Skibe

Skibe med elektrisk sikkerhed

Skibe – Strømforsyning on-board

Sikkerhed undervejs – Fra dieselmotor til bowthruster

dkbender
Moderne oceangående skibe er udstyret med mindst 4 store dieselgeneratorer, som drives i et isoleret net (IT-system).

Overvågning af jordfejl ved hjælp af den fælles 3-lampe målemetode er hverken helt eller delvis sikker.

Og er derfor heller ikke i overensstemmelse med standarderne for materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger.

Brugen af moderne målemetoder i materiel til beskyttelse mod indirekte berøring i IT-systemer (fejlbeskyttelse) – dvs. i udstyr til isolationsovervågning – basere sig i stedet på AMP måleprincippet.

Dette giver rigtig god mening, grundet den massive anvendese af frekvensomformere, thyristor styringer og andet halvleder materiel i form af fx ensrettere, triac-regulering, PC’ere mv.

Det skal samtidig også sikres, at såfremt installationen forsynes af flere parallelt forbundne generatorer, skal der anvendes en IMD for hver forsyning, forudsat at de er tvangskoblet på en sådan måde, at kun et enkelt isolationsovervågningsudstyr forbliver forbundet til systemet.

Alle andre IMD’er overvåger den afbrudte strømforsyning, hvilket gør det muligt at genindkoble denne forsyning, uden isolationsfejl.

I henhold til standarden for isolationsovervågning bør man derfor sikre sig, at matriellet er mærket for permanent overvåg af AC/DC isolationsfejl.

Med Bender ISOMETER® opnås dette.

Blandt hovedkomponenterne ombord på et skib er aksel-generatoren, foruden hjælpeaggregaterne med sine hjælpegeneratorer til el-forsyning af fx balastepumper.

Til en hovedtavle såvel som fordelingstavle og andre lavspændingstavler om bord på stålskibe, er systemjordingen generelt udformet som et isoleret net.

Det vil sige som et IT-system som ovenfor beskrevet – der kontinuerlig overvåges med et A-ISOMETER® og materiel til lokalisering af isolationsfejl (EDS-system)

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Flyer – Strømkvalitet
Download Produktoversigt – Strømkvalitet
Download Teknisk papir “Oasis of the Seas”: et krydstogtskib af superlativer
Download Applikations Notat EDS309x
Download Teknisk papir – Lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer – Planlægning og setup
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse
Download Teknisk papir – Sikker tur med pålidelig strømforsyning

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

iso 685
ISOMETER iso685…
skibe
ISOMETER IRDH275
DKBENDER
ISOMETER IRDH375
DKBENDER
ISOMETER IRDH575

Anbefalede systemer til isolationsovervågning

dkbender
ISOSCAN EDS440
dkbender
ISOSCAN EDS440
ISOMETER EDS460
ISOMETER EDS460
eds 461-d
ISOSCAN EDS461-D
eds 461-L
ISOSCAN EDS460-L
dkbender
ISOSCAN EDS490-D
dkbender
ISOSCAN EDS491-D
dkbender
ISOSCAN EDS490-L
dkbender
ISOSCAN EDS491-L
ISOSCAN® EDS460-DG
ISOSCAN® EDS460-DG
eds 150
ISOSCAN EDS150
eds 151
ISOSCAN EDS151
dkbender
ISOSCAN EDS30…

Anbefalede systemer til permanent overvågning

skibe
LINETRAXX PEM330
dkbender
LINETRAXX PEM333
dkbender
LINETRAXX PEM533
DKBENDER
LINETRAXX PEM555
dkbender
LINETRAXX PEM575
dkbender
LINETRAXX PEM735

Anbefalet til modstandsjordede net

DKBENDER
LINETRAXX NRGM700

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

DS/EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 61557-15
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i IT-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

IEC 60092-201
Electrical installations in ships – Part 201: System design – General

IEC 60092-502
Electrical installations in ships – Part 502: Tankers – Special features

IEC 60092-202
Elektriske installationer i skibe – Del 202: Systemdimensionering – Beskyttelse

IEC 60092-504
Elektriske installationer i skibe – Del 504: Automatisering, styring og instrumentering

DS/EN 50178
Elektronisk udstyr til brug i kraftinstallationer

DS/IEC 60204-1
Maskinsikkerhed – Elektrisk udstyr på maskiner – Del 1: Generelle krav

Onshore landforsyning

Altid på den sikre side, selv på land

dkbender
For havneoperatører og skibsværfter udgør det at etablere en landforsyning, en ikke-ubetydelig indsats.

Transformerstationer og kabler til kajen, skal etableres på land.

Disse er for det meste bragt om bord via bomme og forbundet til et eller flere tilslutningspunkter.

Tidevand og de internationale skibs- og havnefacilitets kode skal tages i betragtning.

Det er vigtigt, at overvågningsudstyret om bord på skibet og på land synkroniseres, da der ellers kan være problemer med fejldetektering.

Bender produkter kan sættes op netop til dette formål, så der ikke er to målesystemer der er aktive samtidig. Spørg os!

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Produktoversigt – Restsstrømovervågning
Download Applikations Notat onshore PE-skærm
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse

Produkter

Teknisk papir Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse

iso 685
ISOMETER iso685…
irdh 275
ISOMETER IRDH275
irdh 375
IRDH 375
ir 425
ISOMETER IR425-D4

Anbefalede forkoblingsmodstande

dkbender
AGH204S-4
dkbender
AGH520S
DKBENDER
AGH675S-7…
dkbender
AGH676S-4

Anbefalet til modstandsjordede net

DKBENDER
LINETRAXX NRGM700

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

DS/EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 61557-15
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i IT-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

IEC 60092-201
Electrical installations in ships – Part 201: System design – General

IEC 60092-502
Electrical installations in ships – Part 502: Tankers – Special features

IEC 60092-202
Elektriske installationer i skibe – Del 202: Systemdimensionering – Beskyttelse

IEC 60092-504
Elektriske installationer i skibe – Del 504: Automatisering, styring og instrumentering

Kabiner, indkvartering og facititetsområder

Jordede systemer – Så sikkert om bord som på land

dkbender
Indkvartering og kahytter på skibe kan blive udsat for problemer med det elektriske system inden for få sekunder, og som kun kan findes manuelt ved brug en masse tid, og erfaring.

Dette indebærer risiko for elektrisk stød og maskinstop.

Med et flerkanals fejlstrømsbeskyttelseudstyr kan et nyt problem opdages, rapporteres og repareres hurtigt.

Downloads

Download Produktoversigt – Restsstrømovervågning
Download Teknisk papir – “Oasis of the Seas”: et krydstogtskib af superlativer
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

skibe
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAXX RCMS460-L
dkbender
LINETRAXX RCMS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150

Anbefalede måletransformere

dkbebnder
W…AB(P) series

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

DS/EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 61557-15
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i IT-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

IEC 60092-201
Electrical installations in ships – Part 201: System design – General

IEC 60092-502
Electrical installations in ships – Part 502: Tankers – Special features

IEC 60092-202
Elektriske installationer i skibe – Del 202: Systemdimensionering – Beskyttelse

IEC 60092-504
Elektriske installationer i skibe – Del 504: Automatisering, styring og instrumentering

Kabysser

Fejlstrømsbeskyttelse i kabyssen

dkbender
I kabysser på skibe er der en tilbøjelighed til at opstå elektriske fejl, som kun kan detekteres manuelt med masser af erfaring, og en stor arbejdsindsats.

Det er især grillen og damp dekogerer ofte give problemer. I alle disse applikationer kan folk komme til skade, eller blive dræbt.

Med en multi-kanal fejlstrømsbeskyttelse, kan et spirende problem meget tidligere påvises, end med en konventionel RCD, og installationen kan blive repareret, før det bliver kritisk.

En anden fordel: Hele kabyssen behøver ikke at blive lukket ned, ved en enkelt fejl.

Downloads

Download Produktoversigt rest strømovervågning
Download Teknisk papir “Oasis of the Seas”: et krydstogtskib af superlativer
Download Teknisk papir Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

skibe
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAXX RCMS460-L
dkbender
LINETRAXX RCMS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150

Anbefalede måletransformere

dkbebnder
W…AB(P) series

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

DS/EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 61557-15
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i IT-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

IEC 60092-201
Electrical installations in ships – Part 201: System design – General

IEC 60092-502
Electrical installations in ships – Part 502: Tankers – Special features

IEC 60092-202
Elektriske installationer i skibe – Del 202: Systemdimensionering – Beskyttelse

IEC 60092-504
Elektriske installationer i skibe – Del 504: Automatisering, styring og instrumentering

Radar, sonar og våbensystemer

Fejldetektering selv ved høje frekvenser, fx 400Hz

dkbender
På skibe er det vigtigt, at de forbliver fuldt kontrollerbare i alle situationer,eksempelvis skal radar, sonar og våbensystemer til enhver tid operationelle.

Isolationsovervågningsudstyr fra Bender kan nemt håndtere, hvad der undertiden er meget højfrekvente strømme, og garantere kontinuerlig drift i enhver situation.

Eventuelle elektriske fejl i dele af systemet registreres hurtigt, alarmeres, rapporteres og kan derefter repareres eller udskiftes inden for kort tid.

Downloads

Download Produktoversigt – Reststrømovervågning
Download Teknisk papir –  “Cavour” nødhjælpsoperation

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

iso 685
ISOMETER iso685…
DKBENDER
ISOMETER IRDH375

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

DS/EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 61557-15
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i IT-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

IEC 60092-201
Electrical installations in ships – Part 201: System design – General

IEC 60092-502
Electrical installations in ships – Part 502: Tankers – Special features

IEC 60092-202
Elektriske installationer i skibe – Del 202: Systemdimensionering – Beskyttelse

IEC 60092-504
Elektriske installationer i skibe – Del 504: Automatisering, styring og instrumentering

Behandlingsrum(hospital)

Kompakt elektrisk sikkerhed til operationsstuer og intensiv

dkbender
Med hensyn til udstyr, er behandlingsrum om bord på skibe, svarende til dem hos private lægers operationsstue eller, små hospitaler med deres egne operationsstuer.

Vi er også en ekspert partner på dette område.

Downloads

Download Markedssegment  Elektriske sikkerhed
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse

Besøg Medicinske områder for yderligere information. Eller skriv til vores supportcenter her


FORRIGE SIDEfournais-bender

Senest redigeret D.10 december 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.