ewon

Fjernvedligeholdelse via LTE VPN-router

Fjernvedligeholdelse via LTE-router i kombination med Bender enheder i COMTRAXX®-serien

Med en LTE-router kan teknikere til enhver tid få et overblik over de tilsluttede systemer.
Forbindelsen kan ske via kundens netværk eller LTE.
Via tilsluttede COMTRAXX®-enheder (COM465IP, CP9xx, CP9…-I) kan bus-enhederne være vises, styres og parametreres på afstand.

cp305

LINETRAXX® CP305

Overvågning af medicinske IT-systemer

CP305 er et akustisk og visuelt alarmsystem og den nye standard fra Bender til overvågning af medicinske IT-systemer på operationsstuer, intensivafdelinger og skadestuer. Med sit 5″ touch-display, sin nye brugergrænseflade, forbedrede tilslutningsmuligheder og innovative funktioner er det den ideelle løsning til nybyggeri, ombygninger og eftermontage.

RCM410R

LINETRAXX® RCM410-R2

Beskyttelsesudstyr i særklasse
LINETRAXX® RCM410 er designet til kontinuerlig fejlstrømsovervågning hvilket vil sige, permanent overvågning af lækstrømme og fejlstrømme til jord. RCM410 måler både AC og pulserende DC fejlstrømme i jordede systemer udført som et TN-system og/eller som et TT-system. En alarm med udgangsrelæ aktiveres i tilfælde af en fejl.
 
Udstyret kan også anvendes til at overvåge enkeltledere såsom PE-ledere, PE-N- forbindelser og PE-udligningsforbindelser.
 
2 indstilbar alarmværdier i området 50… 100% af mærkeudløsestrøm IΔn gør det muligt, at skelne mellem foralarm og hovedalarm.
nyheder

ISO415R med Connect APP

Forestil dig en verden, hvor det ikke længere er nødvendigt at konfigurere vores Benderenheder individuelt med alle deres parametre, en verden, hvor løsningen er meget enklere.

Ved hjælp af appen kan vores nyeste enheder konfigureres bekvemt, hvilket gør opsætning af enhederne lige så let som børns leg: Du installerer bare appen på din smartphone og følger instruktionerne på startsiden. Hold din smartphone til den enhed, du er forbundet til enheden ved hjælp af NFC -læseren på bare et par sekunder.

Hvad kan APPén hjælpe med?

Appen kan bruges til at hente vigtige oplysninger om systemets status fra Benderenheder på stedet under løbende drift.

Enhederne kan konfigureres ved hjælp af Bender Connect appen, selv når de er slukket, eller før de overhovedet er installeret. Svarværdier og alarmgrænsen kan indstilles, og den korrekte Modbus -adresse kan tildeles. På samme måde, hvis en enhed skal udskiftes, kan parametrene for en enhed overføres til en anden ved hjælp af en backup.

Hent App

Appen er allerede tilgængelig via Google Play og App Store – naturligvis gratis!

Apple Store (iO’er): https://apps.apple.com/us/app/bender-connect/id1528293656

Google Playstore (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=de.bender.app&hl=da

anvendelse

Eksempel på anvendelse

Person-, brand og anlægsbeskyttelse – er det et tema for dig?

Automatisk afbrydelse med MRCD

Elektriske installationer skal fungere problemfrit og altid være funktionsdygtige. Beskyttelse mod elektrisk stød er altid vigtig. I tilfælde af fejl giver fejlstrømsafbrydere effektiv beskyttelse mod indirekte berøring, samt beskyttelse mod brand, ved automatisk at afbryde forsyningen inden for meget kort tid.

Anvendelse

En AC/DC modulær fejlstrømsafbryder type B (MRCDB303), med integreret målestrømstransformer kombineret med en kredsbryder. Justerbar udløsestrøm i området 30mA … 3 A, der fleksibelt kan tilpasses de systemrelaterede lækstrømme i den elektriske installation.

Med et frekvensområde fra DC… 100kHz sikre et MRCD® type B, at de oplistede krav til brandbeskyttelse i områder med risiko for brand som følge af arten af bearbejdede eller oplagrede materialer opfyldes, som beskrevet i standarden DS/HD 60364-4-42 (§422.3.9).

Sådanne steder hvor der skal træffes forholdsregler, hvor der er særlig risiko for brand, skal der også udføres beskyttelse mod brand forårsaget af elektrisk materiel. Disse områder dækker eksempelvis savværker, og andre virksomheder inden for træindustrien.

Ved brug af et type B MRCD® i den faste elektriske installation, er der således mulighed for at tilvejebringe kravene til personbeskyttelse og/eller brandbeskyttelse, uden øjeblikkelig afbrydelse i produktionen, som derved ikke længere er et tema. 

priser-uden-ramme

Prisregulering

Kære forretningspartnere

Desværre medfører den aktuelle markedsudvikling et øget pres på hele det globale marked.

Råvareomkostningerne stiger kraftigt, og ligeledes har fragtomkostningerne på transportruterne nået ekstremt høje niveauer verden over. Dette påvirker især vores/fabrikkens indkøb af elektroniske delkomponenter fra Asien og USA.

Der er i øjeblikket  stor stigning i efterspørgslen på søfragt, som rederierne ikke længere kan imødekomme i tilstrækkeligt omfang. Denne situation er blevet påvirket af den delvise nedlukning af havne på grund af Coronavirus, som det var tilfældet for nylig i Shanghai. Transportomkostningerne for søfragt er steget markant, og i mange tilfælde er omkostningerne mere end syvdoblet. Derudover er der også en reduktion i luftfragtkapacitet, og som følge heraf, en generel stigning i disse omkostninger (den tyske inflation var i april 7,4 % – hvilket vi sidst oplevede i 1981!). Dette, sammen med den ekstreme stigning i energi- og brændstofomkostninger, har bidraget til at forværre prisudviklingen drastisk.

Derudover har den igangværende krise i Ukraine, forværret situationen betydeligt, og på nuværende tidspunkt er situationen udsigtsløs.

Desværre betyder al dette, at også vi skal følge den aktuelle markedssituation. Dette bl.a. for at sikre jeres forsyningssikkerhed, og fortsat gøre en ekstraordinær indsats for at skaffe såvel råmaterialer som delkomponenter til de komponenter I har brug for. I betragtning af de betydelige prisstigninger fra vores underleverandører har vi desværre ingen anden mulighed, end at hæve de nuværende priser for salgs- og indkøbsordrer med +9,0 %, med virkning fra og med den 1. september 2022.

I samme forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at grundet den nuværende begrænsede forsyningssituation, skal der for øjeblikket regnes med en generel leveringstid på godt 12 arbejdsuger for de mest gængse Bender komponenter, og i nogle tilfælde længere tid.

Vi ser frem til vores fortsatte samarbejde i disse usædvanligt vanskelige tider, og takker for jeres forståelse.

corona politik fournais bender

Covid-19 / Coronavirus

Status hos fournais i forhold til Covid-19

Vi i fournais a/s holder os løbende opdateret med de nationale sundhedsmyndigheders anbefalinger som knytter sig til Covid-19 virus for at sikre, at vi tager de nødvendige forholdsregler.

I korte træk gælder følgende pr. 01.12.2021

Leveringssituationen for enkelte produkter er påvirket af verdensmarkedets mangel på råvare, og således også på nogle delkomponenter som indgår i det færdige produkt, hvilket kan give længere leveringstider.

Vi gør vores bedste for at holde vores kunder løbende informeret omkring leveringstider.

  • Alle ansatte er på kontoret i Skodsborg.
  • Logistik og lager arbejder som vanlig, og er fysisk tilstede

mrcd-maksimalafbryder

Frekvensomformerbeskyttelse

  • MRCD type B
  • Eneste beskyttelse mod utilsigtede fejludkoblinger!
  • Universal AC/DC-fejlstrømsrelæ®.
  • Uafhængig af laststrøm og spænding.
  • Til personbeskyttelse, beskyttelse mod brand og anlægsbeskyttelse.
sensor pro, TN TT system

SensorPRO beskyttelsesudstyr

BENDER verdensførende inden for elektrisk sikkerhed. De nye LINETRAXX®-enheder med SensorPRO kombinerer den bedste højpræcisions måleteknik til et beskyttelsesudstyr, udført med åben kommunikation og som fordrer et  minimum af disponibel plads i eltavler.

Med SensorPRO tilbydes nye funktionaliteter, som er særlig egnet og beregnet til fx industrielle applikationer,bygningsautomatik og datacentre.

HGR højmodstandsjordet net

Ny videoserie og viden om HRG systemer

Vi har netop afsluttet en ny filmserie  – denne gang tre korte klip omhandlende HRG-systemer. Det første klip forklarer, hvordan et højmodstandsjordetsystem fungerer, det andet dækker spørgsmålet om, hvordan man skal overvåge modstanden i et HRG-system, og den tredje omhandler jordfejls lokalisering i HRG-systemer med høj modstand.
ngrm700

Overvågning af modstandsjordet net

Vi er stolte af at kunne offentliggøre vores nyeste og mest avancerede udstyr, type NGRM700 til overvågning og beskyttelse af modstandsjordede net / Neutral Grounding Resistor (NGR).

RCMB420, rcmb422

Elektrisk sikkerhed til AC opladning

Sikker og pålidelig opladning af elektriske køretøjer er direkte forbundet med den elektrisk sikkerhed i bygningsinstallationer og opladning.

RCMB104

Elektrisk sikkerhed med RCMB104

Elektrisk sikkerhed starter i den elektriske installation med et kompakt og følsomt AC/DC-fejlstrømsrelæ® type RCMB104