EDS441-L-4

 • Udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer (IFLS)
 • Anvendes til hovedstrømkredse
 • 12 målekanaler for tilslutning til måletransformer serierne W…, WR…, WS…
 • Overvågning af forbindelse og tilslutning til måletransformer
 • Universelt systemkoncept

isoscan® EDS44x er udstyr til lokalisering af isolationsfejl, for anvendelse i forbindelse med ISOMETER® iso685-D-P eller pulsgenerator type PGH, til automatisk lokalisering af isolationsfejl i isolerede net, dvs. i net udført som et IT-system (ujordet system).

Udstyret registrerer prøvestrømmen genereret fra isolationsovervågningen type iso685-D-P eller type IRDH575 og tilsvarende fra en PGH, og evaluere dem tilsvarende.

Til et lokaliseringsmodul type EDS44x kan der tilsluttes op til 12 måltransformere. Via 2-leder RS-485 interface (BMS bus protokol) kan der i alt tilsluttes op til 21 lokaliseringsmoduler i et og samme system, og dermed kan der lokaliseres isolationsfejl på op til 252 afgående strømkredse.

Hvad omfatter Udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS)?
Når driftssikkerhed og personsikkerhed er højt prioriteret, anvendes et IT-system (isoleret net).

Til dette formå anvendes udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), i kombination med udstyr til isolationsovervågning (IMD) og måletransformere.

Ved en systemjording udført som et IT-system, anvendes udstyr til lokalisering af isolationsfejl, bl.a. for at opnå maksimal driftssikkerhed. IFLS (udstyr til lokalisering af isolationsfejl) er samtidig en standardiseret metode til automatisk fejlfinding på elektriske installationer under drift – altså uden afbrydelse af forsyningen - og kan derfor anvendes uanset om der er tale om en hjælpekreds eller hovedstrømkredse.

Da både person- og driftssikkerhed er af særlig væsentlig betydning ved bl.a. raffinering af olie og gas - både når det drejer sig om offshore og onshore installationer – tilsvarende i forsyninger til medicinske områder gruppe 2 på et sygehus og på hospitaler (fx forsyning til en intensiv stue med mange stikkontakter), og i installationer der kræver en sikker strømforsyning, er det en væsentlig fordel at anvende udstyr til lokalisering af isolationsfejl.

Dette er eksempelvis også tilfældet i datacentre, hvor oppetid er af væsentlig betydning, hvorfor automatisk lokalisering af isolationsfejl er en af de mest optimale løsninger.

Tilsvarende anvendes IFLS-udstyr også til lokalisering af isolationsfejl - jordfejl - i strømforsyning ombord på moderne oceangående skibe, men også til brug for forebyggende vedligeholdelse af kabellage installationer til infrastruktur, og i installationer til mine- og tunneldrift. fournais-bender

Yderligere information

Vægt 4 kg

Features

 • Universelt systemkoncept
 • Modulært design, kan derfor let tilpasses den enkelte applikation
 • Tilhørende måletransformere fås i forskellige størrelser og versioner
 • Overvågning af CT-forbindelser
 • 12 målekanaler for tilslutning af måletransformere
 • Funktion til valg af fejlhukommelse
 • Konfigurationsmuligheder muliggør individuelle tilpasning
 • Op til 21 EDS-moduler for lokalisering af isolationsfejl i ét IT-system, 252 målekanaler
 • Følsomhed for responsværdi: EDS440 2... 10 mA
 • AC fejlstrømsmåling (reststrøm) med konfigurerbare responsværdi
 • To alarm relæer hver med en N/O kontakt
 • N/O eller N/C drift er valgbar
 • Ekstern test/reset-knap kan tilsluttes via digitale indgange
 • Indikation via iso685-D-P eller lysdioder (LED’er)
 • Central indikation af afgående strømkredse med fejl
 • Serielt interface RS-485, BS bus adresseområde 2... 90
 • Mulighed for tilslutning til et højere niveau af visualiseringssystemer

Applications

 • Lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer fx AC, 3AC og DC IT-systemer
 • For anvendelse i hovedstrømkredse og hjælpekredse i industrianlæg og på skibe
 • Diode-koblede DC IT-systemer på kraftværker
 • Elektriske installationer i medicinske områder

Accessories

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOSCAN ® EDS440

Tilbehør

Type Hjælpespænding Us Kunst. Nej.
DI-1PSM (RS-485 repeater) AC/DC 24 V ± 20% B95012044
DI-2 USB (grænseflade omformer RS-485/USB) hos USB telegram Leveret af USB-interface B95012045
AN471 (strømforsyning til DI-1 eller DI-2) AC 230 V 50/60 Hz/
AC, DC 20 V
B924189
Snap-on montagebeslag W20…/35… B98080501
Snap-on montagebeslag W60… B98080502


Måling af aktuel transformator for EDS440

Type Indvendig diameter/mm Design type Kunst. Nej.
W20 20 rundp B98080003
W35 35 rundp B98080010
W60 60 rundp B98080018
W120 120 rundp B98080028
W210 210 rundp B98080034
WS20x30 20×30 delbare B98080601
WS50x80 50×80 delbare B98080603
WS80x120 80×120 delbare B98080606

Ordering information

VARIANTER AF ISOSCAN ® EDS440

Type Forsyningsspænding Us* Response value Kunst. Nej.
EDS440-S-1 AC/DC 24… 240 V 2… 10 ma B91080201
EDS440-L-4 AC/DC 24… 240 V 2… 10 ma B91080202
EDS441-S AC/DC 24… 240 V 0,2… 1 ma B91080204
EDS441-L-4 AC/DC 24… 240 V 0,2… 1 ma B91080205
EDS441-Lab-4 AC/DC 24… 240 V 0,2… 1 ma B91080207
*Absolutte værdier

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade EDS440/EDS441 EN 2 MB  Download
Manualer EDS440/EDS441 EN 3 MB  Download
Quickstarts EDS440-L/EDS441-L (Nord Amerika) EN 2 MB  Download
Quickstarts EDS44x EN 2 MB  Download
Video iso685 – EDS 440-441 EN 28.9 MB  Se video
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.