Raffinaderier

Raffinering og petrokemi uden afbrydelser

Raffinaderier – Raffinering foregår sikkert med en raffineret løsning

olie raffinaderi
Et olie raffinaderi er en industrivirksomhed, der omdanner råolie ved hjælp af oprensning og destillation til fraktioner, ved et veldefineret kogepunkt. Ved metoder som fx ekstraktion eller kemiske oprensningsprocesser, fremkommer der yderligere udvinding ved raffinering. Resultatet af raffinering er højværdiprodukter, såsom dieselolie, benzin, brændsels- og fyringsolie eller petroleum. En afbrydelse af driften reducerer leveringsmængderne. Af samme grund bør IMD’er i form af ISOMETER® eller fejlstrømsbeskyttelse type RCMS derfor anvendes til overvågning, på tværs af alle procestrin. fournais-bender

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Teknisk papir – Lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer – Planlægning og setup
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse
Download Teknisk papir – Hvorfor er et IT-system ofte den bedste løsning

Produkter

Anbefalet udstyr til Isolationsovervågning (IMD)

ISOMETER® iso685
ISOMETER® iso685
dkbender
ISOMETER IRDH375

Anbefalet udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS)

ISOSCAN® EDS460-L
ISOSCAN® EDS460-L

Analyse og rapportering

dkbender
POWERSCOUT

Anbefalet til modstandsjordede net

fournais-bender
LINETRAXX NGRM700

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

DS/EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 61557-15
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i IT-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

Petrokemiske

Afbrydelsesfri kemisk proces

dkbender

Petrokemikalier er defineret som produktion af kemiske produkter fra naturgas og fraktioner af råolie. For at sikre uafbrudt drift, betaler det sig hurtigt hjem, at anvende beskyttelsesudstyr type ISOMETER® eller RCMS.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Teknisk papir – Isolationsfejl samt placering/planlægning
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse
Download Produktoversigt – Reststrømovervågning
Download Teknisk papir – Elektriske sikkerhedsløsninger til den petrokemiske industri

Produkter

Anbefalet udstyr til Isolationsovervågning (IMD)

ISOMETER® iso685
ISOMETER® iso685
dkbender
ISOMETER IRDH375

Anbefalet udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS)

ISOSCAN® EDS460-D
ISOSCAN® EDS460-D

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

raffinaderi
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAXX RCMS460-L
dkbender
LINETRAXX RCMS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150

Analyse og rapportering

dkbender
POWERSCOUT

Anbefalet til modstandsjordede net

DKBENDER
LINETRAXX NGRM700

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

DS/EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 61557-15
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i IT-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer


FORRIGE SIDEfournais-bender

Senest redigeret D.14 maj 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.