nyheder

Prisregulering

Kære forretningspartnere

Desværre medfører den aktuelle markedsudvikling et øget pres på hele det globale marked.

Råvareomkostningerne stiger kraftigt, og ligeledes har fragtomkostningerne på transportruterne nået ekstremt høje niveauer verden over. Dette påvirker især vores/fabrikkens indkøb af elektroniske delkomponenter fra Asien og USA.

Der er i øjeblikket  stor stigning i efterspørgslen på søfragt, som rederierne ikke længere kan imødekomme i tilstrækkeligt omfang. Denne situation er blevet påvirket af den delvise nedlukning af havne på grund af Coronavirus, som det var tilfældet for nylig i Shanghai. Transportomkostningerne for søfragt er steget markant, og i mange tilfælde er omkostningerne mere end syvdoblet. Derudover er der også en reduktion i luftfragtkapacitet, og som følge heraf, en generel stigning i disse omkostninger (den tyske inflation var i april 7,4 % – hvilket vi sidst oplevede i 1981!). Dette, sammen med den ekstreme stigning i energi- og brændstofomkostninger, har bidraget til at forværre prisudviklingen drastisk.

Derudover har den igangværende krise i Ukraine, forværret situationen betydeligt, og på nuværende tidspunkt er situationen udsigtsløs.

Desværre betyder al dette, at også vi skal følge den aktuelle markedssituation. Dette bl.a. for at sikre jeres forsyningssikkerhed, og fortsat gøre en ekstraordinær indsats for at skaffe såvel råmaterialer som delkomponenter til de komponenter I har brug for. I betragtning af de betydelige prisstigninger fra vores underleverandører har vi desværre ingen anden mulighed, end at hæve de nuværende priser for salgs- og indkøbsordrer med +9,0 %, med virkning fra og med den 1. september 2022.

I samme forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at grundet den nuværende begrænsede forsyningssituation, skal der for øjeblikket regnes med en generel leveringstid på godt 12 arbejdsuger for de mest gængse Bender komponenter, og i nogle tilfælde længere tid.

Vi ser frem til vores fortsatte samarbejde i disse usædvanligt vanskelige tider, og takker for jeres forståelse.

corona politik fournais bender

Covid-19 / Coronavirus

Status hos fournais i forhold til Covid-19

Vi i fournais a/s holder os løbende opdateret med de nationale sundhedsmyndigheders anbefalinger som knytter sig til Covid-19 virus for at sikre, at vi tager de nødvendige forholdsregler.

I korte træk gælder følgende pr. 01.12.2021

Leveringssituationen for enkelte produkter er påvirket af verdensmarkedets mangel på råvare, og således også på nogle delkomponenter som indgår i det færdige produkt, hvilket kan give længere leveringstider.

Vi gør vores bedste for at holde vores kunder løbende informeret omkring leveringstider.

  • Alle ansatte er på kontoret i Skodsborg.
  • Logistik og lager arbejder som vanlig, og er fysisk tilstede

nyheder

Frekvensomformerbeskyttelse

  • MRCD type B
  • Eneste beskyttelse mod utilsigtede fejludkoblinger!
  • Universal AC/DC-fejlstrømsrelæ®.
  • Uafhængig af laststrøm og spænding.
  • Til personbeskyttelse, beskyttelse mod brand og anlægsbeskyttelse.

Læs mere her

sensor pro

SensorPRO beskyttelsesudstyr

BENDER verdensførende inden for elektrisk sikkerhed. De nye LINETRAXX®-enheder med SensorPRO kombinerer den bedste højpræcisions måleteknik til et beskyttelsesudstyr, udført med åben kommunikation og som fordrer et  minimum af disponibel plads i eltavler.

Med SensorPRO tilbydes nye funktionaliteter, som er særlig egnet og beregnet til fx industrielle applikationer,bygningsautomatik og datacentre.

HGR højmodstandsjordet net

Ny videoserie og viden om HRG systemer

Vi har netop afsluttet en ny filmserie  – denne gang tre korte klip omhandlende HRG-systemer.

Det første klip forklarer, hvordan et højmodstandsjordetsystem fungerer, det andet dækker spørgsmålet om, hvordan man skal overvåge modstanden i et HRG-system, og den tredje omhandler jordfejls lokalisering i HRG-systemer med høj modstand.
Videoer forefindes her

nyheder

Overvågning af modstandsjordet net

Vi er stolte af at kunne offentliggøre vores nyeste og mest avancerede udstyr, type NGRM700 til overvågning og beskyttelse af modstandsjordede net / Neutral Grounding Resistor (NGR).

RCMB420

Elektrisk sikkerhed til AC opladning

Sikker og pålidelig opladning af elektriske køretøjer er direkte forbundet med den elektrisk sikkerhed i bygningsinstallationer og opladning.

RCMB104

Elektrisk sikkerhed med RCMB104

Elektrisk sikkerhed starter i den elektriske installation med et kompakt og følsomt AC/DC-fejlstrømsrelæ® type RCMB104

Senest redigeret d.25 maj 2022