Kontinuerlig overvågning af udkoblede belastninger og afbrudte strømkredse

Afbrudte strømkredse

Mange forskellige typer af kritiske belastninger der hovedsagelig, eller måske bare midlertidigt er frakoblet, skal naturligvis fungere pålideligt når det er nødvendigt. Dette kan eksempelvis være gældende for strømkredse med sikkerhedsmateriel, der normalt gøres spændingsløst for at sikre, at sikkerhedsmateriellet kan fungere uafhængigt af forsyningen under nødsituationer.

Eksempelvis kan dette være gældende for brandpumper, sporskiftekoblere, glideventiler og drev, elevatormotorer, styring af elektromotorer til brandspjæld, sporskiftevarmere, fjernvarmemotorer og nødstrømsgeneratoranlæg mf. I de nævnte applikationer kan der – under længerevarende stilstandsperioder – opstå isolationsfejl på forsyningskablerne til, eller i selve belastningen – dvs. i brugsgenstanden eller styringen af samme. Dette som følge af fx fugt, snavs, gnavere eller andre påvirkninger.

Hvis en reduktionen af isolationsniveauet, eller måske en decideret isolationsfejl og/eller jordfejl, i disse typer af sikkerheds-materiel ikke opdages rettidigt, dvs. før installationen indkobles, aktiveres installationens beskyttelsesudstyr i stedet, og med det til følge, at indkobling af den kritiske sikkerhedsfunktion ikke vil være mulig. I mere alvorlige tilfælde, kan der fx opstå en motorbrand.

“offline-skærme” kan forhindre dette, da de overvåger isoleringsmodstanden i de energierede belastninger for at rapportere fejl på et tidligt tidspunkt. Særlige ISOMETER® (IR420-D6IR425-D6IRDHiso685 serie) anvendes til dette formål. Til denne løsning er det irrelevant, om de midlertidigt eller hovedsageligt frakoblede belastninger leveres af TN, TT eller it-systemer.

Overvågning af afbrudte strømkredse

Dine fordele

 • Kontinuerlig overvågning af isolationsmodstand, reducere antallet af tilbagevendende periodiske verifikationer og stikprøvevise målinger af isolationsmodstanden
 • Undgå dyre afbrydelser og utilsigtede fejludkoblinger
 • Højere produktivitet
 • To-trins rapportering reducere risikoen for brand og tilskadekomst
 • Optimal vedligeholdelse takket være tidlig detektering
 • Undgå driftsafbrydelser og nødtørftige hjælpsaktioner
 • Minimer antallet af skader på defekte motorer, og forøg levetiden på bygningens fast installation
 • Reduktion af drifts-og vedligeholdelsesomkostninger
 • Mindre lageromkostninger til reservedele (fx motorer, frekvensomformere mv.)

Anvendelsesområder

 • Pumper (sprinkleranlæg, pumper til trykforøgelse etc.)
 • Sikkerhedsventiler i drev til kransystemer (f. eks på skibe)
 • Sikkerhedsventiler i forsyningsledninger (gas, vand, olie osv.)
 • Elevatorer
 • Røggasspjæld
 • Nødstrømsgeneratoranlæg
 • Kabler og ledere 

Downloads:

DownloadFlyer – Overvågning af afbrudte strømkredse
DownloadProduktoversigt – ISOMETER®
DownloadTeknisk papir – Undgå svigt i systemer med regulerede drev
Senest redigeret hos Fornais-Bender d.1 marts 2023
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.