Vedligeholdelse

Hurtig lokalisering af isolationsfejl i kabellagte anlæg

Vedligeholdelse af jernbaneteknik – Fejlfinding på kabelinstallationer

Lokalisering uden afbrydelse

vedligeholdelse af jernbaneteknik
Permanent installeret, såvel som transportabelt udstyr til lokalisering af isolationsfejl.

Dette udføres enkelt med Bender EDS, som er en stor hjælp til hurtig og præcis lokalisering af fejl, uden afbrydelse af forsyninigen.

Dette uanset om installationens forsyningssystem er udført med en systemjording som et IT-system, TT-system eller et TN-system – for eksempel i form af et 5-leder TN-S-system og /eller TN-C-system.

Derved spares således både tid og penge.

Downloads

Download Produktoversigt ISOMETER®
Download Teknisk papir – Lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer – Planlægning og setup
Download Brochure – Jernbaneteknologi

Produkter

Anbefalet udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS)

dkbender
ISOSCAN EDS440
dkbender
ISOSCAN EDS440
dkbender
ISOSCAN EDS460-DG
eds 461-d
ISOSCAN EDS461-D
eds 460-l
ISOSCAN EDS460-L
eds 461-l
ISOSCAN EDS461-L
dkbender
ISOSCAN EDS490-D
dkbender
ISOSCAN EDS491-D
dkbender
ISOSCAN EDS490-L
dkbender
ISOSCAN EDS491-L
ISOSCAN® EDS460-D
ISOSCAN® EDS460-DG
eds 150
ISOSCAN EDS150
eds 151
ISOSCAN EDS151
dkbender
ISOSCAN EDS30…

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

ISOMETER® IRDH575
ISOMETER® IRDH575
iso 685
ISOMETER ISO685…

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

DS/EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

Periodisk verifikation og lokalisering af fejl

Måling i stedet for afbrydelse – kompatible ekspertløsning

dkbender
Elektrisk materiel og installationer bør regelmæssigt efterses og afprøves med efterfølgende rapport.

Overordnet set skelnes der mellem en første verifikation, og en periodisk verifikation.

Den periodiske verifikation skal vise, om installationen fortsat er i god nok stand – dvs. sikker nok – til fortsat at blive brugt. fournais-bender

Eksempelvis er det i Tyskland et krav jf. DGUV Vorschrift 3, og tilsvarende et krav i vores andre nabolande, at der udføres periodisk verifikation.

Dette fordi, det samtidig også i brugeren interesse, at den elektriske installation holdes i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Verifikation forebygger trods alt både ulykker, dyre reparationsomkostninger og eventuelle følgeskader, som en mangelfuld vedligeholdelse kan medføre.

Det er samtidig den eneste måde, at sikre optimal konfiguration af udstyr og installation.

Til trods for, at der ikke hersker et direkte lovhjemlet krav om periodisk verifikation af elektriske installationer, er dette dog et udsagn med nogen føje.

Det forholder sig således, at standarden DS/HD 60364-6 (støttet på Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer, og kapitel 3 i elsikkerhedsloven) er tydelig i præciseringen af, at ejeren og brugeren har ansvaret for installationen, og for elanlægget.

For at løfte ansvaret omkring vedligehold over for installationens ejer og bruger, er der i ovenstående standard punkt 6.4.4.4 indarbejdet et krav om, at ”Den første rapport om den elektriske installation bør indeholde en anbefaling af et tidsrum mellem den første verifikation og den første periodiske verifikation.

Lige bortset fra hvor der kan være større risiko, men også for boliger (dvs. huse og lejligheder godkendt til helårsbeboelse samt fritidshuse o. lign.), anbefales et interval på op til 4 år som det længste tidsrum i punkt 6.5.2.1, dvs. som frekvens for periodisk verifikation.

Dette krav gælder dog ikke jf. punkt 6.5.2.2 i DS/HD 60364-6 ”I de tilfælde, hvor en installation er omfattet af et effektivt system til forebyggende vedligeholdelse ved normal brug, kan periodisk verifikation erstattes af et passende system… Passende registreringer skal opbevares”.

Til netop dette formål kan vi tilbyde løsninger, der bidrager til et effektivt system til forebyggende vedligeholdelse af elektriske installationer, med henblik på måling, registrering og rapportering uden afbrydelse af installationen.

Downloads

Gå til service portal Service portal
Download Brochure – Jernbaneteknologi

Standarder

IEC 60364-7-710
Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 7-710: Krav til særlige installationer eller områder – Medicinske områder

IEC/EN 60947-6-1
Koblingsudstyr til lavspænding – Del 6-1: Materiel med flere funktioner – Omkoblingsudstyr

Udskiftning

Opfylder min installation stadig de nye og aktuelle krav?

vedligeholdelse af jernbaneteknik
Selv med installationer og elektroteknisk udstyr der var state-of-the-art, sætter tidens tand sit præg.

Dette uanset om det er en reduktion af driftssikkerheden, ændringer i lovmæssige bestemmelser, eller stigende energi-omkostninger, er tilpasning til den nyeste state of the art af afgørende betydning.

Typisk er produkter til overvågning af for eksempel spændingskvalitet og til fejlfinding, eftermonteret.

Kontakt os for at få en snak om jeres elektriske installation, så kan vi komme med forslag til, hvordan I kan opgradere jeres system således, at den elektriske installation igen bliver state-of-the-art.

Downloads

Download Produktoversigt  -ISOMETER®
Download Teknisk papir – Lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer – Planlægning og setup
Download Brochure – Jernbaneteknologi
Download Bender Remote Assist
Download Applikations Notat EDS309x

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

isoRW425
ISOMETER isoRW425
iso 685
ISOMETER ISO685…

Anbefalede testsystemer

dkbender
UNIMET 810ST

Anbefalet udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS)

dkbender
ISOSCAN EDS30…

Anbefalede systemer til permanent overvågning

DKBENDER
LINETRAXX NPEM330
dkbender
LINETRAXX PEM333
dkbender
LINETRAXX PEM533
DKBENDER
LINETRAXX PEM555
dkbender
LINETRAXX PEM575
dkbender
LINETRAXX PEM735

Standarder

IEC 60364-7-710
Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 7-710: Krav til særlige installationer eller områder – Medicinske områder

IEC/EN 60947-6-1
Koblingsudstyr til lavspænding – Del 6-1: Materiel med flere funktioner – Omkoblingsudstyr


FORRIGE SIDE fournais-bender

Senest redigeret D.11 december 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.