VMD423H-D-3

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

Spænding og frekvens skal – eksempelvis ifølge DS/EN 50438 (som bl.a. ligger til grund for teknisk forskrift 3.2.1) og i Tyskeland DIN V VDE V 0126-1-1 – overvåges, ved nettilslutning af produktionsanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Tilsvarende forskriftmæssige krav til beskyttelsesfunktioner og deres indstillinger, for spænding- og frekvensovervågning findes også ved kraftværksenheder og elproduktions systemer > 11 KW . Sådanne kraftværksenheder dækker over bl.a. kraftvarmeværker, vindkraftanlæg, vandkraftværker og solcellesystemer mf.

Et tre-faset spænding- og frekvensrelæ i VMD423 serien fra LINETRAXX® , anvendes til beskyttelse og overvågning af spænding og frekvens i tilslutningspunktet af det kollektive elforsyningsnet. I nettilslutningspunktet på mellemspændings-niveau, kan spændinger og frekvenserne måles ved hjælp af spændingstransformere (100 V). Et alarmrelæ aktiveres inden for t ≤ 80 mS, når de indstillede øvre- og nedre grænseværdier er nået (respons værdier ifølge VDEW-retningslinjen “Private electricity generation systems at the medium voltage grid”). En overspænding (> U2), målt som en gennemsnitsværdi over en 10-minutters periode, vil også få alarmrelæet til at skifte.

Spændingerne måles som r.m.s. værdier. Derudover overvåges for følgende beskyttelsesfunktioner: Asymmetri, fasebrud og fasefølge.

VMD423 er velegnet til multifunktionelle overvågning, og kan tilpasses forsyningsselskabernes tekniske forskrifter og krav.

De aktuelt målte værdier vises kontinuerligt på LC-displayet. Den målte værdi, der forårsager alarmrelæet til switchen, gemmes. På grund af justerbar start forsinkelse og forsinkelse ved frigivelse kan netværksoperatørens specifikke krav betragtes som enhedsspecifikke opstarts procedurer, kort tids spændingsudsving osv.

VMD423 kræver tilslutning af en separat forsyningsspænding, mens VMD423H er egenforsynet fra nettet som skal beskyttes/overvåges.

Certificate of non objection iht.

 • DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 (Frankrig, Schweiz)
 • DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 og en 50438:2007 (Tjekkiet)
 • C10/11 (Belgien)

Applikationer

 • Overvågning af automatiske kobling i leveringspunktet mellem elproducerende anlæg, tilsluttet i parallel til det kollektive elforsyningsnet
 • Applikationer i henhold til din DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1): 2006-02, C 10/11, EN 50438:2007
 • Universel anvendelig for solcellesystemer (PV-anlæg), kraftvarmeværker, vindkraft og vandkraftanlæg

KATEGORIEN “MÅLE- OG OVERVÅGNINGSUDSTYR” OMFATTER

Et stort udvalg af forskellige elektriske måle og overvågningsrelæer er tilgængelige for overvågning af strøm, spænding og modstand.

Anvendelsesområderne for overvågningsrelæer er mangfoldige. De spænder lige fra til kontrol- og hjælpekredse i installationer på kraftværker og transformerstationer, til overvågning af robotstyring og svejseanlæg, styrekredse til kraner og maskinanlæg, men også til rullende materiel (fx togvogne og lokomotiver), såvel som til brug inde for infrastruktursystemer ifm.a. signal- og sikringsanlæg.

Udover beskyttelse mod overstrøm og overspænding, er der udstyr for overvågning af underspænding, frekvens, asymmetri, ubalance, fasefølge, fejlspænding og fasebrud, samt overvågning af sløjfemodstand (loopovervågning).

Til kategorien for måle og overvågningsrelæer findes endvidere udstyr til måling og overvågning af andre applikationsspecifikke løsninger, fx til detektering af ø-drift og ROCOF (df/dt beskyttelse) til brug for el producerende enheder på eksempelvis et kraftvarmeværk, PV-anlæg ligesom andre former for vedvarende energi, eksempelvis vindkraftanlæg.

Mange af disse net relæer produceres også med et udvidet temperaturområde - fx iht. industrispecifikke standarder - og er udført i kompakt design, og ofte efter landespecifikke standarder- og forskrifter.

fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt Sprog Størrelse Download 
DatabladeVMD423/VMD423HEN354 KB Download
ManualerVMD423HEN2 MB Download
Senest redigeret d.10 januar 2022

Funktioner

 • VMD423 med separat forsyningsspænding
 • VMD423H egenforsynet fra nettet som overvåges
 • Underspænding, overspænding og underfrekvens og overfrekvens overvågning i 3(N)AC-systemer AC 0...500 V
 • Overvågning af overspænding ved midling over de seneste 10-minutters måleinterval
 • Asymmetri, fasebrud og fasefølgeovervågning
 • Opstart tidsforsinkelse, udløsetidsforsinkelse og forsinkelse ved tilbagestilling
 • Justerbar koblingshysterese
 • Måling af r.m.s.-værdier (AC + DC)
 • Digitale måleværdier vises i display via multifunktionelt LC-display
 • LED’er: ON, Alarm 1, Alarm 2
 • Målte værdi som har bevirket udløsning gemmes i hukommelsen
 • Kontinuerlig selvovervågning
 • Intern test/reset-knap
 • To separate alarmrelæer (én skiftekontakt hver)
 • N/C eller N/O drift og valgbar fejlhukommelse
 • Adgangskodebeskyttelse af indstillinger
 • Plomber gennemsigtig frontdæksel
 • Push-wire Terminal (to terminaler pr. tilslutning)
 • For montage på DIN-skinne, optager i 2 moduler (36 mm)
 • RoHS-kompatible

Ordreoplysninger

UDSTYRSVARIANTER AF LINETRAXX® VMD423/VMD423H

TypeForsyningsspænding Us*Nominel system spænding un *Response valueKunst. Nr. * *
VMD423-D-1DC 9,6…94 V/
AC 16… 72 V, 15…460 Hz
3(N) AC 0…500 V,
40…65 Hz
AC 10…500 VB73010020
B93010020
VMD423-D-2DC 70…300 V/
AC 70…300 V, 15…460 Hz
3(N) AC 0…500 V,
40…65 Hz
AC 10…500 VB73010021
B93010021
VMD423H-D-3Un3(N) AC 0…500 V,
40…65 Hz
AC 70…500 VB73010022
B93010022
*Absolutte værdier
* * (B7… = push-wire Terminal/B9… = skrue-type Terminal)
Senest redigeret d.10 januar 2022

Tilbehør

EKSTRA TILBEHØR TIL LINETRAXX® VMD423/VMD423H

TypeArt. nr.
Montageclips for skruemontage (en clips pr. enhed)B98060008
Senest redigeret d.10 januar 2022
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.