Kraftværker

Sikker drift af kraftværker

Kontrolspænding og hjælpekredse i kraftværker

Tilgængelighed starter med en sikker og pålidelig forsyning

dkbender
Hjælpekredse, kontrolspænding, styrespænding og manøvrespænding – kært barn har mange navne.

Men fælles for alle disse hjælpekredse er, at de skal overvåges og beskyttes af hensyn til den elektrisk sikkerhed;

– dette fordi, en uopdaget elektrisk fejl er synonymt med sandsynlighed for uforudset afbrydelse, manglende konfinuritet og uventet nedetid.

Dette øger også risikoen for brand betydeligt (brandrisikoen).

Derudover følger ikke-planlagt service, vedligeholdelse og fejlfinding som er både dyre og tidskrævende indgreb.

I dag forholder det sig endvidere således, at mange – ofte udenlandske – forsikringsselskaber tilbyder, at forsikre kraftværker og transformerstationer – men samtidig fordre / kræver, et system til effektiv tilstandsbaseret overvågning.

Et tilstandsbaseret overvågningssystem fra Bender, giver brugeren et hurtigt og klart overblik over alle relevante data, i det elektriske anlæg.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Produktoversigt – Reststrømovervågning
Download Produktoversigt – Strømkvalitet
Download Flyer – Strømkvalitet
Download Applikations Notat EDS309x
Download Teknisk papir – Lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer – Planlægning og setup
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse
Download Teknisk papir – Resterende aktuelle teknologi opfylder it-systemet

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

iso685
ISOMETER iso685…
ISOMETER® IRDH575
ISOMETER® IRDH575

Anbefalede systemer til isolationsovervågning

dkbender
ISOSCAN EDS440
isoscan eds440
ISOSCAN EDS440
EDS460DG
ISOSCAN EDS460DG
ISOSCAN® EDS460-L
ISOSCAN® EDS460-L
ISOSCAN® EDS461-D
ISOSCAN® EDS461-D
ISOSCAN® EDS461-L
ISOSCAN® EDS461-L
dkbender
ISOSCAN EDS490-D
dkbender
ISOSCAN EDS491-D
dkbender
ISOSCAN EDS490-L
dkbender
ISOSCAN EDS491-L
ISOSCAN® EDS490_491-L
ISOSCAN® EDS490_491-L
fournais-bender
ISOSCAN® EDS150
fournais-bender
ISOSCAN® EDS151
dkbender
ISOSCAN EDS30…

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

dkbender
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAXX RCMS460-L
dkbender
LINETRAXX RC MS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150

Anbefalede systemer til permanent overvågning

dkbender
LINETRAXX PEM735

Standarder

DIN VDE 0100-731
Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 7-731: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Abgeschlossene elektrische Betriebsstätten

Rotorovervågning

Sikker overvågning af roterende maskiner

dkbender

Alle former for kraftværker bruge synkrongeneratorer, der konverterer mekanisk energi, til elektrisk energi.

Deres pålidelige drift er derfor afgørende for en fungerende energiforsyning. Enhver form for isolationsmateriale i elektriske maskiner er om ikke andet, underlagt en naturlig ældningsprocesser.

Permanent og kontinuelig isolationsovervågning kan til enhver tid fastslå tilstanden på isolationen, i roterende elektriske maskiner.

Dertil for beskytter isolationsovervågning mod overraskelser. Tilslutning kan ske enten direkte til stator, eller via slæberinge til rotor.

Potentielt begyndende problemer og risici er således lette at opdage. For eksempel kan generatorens magnetiseringssystem forårsage høje overtoner (harmoniske), der medføre forkerte målinger så som fejlmåling og fejlvisning i mange konventionelle måleinstrumenter.

Et ISOMETER® fra Bender er også forberedt til netop sådanne fænomener, hvorfor disse problemer derfor ikke har indflydelse under isolationsmåling.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Teknisk papir – Hvorfor er et IT-system ofte den bedste løsning

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

iso685
ISOMETER iso685…
ISOMETER® IRDH275
ISOMETER® IRDH275
DKBENDER
ISOMETER IRDH375

Anbefalede forkoblingsmodstande

dkbender
AGH204S-4
dkbender
AGH520S
DKBENDER
AGH675S-7…
dkbender
AGH676S-4

Standarder

DIN VDE 0100-731
Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 7-731: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Abgeschlossene elektrische Betriebsstätten

Afbrudte strømkredse

Klar til drift ?

dkbender

Kontinuerlig overvågning af afbrudte strømkredse er en ofte meget overset fejlbeskyttelse, mod opståen af elektriske fejl.

Eksempelvis er overvågning af afbrudte strømkredse et helt essentielt element, i forbindelse med forebyggende vedligeholdelse mod opståen af elektriske fejl, funktionsfejl og skader.

For eksempel er elanlæg til kransystemer, nødbelysning, brandpumper, brandventilationsspjæld, brandmandselevator, røgventilation, sporskiftevarmere, nødforsyning osv. alle funktioner, der ikke anvendes ofte men kun lejlighedsvis, eller i nødsituationer.

Men det er også materiel med funktioner som er af afgørende sikkerhedsmæssig betydning, og derfor beregnet til at opretholde driften og virke upåklageligt, fx såsnart nødforsyningen træder i kraft.

Bender tilbyder derfor også IMD’er – ISOMETER® – til permanet overvågning i forbindelse med netop dette formål.

Det vil sige, til isolationsovervågning af strømkredse, der er afbrudt, og for anvendelse i TN-, TT- og IT-systemer og forudsat, at IMD’en automatisk deaktiveres, når sikkerhedsmateriellet aktiveres.

En forudsætning for dette er, at de overvågede elektriske strømkredsløb er isoleret fra alle systemets poler.

I tilfælde af en reduktion i isolationsniveauet skal der indikeres lokalt enten ved et visuelt eller et hørbart signal med mulighed for fjernindikation – hvilket naturligvis også kan tilvejebringes af IMD’er fra Bender af type A-ISOMETER®, som derved yder perfekt beskyttelse mod disse kritiske situationer.

Downloads

Download Flyer – Overvåning af afbrudte strømkredse

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

ir 425
ISOMETER IR425-D4
iso 685
ISOMETER iso685…

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

DS/EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 61557-15
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i IT-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

Spændingsovervågning

Overvågning af trefaset AC system

kraftværker

Det analoge spændingsrelæ VMD258 overvåger trefasede AC-net for under- og overspænding (vinduesfunktion).

Det behøver ikke tilslutning af nulleder, og er derfor velegnet til alle 3AC systemer. Elektronikkens forsyningsspænding tages internt fra nettes målekreds.

Forsyning af elektronikken, relæerne og tilslutningen til det eksterne energilager er adskilt fra systemet med dobbelt isolation.

Via specielle input transformere dæmpes overførslen af forstyrrende interferens fra nettet.

Responsværdier for under-og overspænding, samt respons tidsforsinkelse kan trinløst justeres, og indstilles til alle niveauer.

Downloads

Download Produktoversigt – Strømkvalitet

Produkter

Anbefalede måle og overvågningsrelæ

dkbender
LINETRAXX VMD258

Standarder

DS/EN 60255-1 VDE 0435-300
Målerelæer og beskyttelsesudstyr – Del 1: Almene krav

DS/EN 60255-127 VDE 0435-3127
Målerelæer og beskyttelsesudstyr – Del 127: Funktionskrav til over-/underspændingsbeskyttelse


FORRIGE SIDE fournais-bender

Senest redigeret D.10 december 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.