Raffinering og petrokemi uden afbrydelser

Raffinaderier - Raffinering foregår sikkert med en raffineret løsning

systemjording boreplatform

Et olie raffinaderi er en industrivirksomhed, der omdanner råolie ved hjælp af oprensning og destillation til fraktioner, ved et veldefineret kogepunkt. 

Ved metoder som fx ekstraktion eller kemiske oprensningsprocesser, fremkommer der yderligere udvinding ved raffinering. 

Resultatet af raffinering er højværdiprodukter, såsom dieselolie, benzin, brændsels- og fyringsolie eller petroleum. 

En afbrydelse af driften reducerer leveringsmængderne. 

Af samme grund bør IMD’er i form af ISOMETER® eller fejlstrømsbeskyttelse type RCMS derfor anvendes til overvågning, på tværs af alle procestrin. fournais-bender

Petrokemiske

Afbrydelsesfri kemisk proces

Petrokemiske - afbrydelsesfri kemisk proces

Petrokemikalier er defineret som produktion af kemiske produkter fra naturgas og fraktioner af råolie.

For at sikre uafbrudt drift, betaler det sig hurtigt hjem, at anvende beskyttelsesudstyr type ISOMETER® eller RCMS. fournais-bender