Skibe med elektrisk sikkerhed

Skibe - Strømforsyning on-board

Sikkerhed undervejs - Fra dieselmotor til bowthruster
skibe

Moderne oceangående skibe er udstyret med mindst 4 store dieselgeneratorer, som drives i et isoleret net (IT-system).

Overvågning af jordfejl ved hjælp af den fælles 3-lampe målemetode er hverken helt eller delvis sikker.

Og er derfor heller ikke i overensstemmelse med standarderne for materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger.

Brugen af moderne målemetoder i materiel til beskyttelse mod indirekte berøring i IT-systemer (fejlbeskyttelse) – dvs. i udstyr til isolationsovervågning – basere sig i stedet på AMP måleprincippet.

Dette giver rigtig god mening, grundet den massive anvendese af frekvensomformere, thyristor styringer og andet halvleder materiel i form af fx ensrettere, triac-regulering, PC’ere mv.

Det skal samtidig også sikres, at såfremt installationen forsynes af flere parallelt forbundne generatorer, skal der anvendes en IMD for hver forsyning, forudsat at de er tvangskoblet på en sådan måde, at kun et enkelt isolationsovervågningsudstyr forbliver forbundet til systemet.

Alle andre IMD’er overvåger den afbrudte strømforsyning, hvilket gør det muligt at genindkoble denne forsyning, uden isolationsfejl.

I henhold til standarden for isolationsovervågning bør man derfor sikre sig, at matriellet er mærket for permanent overvåg af AC/DC isolationsfejl.

Med Bender ISOMETER® opnås dette.

Blandt hovedkomponenterne ombord på et skib er aksel-generatoren, foruden hjælpeaggregaterne med sine hjælpegeneratorer til el-forsyning af fx balastepumper.

Til en hovedtavle såvel som fordelingstavle og andre lavspændingstavler om bord på stålskibe, er systemjordingen generelt udformet som et isoleret net.

Det vil sige som et IT-system som ovenfor beskrevet – der kontinuerlig overvåges med et A-ISOMETER® og materiel til lokalisering af isolationsfejl (EDS-system)

Onshore landforsyning

Altid på den sikre side, selv på land
skibe

For havneoperatører og skibsværfter udgør det at etablere en landforsyning, en ikke-ubetydelig indsats.

Transformerstationer og kabler til kajen, skal etableres på land.

Disse er for det meste bragt om bord via bomme og forbundet til et eller flere tilslutningspunkter.

Tidevand og de internationale skibs- og havnefacilitets kode skal tages i betragtning.

Det er vigtigt, at overvågningsudstyret om bord på skibet og på land synkroniseres, da der ellers kan være problemer med fejldetektering.

Bender produkter kan sættes op netop til dette formål, så der ikke er to målesystemer der er aktive samtidig. Spørg os!

Kabiner, indkvartering og facititetsområder

Jordede systemer - Så sikkert om bord som på land
skibe

Indkvartering og kahytter på skibe kan blive udsat for problemer med det elektriske system inden for få sekunder, og som kun kan findes manuelt ved brug en masse tid, og erfaring.

Dette indebærer risiko for elektrisk stød og maskinstop.

Med et flerkanals fejlstrømsbeskyttelseudstyr kan et nyt problem opdages, rapporteres og repareres hurtigt.

Kabysser

Fejlstrømsbeskyttelse i kabyssen
skibe

I kabysser på skibe er der en tilbøjelighed til at opstå elektriske fejl, som kun kan detekteres manuelt med masser af erfaring, og en stor arbejdsindsats.

Det er især grillen og damp dekogerer ofte give problemer. I alle disse applikationer kan folk komme til skade, eller blive dræbt.

Med en multi-kanal fejlstrømsbeskyttelse, kan et spirende problem meget tidligere påvises, end med en konventionel RCD, og installationen kan blive repareret, før det bliver kritisk.

En anden fordel: Hele kabyssen behøver ikke at blive lukket ned, ved en enkelt fejl.

Radar, sonar og våbensystemer

Fejldetektering selv ved høje frekvenser, fx 400Hz
skibe

På skibe er det vigtigt, at de forbliver fuldt kontrollerbare i alle situationer,eksempelvis skal radar, sonar og våbensystemer til enhver tid operationelle.

Isolationsovervågningsudstyr fra Bender kan nemt håndtere, hvad der undertiden er meget højfrekvente strømme, og garantere kontinuerlig drift i enhver situation.

Eventuelle elektriske fejl i dele af systemet registreres hurtigt, alarmeres, rapporteres og kan derefter repareres eller udskiftes inden for kort tid.

Behandlingsrum(hospital)

Kompakt elektrisk sikkerhed til operationsstuer og intensiv
skibe

Med hensyn til udstyr, er behandlingsrum om bord på skibe, svarende til dem hos private lægers operationsstue eller, små hospitaler med deres egne operationsstuer.

Vi er også en ekspert partner på dette område.

Besøg Medicinske områder for yderligere information. Eller skriv til vores supportcenter her

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.