Drifts kraftvarmeenheder med høj tilgængelighed

Kraftvarmeværker
Kraftvarmeværker

Lille, men sikker strømforsyning til husholdningsbrug. En kombineret kraftvarmeenhed (CHP) er et modulært system til udvinding af både varme og elektrisk energi.

Anlægget drives på det sted hvor der er behov for varmeforbruget. Det er baseret på princippet om kraftvarmeproduktion.

Til at drive generatoren anvendes en forbrændingsmotorer som eksempelvis diesel, vegetabilsk olie, gasmotorer eller gasturbiner eller en Stirlingmotorer (varmepumpe).

Som med generatorer, er den elektrotekniske overvågning baseret på isoleringsniveauet, eller på den eksisterende fejlstrøm, afhængigt af den anvendte systemjording (IT-system eller et TN-system).

Spænding og frekvens skal i nettilslutningspunktet (POC) samtidig være inden for et bestemt område, for at kunne indgå i det kollektive elforsyningsnet.

Senest redigeret d.19 oktober 2021