Nyheder

Nyheder indenfor Bender produkter

 

nyheder

Gazelle virksomhed

Børsen har udnævnt fournais® til gazelle virksomhed 2019. Det at være gazellevirksomhed indebærer, at fournais® er en af de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, og samtidig lever op til de formelle krav herfor. Kravene til en gazelle-virksomhed fremgår bl.a. på Wikipedia læs mere her.

I denne forbindelse har Niels Lunde, chefredaktør på Børsen bl.a. udtalt til Nykredit, at det en gazellevirksomhed gør godt, og som fører til, at de bliver tildelt hæderen er, at de:

“… er præget af et meget stort kundefokus. De er virkelig, virkelig optaget af deres kunder”, siger han. Videre, er et andet kendetegn, at gazellerne er gode til at udtrykke sig meget enkelt, så de er nemme at forstå.

”Det kan godt lyde lidt banalt, men der er mange virksomheder i dag, som er gode til at gøre ting meget indviklede og svære at forstå – de taler som et regneark. Gazellerne er meget nede på jorden og gør tingene enkle, og det vil sige, at det også er nemt for ejerlederens medarbejdere at forstå, hvad det er, idéen går ud på med virksomheden.”

Dog er det ikke helt så tankevækkende, at ”Gazellerne består også af virksomheder, som har eksisteret i mange år. Det kan vi dokumentere”, siger Niels Lunde.

Ovenstående udtagelser fra chefredaktør Nils Lunde kan du læse her, og i gazellevirksomhed fournais® kan vi kun tilslutte os disse.

Dette bl.a. fordi, udnævnelsen til gazellevirksomhed falder sammen med, at virksomheden fournais® den 1. juli 2020 har eksisteret i hele 40 år.


nyheder fra Bender

Frekvensomformerbeskyttelse

  • MRCD type B
  • Eneste beskyttelse mod utilsigtede fejludkoblinger!
  • Universal AC/DC-fejlstrømsrelæ®.
  • Uafhængig af laststrøm og spænding.
  • Til personbeskyttelse, beskyttelse mod brand og anlægsbeskyttelse.

Læs mere her


fournais-bender SensorPRO

SensorPRO beskyttelsesudstyr

BENDER verdensførende inden for elektrisk sikkerhed. De nye LINETRAXX®-enheder med SensorPRO kombinerer den bedste højpræcisions måleteknik til et beskyttelsesudstyr, udført med åben kommunikation og som fordrer et  minimum af disponibel plads i eltavler. Med SensorPRO tilbydes nye funktionaliteter, som er særlig egnet og beregnet til fx industrielle applikationer,bygningsautomatik og datacentre.

nyheder

Ny videoserie og viden om HRG systemer

Vi har netop afsluttet en ny filmserie  – denne gang tre korte klip omhandlende HRG-systemer. Det første klip forklarer, hvordan et højmodstandsjordetsystem fungerer, det andet dækker spørgsmålet om, hvordan man skal overvåge modstanden i et HRG-system, og den tredje omhandler jordfejls lokalisering i HRG-systemer med høj modstand. Videoer forefindes her


Neutral Grounding Resistance Monitoring

Overvågning af modstandsjordet net

Vi er stolte af at kunne offentliggøre vores nyeste og mest avancerede udstyr, type NGRM700 til overvågning og beskyttelse af modstandsjordede net / Neutral Grounding Resistor (NGR).

RCMB420EC

Elektrisk sikkerhed til AC opladning

Sikker og pålidelig opladning af elektriske køretøjer er direkte forbundet med den elektrisk sikkerhed i bygningsinstallationer og opladning.

nyheder

Elektrisk sikkerhed med RCMB104

Elektrisk sikkerhed starter i den elektriske installation med et kompakt og følsomt AC/DC-fejlstrømsrelæ® type RCMB104

 


FORRIGE SIDE fournais-bender

Senest redigeret D.26 maj 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.