iso415R-2

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

Isolationsovervågning

Et ISOMETER® til isolationsovervågning (IMD) i serien iso415R, er et IMD beregnet til at overvåge isolationsmodstanden i henhold til standarden EM 61557-8, og er beregnet en isoleret AC/DC hjælpekreds, udført som et IT-system med en normalspænding i området 0… 400 V.

Såfremt der forefindes DC-komponenter i AC/DC systemet, påvirker disse ikke isolationsovervågningens driftsegenskaber negativt, såfremt der opstår en kapacitiv isolationsfejl på belastningssiden af ensretterne.

At udstyret er udført med ekstern forsyningsspænding muliggøre endvidere, at der kan foretage overvågning af afbrudte strømkredse.

Den målte værdi RF samt alle meddelelser og alarmer vises via lysdioderne på IMD’et, og kan aflæses via interfacet (Modbus RTU og NFC).

Desuden aktiveres meddelelser og alarmer også via udgangsrelæ K1, alt afhængig af hvilke alarmopgaver der er indstillet via interfacet.

Applikationer

AC/DC-hjælpekredse udført som et IT-system, som effektiv løsning til elektrisk-sikkerhed-maskiner

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt Sprog Størrelse Download 
Databladeiso415REN425 KB Download
Manualeriso415REN425 KB Download
Senest redigeret d.16 december 2022

Funktioner

  • Isolationsovervågningsudstyr til isolerede net, fx 3(N)AC, AC og DC-systemer (IT-system) med galvanisk tilsluttede ensrettere.
  • For anvendelse i fx hjælpekredse med begrænset udbredelse iht. DS/HD60364-5-557.
  • IMD i henhold til IEC/EN 61557-8
  • Automatisk tilpasning til systemer med en maksimal kapacitans 25μF.
  • Selvovervågning samt automatisk tilslutningsovervågning
  • To individuelt konfigurerbare alarmværdier fra 5 kΩ…1000 kΩ
  • RS-485 interface med Modbus RTU protocol · NFC interface (Near Field Communication / Nærfeltskommunikation)

Ordreoplysninger

Varianter af ISOMETER® iso415R

TypeHjælpespændingSKU. Nr.
Iso415R-24DC 24VB71602000
Iso415R-2AC/DV 100…240 VB71603000
Senest redigeret d.16 december 2022

Connect APP

Forestil dig en verden, hvor det ikke længere er nødvendigt at konfigurere vores Benderenheder individuelt med alle deres parametre, en verden, hvor løsningen er meget enklere.

Vi har lige udviklet denne løsning: Bender Connect appen, som allerede er tilgængelig i appbutikkerne siden denne uge.

iso415r

Ved hjælp af appen kan vores nyeste enheder konfigureres bekvemt, hvilket gør opsætning af enhederne lige så let som børns leg: Du installerer bare appen på din smartphone og følger instruktionerne på startsiden. Hold din smartphone til den enhed, du er forbundet til enheden ved hjælp af NFC -læseren på bare et par sekunder.

 

HVAD KAN APPEN GØRE?

Læsning i energitilstand: Appen kan bruges til at hente vigtige oplysninger om systemets status fra Benderenheder på stedet under løbende drift.

Parameterindstilling i energiløs tilstand: Enhederne kan konfigureres ved hjælp af Bender Connect appen, selv når de er slukket, eller før de overhovedet er installeret. Svarværdier og alarmgrænsen kan indstilles, og den korrekte Modbus -adresse kan tildeles. På samme måde, hvis en enhed skal udskiftes, kan parametrene for en enhed overføres til en anden ved hjælp af en backup.

Enhedsdokumentation og sikkerhedskopiering af enhederne: Appen giver let adgang til manualer og anden enhedsdokumentation. Det er også muligt at oprette og gemme PDF dokumentation direkte i appen. Med Bender Connect appen kan alle oplysninger om indstillinger og konfigurationer af Bender -enheder gemmes til dokumentation, og sikkerhedskopier kan oprettes og gendannes via gateways med COMTRAXX® -softwaren. En COMTRAXX® backup kan også overføres tilbage til enheden via appen.

FOR HVEM VAR APPEN UDVIKLET?

For alle kunder, der har brug for at parametre enheder. Vi vil gøre det så let som muligt for dem at konfigurere vores enheder.

HVOR KAN DU HENTE APPEN?

Appen er allerede tilgængelig via Google Play og App Store – naturligvis gratis!

Apple Store (iO’er): https://apps.apple.com/us/app/bender-connect/id1528293656

Google Playstore (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=de.bender.app&hl=da

HVILKE INDSTILLINGER ER MULIGT AT BRUGE BENDER CONNECT APP?

Vi har oprettet en kort video om installation og konfiguration af appen: https://vimeo.com/572079184/eb3b28e053

Bemærk, at videoerne blev oprettet til interne formål og ikke kan deles med kunder.

HVILKE BENDERENHEDER STØTTER APPEN?

Indtil videre understøtter appen vores iso415R- og RCM410R seriens enheder. Kort tid vil appen være tilgængelig for andre Bender enheder – vi arbejder i øjeblikket på grænsefladen til RCMS410R og CP305. Vi er også i gang med at udvikle yderligere app funktioner.

Senest redigeret d.16 december 2022
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.