Lavspændingsgeneratoranlæg

Elektrisk sikkerhed til selvstændinge generatoranlæg

Ved brug af mobile selvstændige generatoranlæg til fx redningsarbejde, beredskabstjeneste og på byggepladser, må brugen af elektrisk energi under ingen omstændigheder føre til potentielle farer for menneskeliv eller udstyr.

På den anden side, skal der måske sikres et serviceberedskab, hurtigst muligt.

Dette betyder, at der i praksis fx ikke er tid til tidskrævende kalibrering af sikkerheds- og beskyttelsesforanstaltninger, såsom test og afprøvning af fejlstrømsafbrydere (RCD), nedramning af jordspyd med kontrol af overgangsmodstand osv., hvilket i sagens natur vil nødvendiggøre tilstedeværelsen af en elektriker.

I betragtning heraf, er beskyttelsesforanstaltninger som beskrevet i DS/HD 60364-5-551 punkt ZC.3.2.2.2 “Separate strømkredse med udstyr til isolationsovervågning (IMD) og automatisk afbrydelse” den eneste rigtige løsning i praksis.


FORRIGE SIDEfournais-bender

Opdateret d. 20 maj 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.