Offshore

Borerigge og flydende produktionsanlæg

Borerigge og flydende produktionssystemer

Offshore – langt fra land, men alligevel sikker

dkbender
Borerigge såvel som boreplatforme har et produktions-system der normalt producerer døgnet rundt, og kan derfor ikke bare lukkes ned, på grund af mindre elektriske fejl.

Brugen af ikke-jordede systemer (IT-systemer) med overvågningsudstyr fra Bender ISOMETER®, kan sikre dette. Der skal også være fejlbeskyttelse (beskyttelse mod indirekte berøring) i form af personbeskyttelse i indkvartering og beboelsesområder.

Dette indebærer for eksempel overvågning og beskyttelsesudstyr med RCMS fejlstrømsbeskyttelse, som giver den hurtigst mulige alarm, advarsel og afbrydelse. Alle systemdata kan overføres til et centralt kontrolrum. fournais-bender

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Produktoversigt – Reststrømsovervågning
Download Teknisk papir – Lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer – Planlægning og setup
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse
Download Applikation Notat EDS309x

Produkter

Anbefalet udstyr til Isolationsovervågning (IMD)

fournais-bender
ISOMETER iso 685…
fournais-bender
ISOMETER IRDH275
dkbender
ISOMETER IRDH375

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

offshore
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAXX RCMS460-L
dkbender
LINETRAXX RCMS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150

Anbefalet udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS)

dkbender
ISOSCAN EDS440

Anbefalet til modstandsjordede net

DKEBENDER
LINETRAXX NGRM7010

Standarder

EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

EN 61557-15
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i IT-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

IEC 61892-1
Mobile og faste offshoreenheder – Elektriske installationer – Del 1: Generelle krav og betingelser

IEC 61892-2
Mobile og faste offshoreenheder – Elektriske installationer – Del 2: Systemdesign

IEC 61892-7
Mobile og faste offshoreenheder – Elektriske installationer – Del 7: Farlige områder

Boreskibe

Sikker produktion, oplagring og lastning

dkbender
Et flydende olie- og gasproduktionsanlæg (FPSO-skib) er ganske komplekst, og anvendes fx til at udvinde olie på store havdybder.

FPSO-skibet modtager en blanding af olie, gas, vand og sand, der pumpes op fra oliefeltet, som herefter gennemløber meget kompleks separationsproces, før oplagring og efterfølgende losning (bunkning) sker.

Af samme grund er FPSO’en derfor også udstyret med meget avancerede sikkerhedssystemer, og tilhørende kontrolfunktioner.

I offshoredrift anvendes FPSO’er, fordi de bl.a. eliminerer behovet for at konstruere og oprette en kompleks og dyr rørledningssinfrastruktur på produktions-stedet.

Bender udruster disse skibe med egnet ISOMETER® teknologi, og tilsikrer dermed maksimal sikkerhed.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Teknisk papir – Lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer – Planlægning og setup
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse

Produkter

Anbefalet udstyr til automatisk lokalisering af isolationsfejl

fournais-bender
ISOMETER IRDH575
fournais-bender
ISOSCAN EDS460-L

Anbefalet udstyr til Isolationsovervågning (IMD)

fournais-bender
ISOMETER iso 685…

Anbefalet til modstandsjordede net

DKEBENDER
LINETRAXX NGRM7010

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 61557-15
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i IT-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 50178
Elektronisk udstyr til brug i kraftinstallationer

Undersøiske systemer

En sikker forsyning, selv undersøisk

dkbender
Undersøiske installationer kræves blandt andet, for at anlægge rørledninger og installere undersøiske strukturer.

Disse omfatter, hvad der er kendt som ROV (fjernbetjente køretøjer), som er kabeldrevet under vand. Bender ISOMETER® overvåger kabelforbindelsen og undervands elektronikken for fejl.

I tillæg til disse IMD’er, anvendes et EDS-system til sikker og hurtig fejlfinding.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Teknisk papir – Lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer – Planlægning og setup
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse

Produkter

Anbefalet udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS)

FOUrnais-BENDER
ISOMETER IRDH575
fournais-bender
ISOSCAN EDS460-L

Anbefalet udstyr til Isolationsovervågning (IMD)

fournias-bender
ISOMETER iso 685…

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågningsudstyr i IT-systemer

DS/EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 61557-15
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i IT-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer


FORRIGE SIDEfournais-bender

OpDatoret d. 10 december 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.