Borerigge og flydende produktionssystemer

Offshore - langt fra land, men alligevel sikker
Borerigge og flydende produktionssystemer
Borerigge såvel som boreplatforme har et produktions-system der normalt producerer døgnet rundt, og kan derfor ikke bare lukkes ned, på grund af mindre elektriske fejl.

Brugen af ikke-jordede systemer (IT-systemer) med overvågningsudstyr fra Bender ISOMETER®, kan sikre dette. Der skal også være fejlbeskyttelse (beskyttelse mod indirekte berøring) i form af personbeskyttelse i indkvartering og beboelsesområder.

Dette indebærer for eksempel overvågning og beskyttelsesudstyr med RCMS fejlstrømsbeskyttelse, som giver den hurtigst mulige alarm, advarsel og afbrydelse. Alle systemdata kan overføres til et centralt kontrolrum. fournais-bender

Boreskibe

Sikker produktion, oplagring og lastning
Boreskibe

Et flydende olie- og gasproduktionsanlæg (FPSO-skib) er ganske komplekst, og anvendes fx til at udvinde olie på store havdybder.

FPSO-skibet modtager en blanding af olie, gas, vand og sand, der pumpes op fra oliefeltet, som herefter gennemløber meget kompleks separationsproces, før oplagring og efterfølgende losning (bunkning) sker.

Af samme grund er FPSO’en derfor også udstyret med meget avancerede sikkerhedssystemer, og tilhørende kontrolfunktioner.

I offshoredrift anvendes FPSO’er, fordi de bl.a. eliminerer behovet for at konstruere og oprette en kompleks og dyr rørledningssinfrastruktur på produktions-stedet.

Bender udruster disse skibe med egnet ISOMETER® teknologi, og tilsikrer dermed maksimal sikkerhed.

Undersøiske systemer

En sikker forsyning, selv undersøisk
offshore

Undersøiske installationer kræves blandt andet, for at anlægge rørledninger og installere undersøiske strukturer.

Disse omfatter, hvad der er kendt som ROV (fjernbetjente køretøjer), som er kabeldrevet under vand. Bender ISOMETER® overvåger kabelforbindelsen og undervands elektronikken for fejl.

I tillæg til disse IMD’er, anvendes et EDS-system til sikker og hurtig fejlfinding.

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.