Sikker drift af kraftværker

Kontrolspænding og hjælpekredse i kraftværker

Tilgængelighed starter med en sikker og pålidelig forsyning
Sikker drift af kraftværker

Hjælpekredse, kontrolspænding, styrespænding og manøvrespænding – kært barn har mange navne.

Men fælles for alle disse hjælpekredse er, at de skal overvåges og beskyttes af hensyn til den elektrisk sikkerhed;

– dette fordi, en uopdaget elektrisk fejl er synonymt med sandsynlighed for uforudset afbrydelse, manglende konfinuritet og uventet nedetid.

Dette øger også risikoen for brand betydeligt (brandrisikoen).

Derudover følger ikke-planlagt service, vedligeholdelse og fejlfinding som er både dyre og tidskrævende indgreb.

I dag forholder det sig endvidere således, at mange – ofte udenlandske – forsikringsselskaber tilbyder, at forsikre kraftværker og transformerstationer – men samtidig fordre / kræver, et system til effektiv tilstandsbaseret overvågning.

Et tilstandsbaseret overvågningssystem fra Bender, giver brugeren et hurtigt og klart overblik over alle relevante data, i det elektriske anlæg.

Rotorovervågning

Sikker overvågning af roterende maskiner
Sikker overvågning af roterende maskiner

Alle former for kraftværker bruge synkrongeneratorer, der konverterer mekanisk energi, til elektrisk energi.

Deres pålidelige drift er derfor afgørende for en fungerende energiforsyning. Enhver form for isolationsmateriale i elektriske maskiner er om ikke andet, underlagt en naturlig ældningsprocesser.

Permanent og kontinuelig isolationsovervågning kan til enhver tid fastslå tilstanden på isolationen, i roterende elektriske maskiner.

Dertil for beskytter isolationsovervågning mod overraskelser. Tilslutning kan ske enten direkte til stator, eller via slæberinge til rotor.

Potentielt begyndende problemer og risici er således lette at opdage. For eksempel kan generatorens magnetiseringssystem forårsage høje overtoner (harmoniske), der medføre forkerte målinger så som fejlmåling og fejlvisning i mange konventionelle måleinstrumenter.

Et ISOMETER® fra Bender er også forberedt til netop sådanne fænomener, hvorfor disse problemer derfor ikke har indflydelse under isolationsmåling.

Afbrudte strømkredse

Klar til drift ?
Afbrudte strømkredse

Kontinuerlig overvågning af afbrudte strømkredse er en ofte meget overset fejlbeskyttelse, mod opståen af elektriske fejl.

Eksempelvis er overvågning af afbrudte strømkredse et helt essentielt element, i forbindelse med forebyggende vedligeholdelse mod opståen af elektriske fejl, funktionsfejl og skader.

For eksempel er elanlæg til kransystemer, nødbelysning, brandpumper, brandventilationsspjæld, brandmandselevator, røgventilation, sporskiftevarmere, nødforsyning osv. alle funktioner, der ikke anvendes ofte men kun lejlighedsvis, eller i nødsituationer.

Men det er også materiel med funktioner som er af afgørende sikkerhedsmæssig betydning, og derfor beregnet til at opretholde driften og virke upåklageligt, fx såsnart nødforsyningen træder i kraft.

Bender tilbyder derfor også IMD’er – ISOMETER® – til permanet overvågning i forbindelse med netop dette formål.

Det vil sige, til isolationsovervågning af strømkredse, der er afbrudt, og for anvendelse i TN-, TT- og IT-systemer og forudsat, at IMD’en automatisk deaktiveres, når sikkerhedsmateriellet aktiveres.

En forudsætning for dette er, at de overvågede elektriske strømkredsløb er isoleret fra alle systemets poler.

I tilfælde af en reduktion i isolationsniveauet skal der indikeres lokalt enten ved et visuelt eller et hørbart signal med mulighed for fjernindikation – hvilket naturligvis også kan tilvejebringes af IMD’er fra Bender af type A-ISOMETER®, som derved yder perfekt beskyttelse mod disse kritiske situationer.

Spændingsovervågning

Overvågning af trefaset AC system
VMD258

Det analoge spændingsrelæ VMD258 overvåger trefasede AC-net for under- og overspænding (vinduesfunktion).

Det behøver ikke tilslutning af nulleder, og er derfor velegnet til alle 3AC systemer. Elektronikkens forsyningsspænding tages internt fra nettes målekreds.

Forsyning af elektronikken, relæerne og tilslutningen til det eksterne energilager er adskilt fra systemet med dobbelt isolation.

Via specielle input transformere dæmpes overførslen af forstyrrende interferens fra nettet.

Responsværdier for under-og overspænding, samt respons tidsforsinkelse kan trinløst justeres, og indstilles til alle niveauer.

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.