VMD423-D-2

Spænding og frekvens skal – eksempelvis ifølge DS/EN 50438 (som bl.a. ligger til grund for teknisk forskrift 3.2.1) og i Tyskeland DIN V VDE V 0126-1-1 – overvåges, ved nettilslutning af produktionsanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Tilsvarende forskriftmæssige krav til beskyttelsesfunktioner og deres indstillinger, for spænding- og frekvensovervågning findes også ved kraftværksenheder og elproduktions systemer > 11 KW . Sådanne kraftværksenheder dækker over bl.a. kraftvarmeværker, vindkraftanlæg, vandkraftværker og solcellesystemer mf.

Et tre-faset spænding- og frekvensrelæ i LINETRAXX®  VMD423 serien, anvendes til beskyttelse og overvågning af spænding og frekvens i tilslutningspunktet af det kollektive elforsyningsnet. I nettilslutningspunktet på mellemspændings-niveau, kan spændinger og frekvenserne måles ved hjælp af spændingstransformere (100 V). Et alarmrelæ aktiveres inden for t ≤ 80 mS, når de indstillede øvre- og nedre grænseværdier er nået (respons værdier ifølge VDEW-retningslinjen “Private electricity generation systems at the medium voltage grid”). En overspænding (> U2), målt som en gennemsnitsværdi over en 10-minutters periode, vil også få alarmrelæet til at skifte.

Spændingerne måles som r.m.s. værdier. Derudover overvåges for følgende beskyttelsesfunktioner: Asymmetri, fasebrud og fasefølge.

VMD423 er velegnet til multifunktionelle overvågning, og kan tilpasses forsyningsselskabernes tekniske forskrifter og krav.

De aktuelt målte værdier vises kontinuerligt på LC-displayet. Den målte værdi, der forårsager alarmrelæet til switchen, gemmes. På grund af justerbar start forsinkelse og forsinkelse ved frigivelse kan netværksoperatørens specifikke krav betragtes som enhedsspecifikke opstarts procedurer, kort tids spændingsudsving osv.

VMD423 kræver tilslutning af en separat forsyningsspænding, mens VMD423H er egenforsynet fra nettet som skal beskyttes/overvåges.

Certificate of non objection iht.

 • DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 (Frankrig, Schweiz)
 • DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 og en 50438:2007 (Tjekkiet)
 • C10/11 (Belgien)
Hvad er Måle- og overvågningsudstyr?

Et stort udvalg af forskellige elektriske måle og overvågningsrelæer er tilgængelige for overvågning af strøm, spænding og modstand.

Anvendelsesområderne for overvågningsrelæer er mangfoldige. De spænder lige fra til kontrol- og hjælpekredse i installationer på kraftværker og transformerstationer, til overvågning af robotstyring og svejseanlæg, styrekredse til kraner og maskinanlæg, men også til rullende materiel (fx togvogne og lokomotiver), såvel som til brug inde for infrastruktursystemer ifm.a. signal- og sikringsanlæg.

Udover beskyttelse mod overstrøm og overspænding, er der udstyr for overvågning af underspænding, frekvens, asymmetri, ubalance, fasefølge, fejlspænding og fasebrud, samt overvågning af sløjfemodstand (loopovervågning).

Til kategorien for måle og overvågningsrelæer findes endvidere udstyr til måling og overvågning af andre applikationsspecifikke løsninger, fx til detektering af ø-drift og ROCOF (df/dt beskyttelse) til brug for el producerende enheder på eksempelvis et kraftvarmeværk, PV-anlæg ligesom andre former for vedvarende energi, eksempelvis vindkraftanlæg.

Mange af disse net relæer produceres også med et udvidet temperaturområde - fx iht. industrispecifikke standarder - og er udført i kompakt design, og ofte efter landespecifikke standarder- og forskrifter. fournais-bender

Features

 • VMD423 med separat forsyningsspænding
 • VMD423H egenforsynet fra nettet som overvåges
 • Underspænding, overspænding og underfrekvens og overfrekvens overvågning i 3(N)AC-systemer AC 0...500 V
 • Overvågning af overspænding ved midling over de seneste 10-minutters måleinterval
 • Asymmetri, fasebrud og fasefølgeovervågning
 • Opstart tidsforsinkelse, udløsetidsforsinkelse og forsinkelse ved tilbagestilling
 • Justerbar koblingshysterese
 • Måling af r.m.s.-værdier (AC + DC)
 • Digitale måleværdier vises i display via multifunktionelt LC-display
 • LED’er: ON, Alarm 1, Alarm 2
 • Målte værdi som har bevirket udløsning gemmes i hukommelsen
 • Kontinuerlig selvovervågning
 • Intern test/reset-knap
 • To separate alarmrelæer (én skiftekontakt hver)
 • N/C eller N/O drift og valgbar fejlhukommelse
 • Adgangskodebeskyttelse af indstillinger
 • Plomber gennemsigtig frontdæksel
 • Push-wire Terminal (to terminaler pr. tilslutning)
 • For montage på DIN-skinne, optager i 2 moduler (36 mm)
 • RoHS-kompatible

Applications

 • Overvågning af automatiske kobling i leveringspunktet mellem elproducerende anlæg, tilsluttet i parallel til det kollektive elforsyningsnet
 • Applikationer i henhold til din DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1): 2006-02, C 10/11, EN 50438:2007
 • Universel anvendelig for solcellesystemer (PV-anlæg), kraftvarmeværker, vindkraft og vandkraftanlæg

Accessories

EKSTRA TILBEHØR TIL LINETRAXX® VMD423/VMD423H

Type Art. nr.
Montageclips for skruemontage (en clips pr. enhed) B98060008

Ordering information

UDSTYRSVARIANTER AF LINETRAXX® VMD423/VMD423H

Type Forsyningsspænding Us* Nominel system spænding un * Response value Kunst. Nr. * *
VMD423-D-1 DC 9,6…94 V/
AC 16… 72 V, 15…460 Hz
3(N) AC 0…500 V,
40…65 Hz
AC 10…500 V B73010020
B93010020
VMD423-D-2 DC 70…300 V/
AC 70…300 V, 15…460 Hz
3(N) AC 0…500 V,
40…65 Hz
AC 10…500 V B73010021
B93010021
VMD423H-D-3 Un 3(N) AC 0…500 V,
40…65 Hz
AC 70…500 V B73010022
B93010022
*Absolutte værdier
* * (B7… = push-wire Terminal/B9… = skrue-type Terminal)

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade VMD423/VMD423H EN 354 KB  Download
Manualer VMD423H EN 2 MB  Download