Kraftvarmeværker

Drifts kraftvarmeenheder med høj tilgængelighed

Kraftvarmeværker

Kraftvarmeværker
Lille, men sikker strømforsyning til husholdningsbrug. En kombineret kraftvarmeenhed (CHP) er et modulært system til udvinding af både varme og elektrisk energi.

Anlægget drives på det sted hvor der er behov for varmeforbruget. Det er baseret på princippet om kraftvarmeproduktion.

Til at drive generatoren anvendes en forbrændingsmotorer som eksempelvis diesel, vegetabilsk olie, gasmotorer eller gasturbiner eller en Stirlingmotorer (varmepumpe).

Som med generatorer, er den elektrotekniske overvågning baseret på isoleringsniveauet, eller på den eksisterende fejlstrøm, afhængigt af den anvendte systemjording (IT-system eller et TN-system).

Spænding og frekvens skal i nettilslutningspunktet (POC) samtidig være inden for et bestemt område, for at kunne indgå i det kollektive elforsyningsnet.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Produktoversigt – Reststrømsovervågning
Download Brochure – Vedvarende energi
Download Flyer – Sikker tilslutning til nettet

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

ir 425
ISOMETER IR425-D4

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

dkbender
LINETRAXX RCMA420

Anbefalet måle og overvågningsrelæ

dkbender
LINETRAXX VMD460-NA

Standarder

DS/EN 60255-127
Målerelæer og beskyttelsesudstyr – Del 127: Funktionskrav til over-/underspændingsbeskyttelse

CEI 0-21
Regola Tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle Reti på ed MT delle forpresning distributrici di Energia Elettrica (reference tekniske regler for tilslutning af aktive og passive forbrugere til HV og mv elektriske net af distributionsselskab)

VDE-AR-N 4105
Anwendungsregel: 2011-08 Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

C10/11
Specifieke Technische aansluitingsvoorschriften voor gedecentraliseerde producte-Installaties dør parallelt Werken mødte Het distributienet

BDEW-Richtlinie

DIN VDE 0126-1-1/a1
Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Eigenerzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz (norm wurde zurückgezogen und durch din VDE V 0126-1-1 ersetzt)

G59/2
Recommendations for the Connection of Generating Plant to the Distribution Systems of Licensed Distribution Network Operators

G59/3
Recommendations for the Connection of Generating Plant to the Distribution Systems of Licensed Distribution Network Operators

G83/2
Recommendations for the Connection of Type Tested Small-scale Embedded Generators (up to 16A per phase) in parallel with Low Voltage Distribution Systems

G83/3
Recommendations for the Connection of Type Tested Small-scale Embedded Generators (up to 16A per phase) in parallel with Low Voltage Distribution Systems


FORRIGE SIDEfournais-bender

Senest redigeret D.11 december 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.