Sikker overvågning og beskyttelse af elektriske installationer i forsyningsnettet

Kollektive elforsyningsnet

En fejl, et svigt eller en afbrydelse på et kraftværk, omformerstation eller en transformerstation, kan føre til massive følgeomkostninger.

Ved hjælp af Bender udstyr og en ensartet konsistent strategi, kan disse fejl opdages, registreres, afværges og afhjælpes hurtigt på et så tidligt stadie, at fejl ikke når at udvikle sig til en afbrydelse.

Vores gennemprøvede og testede produkter ,og systemer kan danne grundlag for eftermontering eller nye projekter.

Vores unikke erfaring hjælper dig med at undgå fejl og risici i det elektriske system. Som kompetent partner når det kommer til temaet elektrisk sikkerhed, er bæredygtighed og pålidelighed på jeres kraftværk / transformerstation kombineret med den størst mulige sikkerhed for personer og anlægs tilgængelighed, særlig vigtigt for os.