Udgangspunkt for hjælpekredse


Såfremt en elektrisk installation udføres efter den i Danmark gældende udgave af Standardererien for elektriske lavspændingsinstallationer HD 60364, anses sikkerhedskravet i elsikkerhedsloven, for opfyldt. Det fremgår af Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer – som i daglig tale blot kaldes for ”Installationsbekendtgørelsen”.

En hjælpekreds opfylder derfor sikkerhedskravet i elsikkerhedsloven, når den udføres iht. de stillede krav til hjælpekredse, som fremgår af standarden DS/HD 60364-5-557.

hjælpekreds

Standard for hjælpekredse

Af standarden 60364-5-557 fremgår det, at der differentieres mellem hjælpekredse som afhænger af hovedkredsen, og hjælpekredse forsynet fra en uafhængig strømkilde. Dette forstået således, at:

Strømforsyning til hjælpekredse, som afhænger af hovedkredsen kan være tilsluttet

  • Direkte
  • Via en ensretter eller
  • Via en transformer

Dog anbefales hjælpekredsen udført via enkel adskillelse fra hovedkredsen, såfremt hjælpekredsen forsyner elektronisk materiel eller elektroniske systemer.

Alternativt, kan en hjælpekredse være forsynet fra en uafhængig strømkilde (fx via batterier eller en strømforsyning, som er uafhængig af forsyningsnettet).

Væsentlige krav til hjælpekredse

Det væsentligste krav til udførelse af hjælpekredse iht. DS/HD 60364-5-557 fremkommer i forbindelse med afsnit 557.3.4, der omhandler Hjælpekredse med eller uden forbindelse til jord.

Her fremgår det, at en hjælpekreds skal overholde de generelle krav i 60364. I samme afsnit fremgår det også, at:

Det bør overvejes at benytte ujordede hjælpekredse, hvis der er behov for stor pålidelighed.

Det bemærkes, at ovenstående krav reflekterer de generelle krav i 60364 vedrørende Beskyttelse af sikkerhedsgrunde. Her anfører standarden DS/HD 60364-1 i afsnit 131.7 omhandlende Beskyttelse mod afbrydelse af strømforsyningen, at:

Hvor der kan forventes at opstå fare eller beskadigelse som følge af en afbrydelse af forsyningen, skal der træffes passende foranstaltninger for installationen eller det installerede materiel.  

Derudover fremgår det af samme afsnit 557.3.4, at:

I jordede hjælpekredse medfører en jordfejl i en ujordet leder fx afbrydelse af hjælpekredsens strømforsyning.

Endvidere at:

I ujordede hjælpekredse medfører en jordfejl i en leder kun et signal fra udstyr til isolationsovervågning.

En ujordet hjælpekreds er defineret i 557.3.4.3. Her fremgår det, at:

Hvis en hjælpekreds er ujordet via en transformer, skal udstyr til isolationsovervågning (IMD) i henhold til IEC 61557-8 installeres på sekundærsiden.

Konkluderende:

Baseret på ovenstående krav i både DS/HD 60364-1 og DS/HD 60364-5-557 kan det konkluderes, at sikkerhedskravet kan anses for opfyldt både mht. pålidelighed i hjælpekredse, og med hensyn til passende foranstaltninger vedrørende fare eller beskadigelse som følge af en afbrydelse af forsyningen såfremt kredsen altså udføres som en ujordet hjælpekreds – hvilket vil sige, som et IT-system med isolationsovervågning.
fournais-bender

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.