Sammenligning af de forskellige typer af lederarrangement og systemjording

I elektriske installationer skelnes der mellem:

 • Strømart: AC, DC, 3(N)AC
 • Art og antal af strømførende ledere i kredsen: L1, L2, L3, N hhv. L+, L-
 • Typer af systemjording: IT-system, TT-system, TN-system

Typen af systemjording skal nøje overvejes og udvælges. Dette fordi jordingssystemet i meget væsentlig grad er bestemmende for forsyningssystemets driftsmæssige egenskaber, både under normal drift, såvel som i tilfælde af fejl.

Samtidig har systemjordingen også en medvirkende faktor i forbindelse med brugen af den elektriske installation, fx i forbindelse med:

 • Forsyningssikkerhed og/eller driftssikkerhed
 • Tilvejebringelse af pålidelighed og/eller opretholdelse af elektrisk energi
 • Omfanget af installationsarbejdet
 • Drift og vedligeholdelse, nedetider
 • Elektromagnetisk kompatibilitet

TT system

I et TT-system er kun et enkelt punkt direkte forbundet til jord. Alle de udsatte ledende dele i installationen er forbundet til jord via lokale beskyttende elektroder (jordelektroder), som er elektrisk uafhængig af forsyningssystemets driftsmæssige jordelektrode.

Tilladt beskyttelsesudstyr:


lederarrangement

TT-System

TN system

I et TN-system er et punkt direkte forbundet til jord ved strømkilden. Alle udsatte ledende dele i installationen er, via beskyttelsesledere, forbundet til dette punkt.

Der findes tre forskellige typer af TN-systemer. De adskiller sig fra hinanden, afhængigt af hvordan fremføringen af nulleder og beskyttelsesleder fremføres, således:

  • TN-S-system: Beskyttelseslederen (PE) er fremført separat gennem hele systemet.
  • TN-C-system: Beskyttelsesleder (PE) og nulleder (N) er kombineret i én enkelt leder
   (PEN), som er fremført gennem hele systemet.
  • TN-C-S-system: Beskyttelsesleder (PE) og nulleder (N) er kombineret i én enkelt leder
   (PEN-leder) i en del af installationen. Dette ofte kun frem til første tavle eller fordelingspunkt i installationen. Efter første tavle eller fordelingspunkt anvendes adskilt beskyttelsesledere (PE-ledere) og nulledere (N-ledere).

IT system

I et IT system er alle spændingsførende dele isoleret fra jord, eller ét punkt er forbundet til jord over en tilstrækkelig stor impedans.

lederarrangement

 

I tilfælde af en enkelt fejl – isolationsfejl - til en udsat del eller til jord, vil fejlstrømmen (Id) være så lille, at automatisk afbrydelse ikke er nødvendig.

En foran siddende sikring vil af samme grund heller ikke bevirke automatisk afbrydelse af forsyningen, i tilfælde af en første fejl.

Således vil spændingsforsyning kunne opretholdes, selv i tilfælde af en enpolet kortslutning til jord.

I elektriske installationer skal udsatte dele enten

 • Jordes enkeltvis og/eller
 • Jordes i grupper og/eller
 • Jordes samlet

Følgende overvågningsudstyr og beskyttelsesudstyr kan anvendes i IT-systemer

Karakteristika i tilfælde af isolationsfejl

  • En smeltesikring, en maksimalafbryder eller et RCD (RCCB/RCBO) vil ikke afbryde forsyningen automatisk.
  • Et isolationsovervågningsudstyr skal indikere forekomsten af en første fejl, så længe fejlen er til stede. Det anbefales, at en førstefejl afhjælpes med den kortest mulige forsinkelse. Dette fordi, såfremt isolationsfejlfinding af en første fejl ikke iværksættes og afhjælpes hurtigst muligt efter forekomsten, skal der i tilfælde af en fejl nummer to, ske automatisk afbrydelse af forsyningen.

[/responsivevoice]

Sammenligning af fordele og ulemper ved de forskellige systemjordinger

 

Evaluering af sammenligninger

 

Tegn og symboler

 

Senest redigeret d.29 september 2021