ISOMETER® IRDH575B2-435

Et IMD i serien ISOMETER® IRDH575 er isolationsovervågning, designet og beregnet til at måle og overvåge isolationsmodstanden i hovedstrømkredse, udført med systemjording som et IT-system (isoleret net). Isolationsovervågningsudstyr type IRDH575 er velegnet for universel anvendelse, og kan installeres i 3(N)AC, AC/DC og DC-systemer. Beskyttelsesudstyr type IRDH575 er derfor bl.a. anvendlig i moderne forsyninger og komplekse elinstallationer, som ofte indeholder effektelektronik i form af ensrettere (fx flerpuls brokoblinger) til frekvensomformer og invertere, thyristorstyret DC drev, og direkte tilsluttede DC-komponenter. I sådanne automatiserede installationer forekommer ofte en større afledningskapacitet mod jord. Isolationsovervågning type IRDH575 er beregnet til dette formål, og tilpasser sig automatisk til de i installationen forkommende betingelser. Ved en kombination af IRDH575 med udstyr i EDS4...serien og dertilhørende målestrømtransformere, tilvejebringes et fejlfindingssystem (IFLS), til automatisk lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer.

Et IMD i serien ISOMETER® IRDH575 er isolationsovervågning, designet og beregnet til at måle og overvåge isolationsmodstanden i hovedstrømkredse, udført med systemjording som et IT-system (isoleret net).

Isolationsovervågningsudstyr type IRDH575 er velegnet for universel anvendelse, og kan installeres i 3(N)AC, AC/DC og DC-systemer.

Beskyttelsesudstyr type IRDH575 er derfor bl.a. anvendlig i moderne forsyninger og komplekse elinstallationer, som ofte indeholder effektelektronik i form af ensrettere (fx flerpuls brokoblinger) til frekvensomformer og invertere, thyristorstyret DC drev, og direkte tilsluttede DC-komponenter. I sådanne automatiserede installationer forekommer ofte en større afledningskapacitet mod jord. Isolationsovervågning type IRDH575 er beregnet til dette formål, og tilpasser sig automatisk til de i installationen forkommende betingelser.

Ved en kombination af IRDH575 med udstyr i EDS4…serien og dertilhørende målestrømtransformere, tilvejebringes et fejlfindingssystem (IFLS), til automatisk lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer.

Applikationer

 • Overvågning af isolationsmodstand i IT-systemer
 • Lokalisering af isolationsfejl, med supplerende lokaliseringsudstyr type EDS4...

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade IRDH575 Serie (Nord Amerika) EN 525 KB  Download
Datablade IRDH575 EN 525 KB  Download
Manualer IRDH575 EN 1 MB  Download
Quickstart IRDH575 Serie (Nord Amerika) EN 201 KB  Download

Senest redigeret D.19 marts 2020

Funktioner

 • Universel anvendelse i 3(N)AC, AC/DC og DC IT-systemer 20...575 V / 340...760 V
 • Indstilbare responsværdi 1 kΩ...10 MΩ
 • Info-knap for indikation af forskellige parametre og nettets afledningskapacitet
 • Omfattende selvovervågningsfunktion, inkl. alarmrelæ for systemfejl
 • Intern/ekstern test og reset-knap
 • To separate alarmrelæer, N/C eller N/O drift er vælgbar
 • Baggrundsbelyst tekstdisplay med 4 x 16 tegn
 • RS-485 interface
 • Datahukommelse, netudkoblings-funktion og 0/4...20 mA linær strømudgang
 • Kan udvides til at omfatte et system for automatisk lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer (IFLS), med lokalisering på op til max. 1080 separate strømkrede
 • Indstilbar prøvestrøm for lokalisering af isolationsfejl
 • Et hensigtsmæssigt fejlfindingssystem kan etableres ved anvendelse af IRDH575 sammen med EDS4... til aut. lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer
 • AMP-målemetode

Ordreoplysninger

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® IRDH575

Type Nominel system spænding un Hjælpespænding Us Art. nr.
IRDH575B1-427 AC/DC 20…575 V DC 19.2… 72 V B91065502
IRDH575B1-435 3(N)AC / DC 20…575 V* AC 88…264 V / DC 77…286 V* B91065500
IRDH575B1-4227** 3(N)AC / DC 20…150 V* DC 19. 2…72 V* B91065505
IRDH575B1-4235 AC/DC 20…150 V AC 88…264 V / DC 77…286 V B91065504
IRDH575B2-427 3(N)AC 340…760 V / DC 340…575V* DC 19.2… 72 V B91065506
IRDH575B2-435 3(N)AC 340…760 V / DC 340…575 V* AC 88…264 V / DC 77…286 V* B91065503
* Absolutte værdier ** Prøvespænding Um 10 V

Senest redigeret D.19 marts 2020

Tilbehør

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® IRDH575

Beskyttelse mod støv og fugt

Type Dimensioner Art. nr.
Indbygget i tavle, kapslingsklasse IP42 144 x 96 mm B98060006
Transparent frontcover, kapslingsklasse IP65 144 x 96 mm B98060007


Adapter til skinne montering

Type Art. nr.
Adapter til skinne montering B98060010
Adapteren muliggør hurtig montering af IRDH575 på en DIN-skinne iht. IEC 60715.


Viserinstrumenter

Type Måleområde Dimensioner Art. nr.
9620-1421 0… 20 mA 96 x 96 mm B986841
9620S-1421 0… 20 mA 96 x 96 mm B986842

Senest redigeret D.19 marts 2020

Yderligere information

Vægt 4 kg

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.