isoNAV685-D-B

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

 • Overvågning af afbrudte strømkredse
 • Overvågning af 3 isolationsniveauer
 • Modbus TCP
 • Reduceret prøvespænding

IMD’er i serien ISOMETER® type isoNAV685-D-B er udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer, i overensstemmelse med IEC 61557-8. Udstyret er for universal anvendelse, og kan derfor installeres til overvågning af afbrudte strømkredse i et TN-system, TT-system eller i IT-systemer.

Applikationer

 • Overvågning af afbrudte strømkredse og systemer

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt Sprog Størrelse Download 
DatabladisoNAV685-D-BEN2 MB Download
ManualerisoNAV685-D-BEN2 MB Download
QuickstartisoNAV685-D-BEN2 MB Download
Senest redigeret d.3 januar 2022

Funktioner

 • ISOMETER® kan anvendes til kontinuerlig overvågning af isolationsmodstand og isolationsovervågning af strømkredse, der er afbrudt.
 • Automatisk tilpasning til det eksisterende nets aflednings-kapacitans.
 • AMPPLUS målemetode
 • En justerbar alarmværdi i intervallet 10 kΩ...1 MΩ (fabriksindstilling = 50 kΩ).
 • Højopløseligt grafik LC display for god læsbarhed og registrering af udstyrets status.
 • Overvågning af tilslutning til beskyttelsesjord.
 • Automatisk selvtest af udstyret.
 • Historisk hukommelse med real-tidsfunktion (buffer til tre dage) til lagring 1023 alarmer med dato og tidsstempel.
 • Frit programmerbare digitale indgange og udgange.
 • Fjernindstilling via internet eller intranet (webserver/mulighed: COMTRAXX® Gateway).
 • Mulighed for fjerndiagnosticering på verdensplan via internettet.
 • BCOM, Modbus TCP og web-server.

Ordreoplysninger

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® ISONAV685-D-B

TypeNominelt spændingsområde UnHjælpespænding UsArt. nr.
isoNAV685-D-BafbrudteAC 24…240 V; 50…400 Hz/
DC 24… 240 V
B91067024
Senest redigeret d.3 januar 2022

Tilbehør

OBLIGATORISK TILBEHØR TIL ISOMETER® ISONAV685-D-B

Type betegnelseArt. nr.
Et sæt skrueklemmer*B91067901
Et sæt push-wire terminalerB91067902
Tilbehør til kabinettet (klemmeafdækning, 2 Montageclips)*B91067903
Transparent front-cover 144 × 72 (til IP65)B98060005

*inkluderet i leveringsomfanget

Senest redigeret d.3 januar 2022
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.